Annoncering hos GL-E

 
 
Ønsker du at få omtalt et kursus eller arrangement for gymnasiale lærere eller -ledere så tilbyder GL-E dig valget mellem tre typer af omtale:

​1. Elektronisk kursuskatalog. Kurset præsenteres med indhold, tid, sted, pris samt andre relevante oplysninger. Kurset kan fremsøges ud fra fx kursustitel eller kategori på www.gl.org/gle samt i internetbrowsere.

Administrationsgebyr for optagelse i GL-E's elektroniske kursuskatalog: 1.500 kr. pr. kursus/arrangement pr. år. Gratiskurser og nonprofit arrangementer uden dækningsbidrag af relevans for sektoren omtales gratis op til arrangementet.

2. Trykt GL-E katalog suppleret med elektronisk kursuskatalog og annoncering i Gymnasieskolen eller nyhedsbrev. GL-E kataloget trykkes i  ca. 16.000 ex. og sendes til alle de gymnasiale institutioner og direkte til alle GL's medlemmer. Kurset præsenteres med indhold, tid, sted, pris samt andre relevante oplysninger i både det trykte og det elektroniske katalog. Kurset kan fremsøges ud fra fx kursustitel eller kategori på www.gl.org/gle samt i internetbrowsere. Kurset kan desuden præsenteres i nyhedsbrev eller i fagbladet Gymnasieskolen.

Administrationsgebyr for optagelse i GL-E's trykte katalog samt elektroniske kursuskatalog er 2.500 kr. pr. kursus/arrangement pr. år.

Fagligt relevante tilbud kan optages

Alle fagligt relevante tilbud til den gymnasiale sektor kan optages i det elektroniske katalog eller som kursusnyhed. GL-E anvender et kvalitetssikringskriterie, som giver mulighed for at afvise tilbud der ikke vurderes at være fagligt eller pædagogisk relevant. Afvises et ønske om optagelse kan annoncøren kontakte den relevante fagkonsulent og høre om vedkommende er enig i GL-e's vurdering. Er fagkonsulenten ikke det vil kurset herefter kunne optages i det elektroniske kursuskatalog.

Skabelon til omtale i GL-E kataloget

Uanset om omtalen alene skal bringes i det elektroniske katalog eller også i det trykte katalog bedes annoncøren anvende følgende skabelon til omtale af kurset. Den udfyldte skabelon sendes til gl-e@gl.org, der så lægger kurset ind i kataloget. Skabelon til annoncering på GL.org og i kursuskatalog.​

Deadlines

Nyheder og input til det elektroniske katalog modtages og bringes løbende.

Deadline for indsendelse af annonce til det trykte katalog:
15. marts 201​9 (Helårskatalog 2019-20 udsendes medio maj)
1. november 201​9 (Supplerende katalog 2019-20 udsendes medio december)

Udbyd dit kursus i samarbejde med GL-E

I stedet for at være annoncør på GL-E siden kan du indgå samarbejde med GL-E om kursusafholdelse: GL-E kan stå for tilmelding, fakturering, og afregning mod en administrationsafgift på normalt 375 kr/deltager inkl. annoncering i både det trykte og det digitale GL-E katalog. Ved konferencer indgås der individuelle aftaler, kontakt GL-E herom på gl-e@gl.org

GL-E er også åben over at indgå faste samarbejdsaftaler fx. med universiteter, så partneren er ansvarlig for det faglige indhold, GL-E står for den administrative håndtering og vi deles om det økonomiske ansvar ved afvikling af arrangementet - med overskuds-/underskudsdeling. Kontakt gerne gl-e@gl.org for yderligere informationer.

Emner:  
Interessent: