Ministerielle konferencer

 
 

​​​​​​​​​Informationsmøder om de nye adgangskrav og procedure ved optagelse på de gymnasiale uddannelser.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder informationsmøder om de nye adgangskrav og procedurer ved optagelse på de gymnasiale uddannelser. Møderne er tilrettelagt formiddag og eftermiddag, hvor formiddagen er forbeholdt vejledere og evt. lærere i grundskolen og eftermiddagen er forbeholdt ledere og administration ved de gymnasiale institutioner. Den 4. januar er der åbnet op for at Ledere og administrative medarbejdere ved gymnasierne kan tilmelde sig på et formiddagsmøde, hvis der er fyldt op på mødet om eftermiddagen. Af pladshensyn beder vi om, at der maksimalt deltager 2 personer fra hvert UU-center og gymnasium. Møderne er gratis med forudsætter tilmelding. Læs vejledningen nederst før du tilmelder dig.

Møderne foregår:

Onsdag den 9. januar 2019 på Høje Taastrup gymnasium, Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup (der er fyldt op på eftermiddagens møde)

Torsdag den 10. januar 2019 på Århus Akademi, Gøteborg Allé 2-4, 8200 Århus N

Mandag den 14. januar 2019 på HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Fælles for møderne gælder:

Formiddag kl. 10-12: Vejledere ved UU - Ledere og administrative medarbejdere ved gymnasierne kan tilmelde sig på et formiddagsmøde, hvis der er fyldt op på mødet om eftermiddagen

  • Velkomst ved kontorchef Jens Refslund Poulsen
  • Gennemgang af adgangskrav, herunder muligheder for at forbedre forudsætningerne i 10. klasse v/Hanne Woller
  • Proceduren for optagelse og reservation af plads v/Camilla Abel Trier
  • Adgangsprøven og helhedsvurdering v/Søren Wagner

Eftermiddag kl. 13-15 (dog kl. 13.30 – 15.30 i Århus): Ledere og administrative medarbejdere ved gymnasierne

  • Velkomst ved kontorchef Jens Refslund Poulsen
  • Proceduren for optagelse og reservation af plads v/Camilla Abel Trier
  • Gennemgang af adgangskrav og tjeklister til gymnasierne til brug for optagelsen v/Hanne Woller
  • Adgangsprøven og helhedsvurdering v/Søren Wagner

Tilmeldingsfristen er mandag d. 7. januar 2019 kl. 12.​

Som opfølgning på disse møder afholder styrelsen webinarer for henholdsvis vejledere på grundskoler og UU-centre og ledere og andre medarbejder på gymnasierne. Møderne afholdes i umiddelbar forlængelse af stormøderne rundt om i landet. Datoer for møderne udmeldes primo januar 2019.

​​

Vigtigt - læs denne vejledning inden du tilmelder dig:

1. I vælger, hvilket møde I vil tilmeldes fra rulleboksen øverst på tilmeldingssiden.

2. Man kan tilmelde flere i samme arbejdsgang: Først indtastes oplysninger om den første deltager og så trykkes 'opret'. Herefter tilmeldes den næste og man trykker 'Opret'. Når man er færdig trykkes på 'Godkend tilmeldinger'.
Man er først tilmeldt, når der er trykket på 'Godkend tilmeldinger'. Er der kun én deltager, trykkes først 'Opret' og herefter på 'Godkend tilmeldinger'.

3. Da  deltagelsen er gratis, skal man ved alle tilmeldinger i feltet 'Betaler er en offentlig institution' vælge 'Nej'. Herved forsvinder de ellers obligatoriske felter med EAN nr. og att. person. Feltet 'Ordre ref.' skal ikke udfyldes af deltagere fra gymnasiale institutioner.

Specielt for deltagere fra UU-centrene:

Da tilmeldingssystemet er udformet til den gymnasiale sektor, må vi omgå det lidt for at håndtere eksterne tilmeldinger:

4. I feltet 'Arbejdsplads' skal alle UU-center-​deltagerne vælger arbejdspladsen 'UU-Center, Vesterbrogade 6D, København V'. Skriv UU så kommer valgmuligheden op.

5. I feltet 'Ordre ref.' skrives, hvilket UU-center I kommer fra.​

Emner:  
Interessent:  

Tilmeld jer her: ​​

Læs først vejledning her​.