SIP-kurser - Skoleudvikling i praksis

​​Undervisningsministeriet har iværksat et kursusforløb, Skoleudvikling i Praksis (SIP), hvor alle skoler i løbet af 2014 skal deltage i 4 kursusdage med en gruppe på 4 udpegede repræsentanter – to fra ledelsen og 2 medarbejdere (den ene normalt TR).

Undervisningsministeriet har iværksat et kursusforløb, Skoleudvikling i Praksis (SIP) for alle gymnasiale institutioner. Institutionen tilmelder de samme fire deltagere til alle fire kursusdage (to fra ledelsen og to medarbejdere - den ene normalt en tillidsrepræsentant). Der er afsat enkelte ekstra pladser til skoler med flere afdelinger.​ Ledelsen fastlægger det team, der tilmeldes.

Se på listen Oversigt over deltagerantal pr skole-v2.pdf hvor mange I kan tilmelde fra jeres institution.
Pladserne er fordelt efter aftale med ministeriet ud fra de udmeldte kriterier.

GL-E administrerer kurserne og du finder oplysninger om indhold, tid og sted for kurserne nederst på siden. Bemærk kort tilmeldingsfrist:

Skolerne skal i perioden d. 10. februar til d. 3. marts kl. 12 2014 tilmelde skolens /kursets deltagere samlet ved at udfylde SIP-tilmeldingsformular.docx og sende den til gl-e@gl.org Alle skolens repræsentanter skal deltage i samme serie. (Tilmeldingen bedes sendt i tekst format - helst ikke som pdf-fil).

Hvis I ønsker at deltage med yderligere personer, anføres de nederst på tilmeldingsformularen, og de kommer så på en venteliste. Pladserne fra ventelisten fordeles i dagene lige efter tilmeldingsfristens udløb d. 3. marts 2014.

Emner: 
Interessent: 
Artikeltype: