FIP- og SIP-kursusbeskrivelser

 
 
Læs beskrivelserne af FIP- og SIP-kurserne på denne side.

​​​​​​​​​Faglig udvikling i praksis (​FIP-kurserne) er tænkt som årligt tilbagevendende ét-dags kurser i de enkelte gymnasiale fag. Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. FIP-kurserne i 2017-18 er for deltagere, der er udpeget af deres skole. Det koster 550 kr. pr. prs. at deltage.

FIP-kurserne i øvrigt skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.

Skoleudvikling i praksis (SIP-kurserne) skal understøtte reformimplementeringen, og der kommer en række SIP-kursusdage i reformimplementeringsperioden.  Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af læringskonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. Se mere om SIP og find materialet til kurserne på SIP-siderne på EMU'en.

Det næste SIP-kursus foregår i periden 9. - 18. april 2018. fem steder i landet og har temaet: Kvalitetsudvikling i de gymnasiale uddannelser.

Tilmelding her​.

Kursusoversigt her.​

Emner:  
Interessent: