Annoncering hos GL-E

 
 
Ønsker du at annoncere et kursus eller arrangement for gymnasiale lærere eller -ledere så tilbyder GL-E dig følgende muligheder:

​​​​​1. Elektronisk kursuskatalog. Kurset præsenteres med indhold, tid, sted, pris samt andre relevante oplysninger. Kurset kan fremsøges ud fra fx kursustitel eller kategori på www.gl.org/gle samt i internetbrowsere.

Administrationsgebyr for optagelse i GL-E's elektroniske kursuskatalog: 1.500 kr. pr. kursus/arrangement pr. år. Gratiskurser og nonprofit arrangementer​ af relevans for sektoren omtales gratis op til arrangementet.

2. Trykt GL-E katalog suppleret med elektronisk kursuskatalog​. GL-E kataloget trykkes i  ca. 15.000 ex. og sendes til de gymnasiale institutioner og direkte til alle GL's medlemmer. Kurset præsenteres med indhold, tid, sted, pris samt andre relevante oplysninger i både det trykte og det elektroniske katalog. Kurset kan fremsøges ud fra fx kursustitel eller kategori på www.gl.org/gle samt i internetbrowsere. Kurset kan desuden præsenteres i fagbladet Gymnasieskolen.

Administrationsgebyr for optagelse i GL-E's trykte katalog er 3.000 kr. pr. kursus/arrangement. Med i prisen er optagelse i GL-E's elektroniske kursuskatalog i et år.

Fagligt relevante tilbud kan optages

Alle fagligt relevante tilbud til den gymnasiale sektor kan optages i det elektroniske katalog eller som kursusnyhed. GL-E anvender et kvalitetssikringskriterie, som giver mulighed for at afvise tilbud der ikke vurderes at være fagligt eller pædagogisk relevant. Afvises et ønske om optagelse kan annoncøren kontakte den relevante fagkonsulent og høre om vedkommende er enig i GL-E's vurdering. Er fagkonsulenten ikke det vil kurset herefter kunne optages i det elektroniske kursuskatalog.

Skabelon til omtale i GL-E kataloget

Uanset om kurset alene skal annonceres i det elektroniske katalog eller også i det trykte katalog, skal der anvendes korrekt skabelon til omtale af kurset. Skabelonen kan rekvireres en måned inden deadline og tilsendes efter aftale med GL-E, kontakt gl-e@gl.org.​

Deadlines

Nyheder og input til det elektroniske katalog modtages og bringes løbende.

Deadline for indsendelse af annonce til det trykte katalog:
1. april (helårskatalog udsendes elektronisk ultimo maj og med Gymnasieskolen til alle medlemmer i juni)
1. november (s​upplerende katalog udsendes i december)

Udbyd dit kursus i samarbejde med GL-E

I stedet for at være annoncør på GL-E siden kan du indgå samarbejde med GL-E om kursusafholdelse: GL-E kan stå for tilmelding, fakturering, og afregning mod en administrationsafgift på normalt 375 kr./deltager inkl. annoncering i både det trykte og det digitale GL-E katalog. Ved konferencer indgås der individuelle aftaler, kontakt GL-E herom på gl-e@gl.org

Er I en faglig forening, kan GL-E stå for tilmelding, fakturering og afregning i forbindelse med jeres kurser. Prisen afhænger af, hvordan vi præcist skruer opgaven sammen, men udgangspunktet er 150 kr. pr. kursus deltager.​​

Emner:  
Interessent: