Annoncering - Faglige foreninger

Formular
 
GL-E udsender et helårskatalog hvert år i maj måned for det kommende skoleår samt et appendiks-katalog i december.

​De faglige foreninger kan få kursusannoncer i GL-E-kataloget ELLER i et nummer af Gymnasieskolen. Spaltepladsen er begrænset, så har den faglige forening flere kurser, der næsten er ens, sammenskrives kurset til ét kursus.

Deadline for indsendelse af annonce til det trykte katalog:
1. april (helårskatalog udsendes elektronisk ultimo maj og med posten med Gymnasieskolen til alle medlemmer.
1. november (supplerende katalog udsendes medio december)

Skabelon til omtale i GL-E kataloget

Uanset om kurset alene skal annonceres i det elektroniske katalog eller også i det trykte katalog, skal der anvendes korrekt skabelon til omtale af kurset. 
Skabelonen kan rekvireres en måned inden deadline og tilsendes efter aftale med GL-E, kontakt gl-e@gl.org, der så lægger kurset ind i kataloget.​

Annoncering i Gymnasieskolen

Deadlines ses på Gymnasieskolens hjemmeside og annoncen skal være GL-E hænde senest dagen før kl. 12. 

Skabelon til fagenes kursusomtale i Gymnasieskolen
Her finder du info om​ anoncering i Gymnasieskolen

Lad GL-E administrere jeres kurser

I er velkomne til at medtænke i jeres planlægning, at GL-E tilbyder at stå for kursusadministrationen mod et administrationsgebyr på normalt 200 kr. pr. deltager for heldagsarrangementer. (Beløbet kan forhandles ved andre arrangementer som fx skolebaserede kurser). 

Betalingen dækker følgende:

  • at tilmeldinger tilgår GL-E, der laver deltagerliste og sender den til jer
  • ​​GL-E fakturerer deltagerne 
  • GL-E indlægger kurset i det elektroniske kursuskatalog, en søgbar kursusdatabase 
  • GL-E kan, hvis I ønsker det, stå for at finde kursussted og afregne med kursussted, da vi har særpriser med en række hoteller 
  • GL-E kan, hvis I ønsker det, anvise honorarer til jeres oplægsholdere ud fra de vilkår, som I har aftalt med dem
  • GL-E sender jer en slutopgørelse med det beløb, der er opkrævet i deltagerbetaling minus udgift til oplægsholdere, kursussted og GL-E administration​

I står selv for det faglige program og for at indgå aftaler med oplægsholderne om honoraret.

I står selv for kommunikationen med deltagerne vedr. udsendelse af materiale til kurset.

Emner:  
Interessent: