FIP-kurser tilmelding

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FIP-kurser for stx, hf, hhx, htx og eux

Børne- og Undervisningsministeriets FIP-kurser for stx, hf, hhx, htx og eux, har til formål at understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag. På FIP-kurserne i 2023/24 vil fagkonsulenterne særligt sætte fokus på digital og teknologisk dannelse, bl.a. i lyset af den løbende digitale og teknologiske udvikling, som på én og samme tid giver nye muligheder og nye udfordringer i flere aspekter af undervisningen. 

Temaet lægger derfor op til en bred vifte af fokusområder som f.eks. balancen mellem det digitale og det analoge, skærmbrug, digitale kompetencer, teknologiforståelse, digitale hjælpemidler, håndtering af snyd, onlinefællesskaber, algoritmer, digitale fodspor, billeddeling, udfordringer og potentialer i brugen af digitale teknologier og AI.

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes faglige udvikling, motivation og læring i lyset af givne tema samt lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: Der forventes deltagelse af en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse, og der er mulighed for at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. 

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2022/23 koster 700 kr. pr. deltager. I enkelte fag afholdes FIP som et eftermiddagskursus, hvor prisen er 350 kr. pr deltager. I enkelte fag afholdes FIP som virtuelle kurser på to timer, og prisen er da 250 kr. pr. deltager.  

Afbud: Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet.  Send navn og mailadresse på den alternative deltager til GL-E@gl.org.

​Læs om 'Tilmelding til et FIP-kursus nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt søge info om rejseplan og parkering.

​Tilmelding til et FIP-kursus

Tilmelding sker for ét kursus ad gangen ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor.

Du kan tilmelde flere kolleger samtidig. Klik på 'Tilføj deltager til listen' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. 

Slut af med 'Indsend tilmeldinger'først da bliver de registrerede personer tilmeldt kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus, du vil lave tilmelding til.

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følge linket ​og søge på dit  fag.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke forholdsvist hurtigt kommer og henvend dig til GL-E. Det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du have kursusnummeret klar.​​

Dobbelttilmelding: Hvis du er tilmeldt to gange, med forskellige mailadresser, så optager du to pladser og vil også blive opkrævet dobbelt kursusgebyr. 

Emner:  
Interessent:  
​​ Tilmedling til FIP i skoleåret 2022/23 bliver mulig fra den 16. juni 2023.
Følgende vil blive opdateret inden da.

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følg​e linket og søge på d​it ​fag.​​

Undervisningsministeriet har via mail til stx, hf, hhx og  htx skolerne udsendt følgende til skolerne om FIP i 2022/23:

Information fra UVM om FIP2022-23.pdf.pdf

Herunder kan du se, hvornår og hvor FIP-kurserne i hele 2022/23 afholdes for henholdsvis stx, hf, hhx, htx og eux. D​atoer eller placeringer er med forbehold for ændringer. Tjek løbende siden for opdatering. Er du tilmeldt et kursus, der ændres, får du direkte besked.


Listerne herunder er sidst ajourført 16.11.2022.
FIP-kurser sorteret efter fag:
FIP2223-fagrække-16112022.pdf

FIP-kurser sorteret efter dato:​
FIP2223-datorække-16112022.pdf

​ ​