Annoncering - Faglige foreninger

Formular
 
GL-E udsender et helårskatalog hvert år i maj måned for det kommende skoleår samt et appendiks-katalog i december.

​​​GL-E udsender et helårskatalog hvert år i maj måned for det kommende skoleår samt et appendiks-katalog i december.

De faglige foreninger kan få kursusannoncer i GL-E-kataloget ELLER i et nummer af Gymnasieskolen. Spaltepladsen er begrænset, så har den faglige forening flere kurser, der næsten er ens, sammenskrives kurset til ét kursus.

Deadlines for indsendelse af annonce:
1. november og 1. marts ​

Skabelon til GL-E kursuskatalog/appendiks:
Faglige foreninger kursuskatalogskabelon
Skabelon til annoncering af faglige kurser på GL.org og på EMU'en.docx

Annoncering i Gymnasieskolen:
Deadlines ses på Gymnasieskolens hjemmeside og annoncen skal være GL-E hænde senest dagen før kl. 12. 

Skabelon til fagenes kursusomtale i Gymnasieskolen
Her finder du dead​lines til Gymnasieskolen

Lad GL-E administrere jeres kurser
I er velkomne til at medtænke i jeres planlægning, at GL-E tilbyder at stå for kursusadministrationen mod et administrationsgebyr på normalt 200 kr. pr. deltager for heldagsarrangementer. (Beløbet kan forhandles ved andre arrangementer som fx skolebaserede kurser). 

Betalingen dækker følgende:

  • at tilmeldinger tilgår GL-E, der laver deltagerliste og sender den til jer
  • ​​GL-E fakturerer deltagerne 
  • GL-E indlægger kurset i det elektroniske kursuskatalog, en søgbar kursusdatabase 
  • GL-E kan, hvis I ønsker det, stå for at finde kursussted og afregne med kursussted, da vi har særpriser med en række hoteller 
  • GL-E kan, hvis I ønsker det, anvise honorarer til jeres oplægsholdere ud fra de vilkår, som I har aftalt med dem
  • GL-E sender jer en slutopgørelse med det beløb, der er opkrævet i deltagerbetaling minus udgift til oplægsholdere, kursussted og GL-E administration​

I står selv for det faglige program og for at indgå aftaler med oplægsholderne om honoraret.

I står selv for kommunikationen med deltagerne vedr. udsendelse af materiale til kurset.

Emner:  
Interessent: