Masteruddannelse i sprog-undervisning, lingvistik og it - SPLIT

GL-E nyhed
 
SPLIT er en forskningsbaseret virtuel masteruddannelse, der sætter fokus på at gøre sprogundervisning mere inspirerende bl.a. gennem brug af IT og digitale medier.

Uddannelsen , der udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Capital og University College Nordjylland, er tværfaglig og problembaseret. Gennem teori og praksis får du viden om, hvordan din egen sprogundervisning kan optimeres og gøres mere spændende for eleverne, bl.a. gennem brug af IT og digitale medier. Du opnår viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og vurdere digitale tekster og IT-værktøjer til sprogundervisning. Du lærer desuden at stå for både udvikling af læringskoncepter og undervisning.

Uddannelsen har undervisning indenfor følgende fire obligatoriske moduler:

Sprogundervisning og it

Formel grammatik og didaktik

Funktionel grammatik og didaktik

Grundlæggende digital kommunikation og didakti k

Endvidere er der mulighed for at vælge valgfagsmoduler inden for enten lingvistik eller it.

Se beskrivelse af modulerne på www.split.aau.dk

Emner:  
Interessent: