Praktiske oplysninger

 
 
Tilmelding, afmelding, betaling, kontakt.

​​​​​​Indhold på siden​

​Tilm​​elding 

Alle kurser er åbne for alle, med mindre andet er anført ved det enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår under det enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen overskredet, så forhør dig hos kursussekretæren (er oplyst på de enkelte kursussider) - alternativt på gl-e@gl.org - om der er flere pladser.

Tilmelding sker via kursussystemet ved at klikke på tilmeldingsfeltet under de enkelte kurser. Man bliver så spurgt, om man er medlem eller ikke medlem. Medlemmer logger sig på med cpr.nr. eller medlemsnummer og en adgangskode, der FØRSTE gang er sidste 4 cifre i cpr.nr. Når man er logget ind, anvender systemet de oplysninger, vi har registreret i medlemssystemet. Ikke -medlemmer skal indtaste navn, adresse og e-mail for at komme videre. Har du problemer med at logge dig på, så kontakt GL's Servicecenter på service@gl.org eller tlf. 3329 0900.

Bemærk 1) din tilmelding er først accepteret, når du har modtaget en bekræftelse på din deltagelse fra GL-E. 2). Den e-mail­adresse, du oplyser ved kursustilmelding, skal være i brug, da al korrespon­dance mellem dig som kursist og GL-E foregår pr. mail – og det er den tilmeldtes eget ansvar at give GL-E besked om ny mailadresse. Ændringen skal ske direkte til kursusssekretæren, som du finder på kursussiden; det er ikke tilstrækkeligt at opdatere dine oplysninger under Mit GL på hjemmesiden, da oplysningerne pt. ikke overføres til GL-E-kurserne.

Afmelding 

Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil 4 uger før afholdelsesdatoen. Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50 % af kursusprisen. For internatkurser dog 75 %. Sker afmeldingen senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Dette gælder også i tilfælde af sygdom mm. Denne afmeldingsbetaling dækker GL-E's udgift til kursusstederne. Det vil dog altid være muligt uden omkostning at sende en kollega i stedet, hvis den tilmeldte er forhindret. 

Afmelding skal ske pr. mail til kursussekretæren, alternativt pr. mail til gl-e@gl.org. Deltager en anden end den tilmeldte, skal dette ligeledes meddeles GL-E.

Overtegning/aflysning/ændringer 

Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger kan kurset udskydes eller aflyses. Hvis en oplægsholder får forfald pga. sygdom mm., vil GL-E søge at erstatte pågældende med en anden kvalificeret oplægsholder. Du kan finde oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger på på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt vil du få direkte besked via mail.

Betaling ​​
Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, med mindre andet er aftalt. De anførte priser er inkl. evt. moms. Kursusafgiften dækker fuld forplejning, hvis ikke andet er nævnt. 

Ikke-fastansatte medlemmer ​

Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning af kursusafgiften via G​L's efteruddannelsespulje. Der kan søges om tilskud på op til 6.000 kr. pr. år. pr. person. Se nærmere på GL's hjemmeside www.gl.org under medlem/medlemstil­bud/efterud­dannelses­pulje - kontakt i GL: Charlotte Von Bülow (cb@gl.org) 

Medlemspris 

En række af kurserne i kataloget har to priser. Én for medlemmer af GL og én for ikke-medlemmer, der er ca. 25 % højere. DM-medlemmer kan tilmelde sig GL-E kurser til medlemspris, da GL's medlemmer også kan tilmelde sig DM's efteruddannelseskurser til DM-medlemsprisen.

Medlemstilbud 

GL yder tilskud til, at GL-medlemmer kan deltage i ét GL-E kursus i kategorien "Medlemstilbud" pr. skoleår mod alene at betale et mindre deltagergebyr, idet GL betaler for oplægsholder og lokale. GL dækker ikke tidsforbrug og dækker heller ikke transport i forbindelse med disse kurser, med mindre det særskilt fremgår af kursusbeskrivelsen. Medlemmer, der allerede har deltaget i ét medlemstilbud i samme skoleår, kan deltage til den anførte medlemspris. Ikke-medlemmer kan også tilmelde sig - men til en højere pris.

Rekvirerede kurs​er 

Se tilbuddet under menupunktet Skolebaserede kurser herunder:

Skolebaserede kurser 

De fleste GL-E kurser kan afvikles skolebaseret, så kurset tilrettelægges ud fra skolens ønsker om indhold og rammer. Prisen beregnes ikke pr. deltager, men er bestemt af den tilrettelæggelse man vælger - om det er en oplægsholder i ½ eller en hel dag og, om der skal medvirke én eller flere oplægsholdere. Kurserne kan også tilrettelægges for flere skoler, der går sammen, fx kan man samle udvalgte faggrupper fra flere skoler. Kontakt GL-E på tlf. 3329 0900 eller mail gl-e@gl.org for at få et tilbud. 

For kurser udbudt i samarbejde med IKV rettes henvendelse til Anne Bang-Larsen på tlf. 6550 3146 eller på anneb@sdu.dk​ 

Kontakt til GL-E 

Mail: GL-E@gl.org
Telefon: 3329 0900
Addresse: Vesterbrogade 16, 1620 København V

Ansvarlig for GL-E: Jasper Holm​
Kursussekretærer: Felicia Braga og Lene Daring
Skolebaserede kurser: Jasper Holm​

Emner:  
Interessent: