FIP-kurser tilmelding

 
 
Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag.

FIP-kurser for stx, hf, hhx og htx

Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag. Fokus for FIP-kurser i 2019/20 er udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer. Hertil kommer et særligt fokus på innovation og karrierelæring i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne/dialogmøderne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: For FIP-kurserne i skoleåret 2019/20 er to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen (evt. én lærer i små fag) samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2019/20 koster 750 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Læs 'Tilmelding til et FIP-kursus' nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.

FIP-kurser for ledere for hhx og htx

I skoleåret 2019/20 afholder Undervisningsministeriet 3 FIP-kurser for ledere for hhx og htx. Kurserne afholdes henholdsvis i Aalborg, Odense og København. Fokus vil være at klæde lederne på til faglige og fagdidaktiske udviklingssamtaler i forbindelse med implementeringen af reformen. 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Pris: Leder-FIP-kurserne i skoleåret 2019/20 koster 400 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Læs 'Tilmelding til et FIP-kursus' nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.


FIP-kurser for eux

I skoleåret 2019/20 holder vi igen FIP (Faglig udvikling i Praksis) for eux. Fokus vil være på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i fagene samt den fortsatte implementering af erhvervsområdet og erhvervsområdeprojektet som omdrejningspunkt for det faglige samspil mellem eux-fagene.
Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.
Når programmet er udarbejdet af den enkelte fagkonsulent, og det er sendt til GL-E, vil det blive lagt ind under FIP-kursusbeskrivelserne - klip på linket i højre kolonne.

Der planlægges i alt 8 FIP-eux kurser i 2019/20 i fem forskellige fagområder. Se listen med kursusemner, datoer og placering i kolonnen til højre. 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne/dialogmøderne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: For FIP- eux kurserne i skoleåret 2019/20 er to repræsentanter for de enkelte faggrupper på skolen (gerne både gymnasiale fag og eud-fag) samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.

Pris: FIP-eux-kurserne i skoleåret 2019/20 koster 750 kr. pr. deltager.  Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.


Tilmelding til et FIP-kursus

Tilmelding sker for ét kursus ad gangen ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. FIP kurser for eux står nederst i rullemenuen og hedder FIP1920-E1 og FIP1920-E2a og  FIP1920-E2b.

Du kan tilmelde flere kolleger samtidig. Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. 

Slut af med 'Godkend tilmelding'først da bliver de registrerede personer tilmeldt til kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus, du vil lave tilmelding til.

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følge linket og søge på dit  fag.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du have kursusnummeret klar.​

Emner:  
Interessent:  

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følge linket og søge på dit ​fag.​​

Undervisningsministeriet har via mail til stx, hf, hhx og htx skolerne den 14.6.2019 udsendt følgende opfordring til skolerne om tilmelding til FIP i 2019/20:
UVM-invitation.pdf

og Undervisningsministeriet har d. 19.6.19 sendt følgende invitation til eux-institutionerne om at deltage i FIP-eux i 2019/20:
Invitation til FIP-eux kurser 2019_20.pdf

I kan nedenfor se, hvornår og hvor FIP-kurserne i hele 2019/20 afholdes for henholdsvis stx, hf, hhx og htx samt for eux. Filerne opdateres løbende i takt med, at der indgås aftale med skolerne om placeringen af kurserne.

Listerne er ajour pr. 02.09.2019​​.
Næsten alle kurser i 2019/20 er nu anført med kursussted (skole).

Rettelse pr. 02.09.2019:
FIP1920-14, produktudvikling, 28.11.2019, er aflyst og afholdes i stedet til FIP2020

Rettelse pr. 19.08.2019:
Der er byttet rundt på datoerne på FIP i kemi (stx og hf-e):
FIP1819-05a, kemi (stx/hf-e), 04.12.2019, Københavns Åbne Gymnasium
FIP1819-05b, kemi (stx/hf-e), 20.11.2019, Aarhus Gymnasium, Tilst

Rettelse pr. 13.06.2019:
Der er byttet rundt på datoer på FIP i dansk for stx og hf:
FIP1819-31b, dansk A (hf), 11.12.2019, Århus Akademi
FIP1920-30b, dansk (stx), 12.12.2019, Marselisborg Gymnasium

Datoerne er rettet for FIP i IØ (FIP1819-57a og b).

FIP-kurser sorteret efter fag:
FIP1920-fagrække-190901.pdf

FIP-kurser sorteret efter dato:
FIP1920-datorække-190901.pdf

​ FIP-eux kurser sorteret efter dato: