FIP-kurser tilmelding

 
 
Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag.

​​​​​​​​​​​​​​Der arrangeres i 2018-19 dels 125 FIP-kurser for stx, hf, hhx og htx, og som noget nyt bliver der også afholdt FIP-kurser for EUX. Alle FIP-kurserne er åbne for tilmelding. Ud over​ FIP-kurserne i fag/fagområder arrangeres der 3 leder FIP-kurser for stx/hf og 3 leder-FIP for hhx/htx. Kurserne afvikles tre steder i landet d. 29., 30. og 31. januar 2019 kl. 9.30-12.30 for stx/hf og kl. 13.30-16.30 for hhx/htx. De står nederst i rullelisten herunder, og hedder FIP1819-L1 til L6.

På EUX-området afholdes i efteråret 2 kurser i erhvervsområdet på merkantilt eux og to kurser i erhvervsområdet på teknisk eux.

Fokus for FIP-kurser i 2018/19 er udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer. Hertil kommer et særligt fokus på digital dannelse og digitale kompetencer i fagene. Hertil kommer i dette skoleår et særligt fokus på erhvervsområdet og erhvervsområdeprojektet som omdrejningspunkt for det faglige samspil mellem alle eux-forløbenes fag. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. 

​​​​​​​​Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne/dialogmøderne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: For FIP-kurserne i skoleåret 2018/19 er to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen (evt. én lærer i små fag) samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2018/19 koster 600 kr. pr. deltager. Pris på FIP-EUX er dog 750 kr pr. deltager. Leder-FIP koster 400 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.

Tilmelding

Tilmelding sker for ét kursus ad gangen ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. FIP kurser for EUX står neders i rullemenuen lige før leder-FIP kurserne og hedder FIP1819-E1 og FIP1819-E2.

Du kan tilmelde flere kolleger samtidig. Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. 

Slut af med 'Godkend tilmelding', først da bliver de registrerede personer tilmeldt til kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus, du vil lave tilmelding til.

Alle kurser (minus leder-FIP) er fra kl. 10:00-16:00 med kaffe fra kl. 9:30.
Adresse på kursussted og evt. yderligere oplysninger om kurset, her.
Kurserne er opført i datoorden, men du kan også søge på det enkelte kursus.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du have kursusnummeret klar. ​

Emner:  
Interessent:  
Tilmeld jer her

Læs beskrivelserne af kurserne på denne side

Ministeriet udsendte mail med indbydelse til FIP-kurserne i 2018/19 den 11.6.2018. Se indbydelsen her:
FIP1819-indbydelse.pdf
Indbydel​se til FIP for eux.pdf

I kan nedenfor se på hvilke skoler FIP-kurserne FIP kurserne afholdes på i hele 2018/19 for stx, hf, hhx og htx. Vedr. FIP-EUX se nederst.

Listerne er ajour pr. 10.10.2018​.

Seneste ændring: FIP20b spansk er flyttet til 4.3.2019 pga. skolers vinterferie i uge 8.
Bemærk særligt at kurser der lå den 6. marts 2019 er flyttet til andre dage i 2019.

FIP-kurser sorteret efter fag:
FIP1819 fagrækkefølge 181010.pdf

FIP-kurser sorteret efter dato:
FIP1819 datorækkefølge 181010.pdf

Oversigt over de FIP kurser for EUX, der afholdes i efteråret 2018
FIP kurser for EUX i efteråret 2018.pdf