FIP-kurser tilmelding

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​FIP-kurser og COVID-19

​​FIP-kurser planlagt frem til og med april 2021 afholdes virtuelt eller flyttes til afholdelse næste skoleår. Alle tilmeldte får direkte besked om status på det eller de kurser, de er tilmeldt. 

Prisen for de omlagte, virtuelle kurser er reduceret til hhv. 350 kr. for ½ dagskurser og 500 kr. for heldagskurser.

FIP-kurser for stx, hf, hhx og htx

Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag. Fokus for FIP-kurser i 2020/21 er på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer, herunder erfaringsudveksling på baggrund af de første år med reformen. Derudover kommer et særligt fokus på skriftlighed og mundtlighed i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: Der forventes deltagelse af en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse, og der er mulighed for at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. 

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2020/21 koster 750 kr. pr. deltager for de fysiske kurser. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. 

FIP-historie stx/hf 2020/21 er delt i to halve kursusdage med en samlet tilmeldinger for begge dage og en samlet pris på 500 kr. Afbudsfristen for FIP-historie stx/hf er 14 dage før første kursusdag afholdes. 

​Læs om 'Tilmelding til et FIP-kursus nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.

FIP-kurser for ledere for hhx og htx

I skoleåret 2020/21 afholder Undervisningsministeriet 3 FIP-kurser for ledere for hhx og htx. Kurserne afholdes henholdsvis i Odense (26.1.2021), Aalborg (27.1.2021) og København (28.1.2021). 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Pris: Leder-FIP-kurserne i skoleåret 2020/21 koster 400 kr. pr. deltager for de fysiske kurser. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Læs om Tilmelding til et FIP-kursus' nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er altid mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.


FIP-kurser for eux 

FIP-eux vil fortsat være centreret om de udfordringer, som reformimplementeringen har afstedkommet for eux-forløb. Der vil samtidig være fokus på, hvordan vi bedst får øget samspillet mellem teori og praksis (dvs. erhvervsrettet) og får tonet undervisningen mod elevens erhvervsuddannelse - både særskilt i de enkelte gymnasiale fag, men også i forhold til erhvervsområdet.

Derudover rettes et særligt fokus på skriftlighed og mundtlighed i fagene, herunder hvorledes dette kan indpasses i en travl undervisningssituation.

Kurserne tager fortsat afsæt i elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejdet og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på de enkelte institutioner.

​Som noget nyt i år afvikles yderligere en række kurser for eux som virtuelle begivenheder (’FIP-webinar’). Tilmeldingen til disse kurser følger senere.

Målgruppe: Der forventes deltagelse af minimum en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse (gerne både gymnasiale fag og eud-fag). Der er desuden mulighed for, at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. ​

Pris: FIP-kurser med fysisk fremmøde koster 750 kr. pr. deltager for de fysiske kurser. FIP-webinarer koster 350 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende/tilmelde en anden deltager i stedet.

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er altid mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering, eller webopkobling.

Tilmelding til et FIP-kursus

Tilmelding sker for ét kursus ad gangen ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. FIP-kurser for eux står nederst i rullemenuen og hedder FIP2021-E1, FIP2021-E2a og FIP2021-E2b.

Du kan tilmelde flere kolleger samtidig. Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. 

Slut af med 'Godkend tilmelding'først da bliver de registrerede personer tilmeldt kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus, du vil lave tilmelding til.

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følge linket og søge på dit  fag.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du have kursusnummeret klar.​​

Emner:  
Interessent:  

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følg​e linket og søge på dit ​fag.​​

Undervisningsministeriet har via mail til stx, hf, hhx og  htx skolerne udsendt følg ende til skolerne om FIP i 2020/21:

Information fra UVM om FIP 2020-2021.pdf
Brev om FIP-kurser for gymnasiale fag i eux-forløb.pdf


Du kan nedenfor se, hvornår og hvor FIP-kurserne i hele 2020/21 afholdes for henholdsvis stx, hf, hhx og htx. D​atoer eller placeringer er med forbehold for ændringer. Tjek løbende siden for opdatering. Er du tilmeldt et kursus, der ændres, får du direkte besked.

Vi henviser vi til den opdaterede liste over kurser på siden, hvor man tilmelder sig. Se den her.

Er det kursus du leder efter ikke på den liste, er det enten slået sammen med et af samme fag på en anden dato, aflyst eller udskudt til næste skoleår.

Listerne herunder er sidst ajourført 08.03.2020.

FIP-kurser sorteret efter FIP-nummer (nummereret efter fag):

FIP sorteret efter nr. pr. 08.03.2021.pdf

FIP-kurser sorteret efter dato:

FIP sorteret efter dato pr. 08.03.2021.pdf

 FIP-kurser for eux:​
FIP2021-E sorteret efter dato pr. 08.03.2021.pdf