FIP-kurser tilmelding

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FIP og COVID-19

FIP-kurser med afholdelse til og med 27. januar 2022 afholdes enten virtuelt eller udskydes til senere afholdelse. Alle tilmeldte får direkte besked.​

UVM henleder opmærksomheden på, at det er et krav, at elever, kursister og deltagere indskrevet ved ungdoms- og voksenuddannelse samt besøgende og andre personer med tilknytning til skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på skolen eller institutionen. Kravet om coronapas gælder derfor ved deltagelse i undervisning, sociale og faglige arrangementer (fx brobygning) på alle ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område - uanset antal personer.

Kravet gælder også besøgende samt andre personer med tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelser.
Du kan læse mere på hjemmesiden her under Spørgsmål/svar og Retningsl​injer​.​
​​

​​​​​​​​​​​​​​FIP-kurser for stx, hf, hhx, htx og eux

Børne- og Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag. Fokus for FIP-kurser i 2021/22 er på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer, herunder erfaringsudveksling på baggrund af de første år med reformen. Derudover kommer et særligt fokus på elevernes globale kompetencer i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. 

I enkelte fag, herunder historie og religion, er der udover det fysiske heldagskursus mulighed for at supplere med løbende faglig og didaktisk udvikling og et kort opfølgningskursus i foråret.

I matematik stx og hf er der som tidligere år kurser efterår og forår. Kursernes indhold er ikke det samme, og skolernes inviteres til at sende deltagere til begge kurser.​
For deltagere i udviklingsworkshop på FIP-kurserne i matematik stx/hf den 30.08., 31.08., 23.09. eller 24.09.2021 er der mulighed for virtuel opfølgning den 03.02.2022,  kl. 14.00-17.00, pris 250 kr. Tilmeld dig FIP2122-46e senest den 05.10.2021.

Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: Der forventes deltagelse af en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse, og der er mulighed for at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. 

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 koster 650 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. 

I enkelte fag afholdes et eftermiddagskursus, hvor prisen er 250 kr. pr deltager. I enkelte fag afholdes FIP virtuelt, og prisen er da 350/500 kr. pr. deltager.  

​Læs om 'Tilmelding til et FIP-kursus nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.

FIP-kurser for ledere for hhx og htx

I skoleåret 2021/22 afholder Undervisningsministeriet 2 FIP-kurser for ledere for hhx og htx med globalisering som gennemgående tema.​ Kurserne afholdes henholdsvis i Kolding og Roskilde.

Ministeriet er ansvarlig for indholdet. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Pris: Leder-FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 koster ​350 kr. pr. deltager for de fysiske kurser. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Læs om Tilmelding til et FIP-kursus' nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er altid mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.


FIP-kurser for eux 

FIP-eux vil fortsat være centreret om de udfordringer, som reformimplementeringen har afstedkommet for eux-forløb. Der vil samtidig være fokus på, hvordan vi bedst får øget samspillet mellem teori og praksis (dvs. erhvervsrettet) og får tonet undervisningen mod elevens erhvervsuddannelse - både særskilt i de enkelte gymnasiale fag, men også i forhold til erhvervsområdet.

Derudover rettes et særligt fokus på skriftlighed og mundtlighed i fagene, herunder hvorledes dette kan indpasses i en travl undervisningssituation.

Kurserne tager fortsat afsæt i elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejdet og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på de enkelte institutioner.

Målgruppe: Der forventes deltagelse af minimum en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse (gerne både gymnasiale fag og eud-fag). Der er desuden mulighed for, at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. ​

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 koster 650 kr. pr. deltager. FIP-kurser afholdt virtuelt koster 350/500 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende/tilmelde en anden deltager i stedet.

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er altid mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering, eller webopkobling.

Tilmelding til et FIP-kursus

Tilmelding sker for ét kursus ad gangen ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. FIP-kurser for eux står nederst i rullemenuen og hedder FIP2122-E1, FIP2122-E2a og FIP2122-E2b.

Du kan tilmelde flere kolleger samtidig. Klik på 'Tilføj deltager til listen' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. 

Slut af med 'Indsend tilmeldinger'først da bliver de registrerede personer tilmeldt kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus, du vil lave tilmelding til.

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følge linket og søge på dit  fag.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du have kursusnummeret klar.​​

Emner:  
Interessent:  

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følg​e linket og søge på d​it ​fag.​​

Undervisningsministeriet har via mail til stx, hf, hhx og  htx skolerne udsendt følg ende til skolerne om FIP i 2021/22:

Information fra UVM om FIP2021-2022.pdf

Herunder kan du se, hvornår og hvor FIP-kurserne i hele 2021/22 afholdes for henholdsvis stx, hf, hhx, htx og eux. D​atoer eller placeringer er med forbehold for ændringer. Tjek løbende siden for opdatering. Er du tilmeldt et kursus, der ændres, får du direkte besked.


Listerne herunder er sidst ajourført 11.01.2022.

FIP-kurser sorteret efter fag:
FIP2122-fagrække-11012022.pdf

FIP-kurser sorteret efter dato:
FIP2122-datorække-11012022.pdf

Rettelser pr. 11.01.2022:
FIP-kurser med afholdelse til og med 27. januar 2022 afholdes enten virtuelt eller udskydes til senere afholdelse. Alle tilmeldte har fået direkte besked.​

Rettelser pr. 20.12.2021:
FIP2122-10, astronomi (valgfag), 06.01.2022, Odense Katedralskole, udskydes til marts/april 2022
FIP2122-26b, engelsk (hhx), 12.01.2022, Århus Business College​, ændres til virtuel afholdelse

Rettelser pr. 06.12.2021:
FIP2122-23, arabisk, japansk, russisk, tyrkisk, er flyttet til 03.03.2022, Frederiksberg VUC & STX (før 11.11.2021)
FIP2122-07a, naturgeografi (stx) og geografi (hf-e), Roskilde, er flyttet til 18.03.2022 (før 17.03.2022)
FIP2122-14, produktudvikling, Odense, 02.12.2021, er aflyst 

Rettelser pr. 10.11.2021:
 FIP2122-76, kulturforståelse, 18.11.2021, Rosborg Gymnasium, er aflyst

Rettelser pr. 20.10.2021:
FIP2122-L1, FIP for ledere (hhx og htx), 26.01.2022, IBC Kolding, er tilføjet
FIP2122-L2, FIP for ledere (hhx og htx), 27.01.2022, Roskilde Handelsskole, er tilføjet

Rettelser pr. 15.10.2021:
FIP2122-30b, dansk A (stx), 28.10.2021, Odense, er aflyst
FIP2122-71a, kultur- og samfundsfagsgruppen, 02.11.2021, Nørre Gymnasium​, er aflyst
FIP2122-16, teknikfag (htx), er flyttet til 21.04.2022 (før 18.11.2021)

Rettelser pr. 14.10.2021:
FIP2122-03 biologi og bioteknologi (htx og eux), 03.11.2021, Fredericia, er aflyst
FIP2122-48b, matematik (hhx) er flyttet til 09.03.2022 (før 10.03.2022)
FIP2122-50, afsætning, er flyttet til 02.03.2022 (før 17.03.2022)
​FIP2122-64, ØG, økonomisk grundforløb (hhx), 09.12.2021, afholdes på Rysensteen Gymnasium
Der afholdes 2 virtuelle FIP-kurser for eux:
FIP2122-E4, erhvervsområdet (merkantil eux), 03.02.2022, virtuelt, kl. 14.00-16.00
FIP2122-E6, merkantile fag (eux), 16.03.2022, virtuelt, kl. 14.00-16.00

Rettelser pr. 27.09.2021:

FIP2122-67b, AP, almen sprogforståelse (hhx), 10.11.2021, Aarhus), er aflyst
FIP2122-48b, matematik (hhx) er flyttet til 10.03.2022 (før 03.03.2022)
FIP2122-50, afsætning, er flyttet til 17.03.2022 (før 03.03.2022) ​

Rettelse pr. 18.08.2021:
Ny dato for FIP2122-48a, matematik (htx), 02.12.2021, Tietgen Business (før 26.08.2021)

Rettelser pr. 29.06.2021:
Der er nye datoer for historie stx/hf-e):
FIP2122-35c, historie (stx/hf-e), 04.10.2021, Marselisborg Gymnasium (før 29.10.2021)
FIP2122-35a, historie (stx/hf-e), 06.10.2021, Gl. Hellerup Gymnasium (før 28.10.2021)