FIP- og SIP-kursusbeskrivelser

 
 
Læs beskrivelserne af FIP- og SIP-kurserne på denne side.
Faglig udvikling i praksis (​FIP) er årligt tilbagevendende ét-dags kurser i de enkelte gymnasiale fag. Ministeriet er ansvarligt for indholdet, og kursusforløbene ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. FIP-kurserne i 2018-19 er for deltagere, der er udpeget af deres skole. Deltagerpris er 600 kr., dog 750 kr. for FIP-EUX.

FIP-kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.

Skoleudvikling i praksis (SIP) skal understøtte implementeringen af gymnasiereformen 2017. Ministeriet er ansvarligt for indholdet, og kursusforløbene ledes af læringskonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. Se mere om SIP og find materialet til kurserne på SIP-siderne på EMU'en.

Tilmelding her​.

Kursusoversigt her.​

Emner:  
Interessent: