FIP-kursusbeskrivelser

 
 
Læs beskrivelserne af FIP-kurserne på denne side.
​​​​Faglig udvikling i praksis (​FIP) er årligt tilbagevendende ét-dags kurser i de enkelte gymnasiale fag. Ministeriet er ansvarligt for indholdet, og kursusforløbene ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. FIP-kurserne er for deltagere, der er udpeget af deres skole. Deltagerpris er  750 kr.

Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag. 

​Fokus for FIP-kurser for stx, hf, hhx og htx i 2020/21 er udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer. Hertil kommer et særligt fokus på innovation og karrierelæring i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces ​​​i det faglige miljø på den enkelte in​stitution. 

Fokus i 2020/21 på FIP-kurser for eux vil være på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i fagene samt den fortsatte implementering af erhvervsområdet og erhvervsområdeprojektet som omdrejningspunkt for det faglige samspil mellem eux-fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.

Alle FIP-kurserne bliver synlige i kursusoversigten nedenfor i takt med at der åbnes for tilmeldingen til kurserne. Der åbnes for tilmelding til FIP efterårets og de fleste af forårets kurser d. xx.6.2020, og​ for de sidste kurser i takt med, at vi får indgået aftaler med skolerne om placeringen af kurserne. 

Under de enkelte kurser indlægger vi kursusprogrammet, når vi modtager det fra fagkonsulenten.

Tilmelding her​.

Kursusoversigt her.​

Emner:  
Interessent: