FIP-kurser tilmelding

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FIP-kurser for stx, hf, hhx, htx og eux

Børne- og Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag. Fokus for FIP-kurser i 2021/22 er på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer, herunder erfaringsudveksling på baggrund af de første år med reformen. Derudover kommer et særligt fokus på elevernes globale kompetencer i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. 

I enkelte fag, herunder historie og religion, er der udover det fysiske heldagskursus mulighed for at supplere med løbende faglig og didaktisk udvikling og et kort opfølgningskursus i foråret.

I matematik stx og hf er der som tidligere år kurser efterår og forår. Kursernes indhold er ikke det samme, og skolernes inviteres til at sende deltagere til begge kurser.​ Der er mulighed ud over de fysiske heldagskurser at supplere med et mindre forløb om løbende faglig og didaktisk udvikling.

Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Målgruppe: Der forventes deltagelse af en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse, og der er mulighed for at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. 

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 koster 650 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. 

I enkelte fag afholdes et eftermiddagskursus, hvor prisen er 250 kr. pr deltager. I enkelte fag afholdes FIP digitalt, og prisen er da 350 kr. pr. deltager.  

​Læs om 'Tilmelding til et FIP-kursus nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.

FIP-kurser for ledere for hhx og htx

I skoleåret 2021/22 afholder Undervisningsministeriet FIP-kurser for ledere for hhx og htx. 

Ministeriet er ansvarlig for indholdet. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Pris: Leder-FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 koster ​350 kr. pr. deltager for de fysiske kurser. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Læs om Tilmelding til et FIP-kursus' nederst.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er altid mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering.


FIP-kurser for eux 

FIP-eux vil fortsat være centreret om de udfordringer, som reformimplementeringen har afstedkommet for eux-forløb. Der vil samtidig være fokus på, hvordan vi bedst får øget samspillet mellem teori og praksis (dvs. erhvervsrettet) og får tonet undervisningen mod elevens erhvervsuddannelse - både særskilt i de enkelte gymnasiale fag, men også i forhold til erhvervsområdet.

Derudover rettes et særligt fokus på skriftlighed og mundtlighed i fagene, herunder hvorledes dette kan indpasses i en travl undervisningssituation.

Kurserne tager fortsat afsæt i elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejdet og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på de enkelte institutioner.

Målgruppe: Der forventes deltagelse af minimum en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse (gerne både gymnasiale fag og eud-fag). Der er desuden mulighed for, at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. ​

Pris: FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 koster 650 kr. pr. deltager. FIP-kurser afholdt digitalt koster 350 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende/tilmelde en anden deltager i stedet.

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursusdagen. Tilmelding efter fristen er altid mulig, men kursusdeltageren må da selv hente programmet fra hjemmesiden samt evt. søge info om rejseplan og parkering, eller webopkobling.

Tilmelding til et FIP-kursus

Tilmelding sker for ét kursus ad gangen ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. FIP-kurser for eux står nederst i rullemenuen og hedder FIP2122-E1, FIP2122-E2a og FIP2122-E2b.

Du kan tilmelde flere kolleger samtidig. Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. 

Slut af med 'Godkend tilmelding'først da bliver de registrerede personer tilmeldt kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus, du vil lave tilmelding til.

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følge linket og søge på dit  fag.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du have kursusnummeret klar.​​

Emner:  
Interessent:  

Find beskrivelser af de enkelte FIP-kurser ved at følg​e linket og søge på d​it ​fag.​​

Undervisningsministeriet har via mail til stx, hf, hhx og  htx skolerne udsendt følg ende til skolerne om FIP i 2021/22:

Information fra UVM om FIP2021-2022.pdf


Herunder kan du se, hvornår og hvor FIP-kurserne i hele 2021/22 afholdes for henholdsvis stx, hf, hhx, htx og eux. D​atoer eller placeringer er med forbehold for ændringer. Tjek løbende siden for opdatering. Er du tilmeldt et kursus, der ændres, får du direkte besked.

Listerne herunder er sidst ajourført 18.08.2021.

FIP-kurser sorteret efter fag:

FIP2122-fagrække-210818.pdf

FIP-kurser sorteret efter dato:

FIP2122-datorække-210818.pdf

Rettelse pr. 18.08.2021:
Ny dato for FIP2122-48a, matematik (htx), 02.12.2021, Tietgen Business (før 26.08.2021)

Rettelse pr. 29.06.2021:
Der er nye datoer for historie stx/hf-e):
FIP2122-35c, historie (stx/hf-e), 04.10.2021, Marselisborg Gymnasium (før 29.10.2021)
FIP2122-35a, historie (stx/hf-e), 06.10.2021, Gl. Hellerup Gymnasium (før 28.10.2021)