Planlægning

GL har påpeget over for Undervisningsministeriet, at der på mange skoler er problemer med planlægning. Dette førte til, at Undervisningsministeriet, Rektorforeningen og GL i samarbejde afholdt en række planlægningskonferencer for skolerne. Forsker Dorthe Pedersen, CBS, blev bedt om at være facilitator på konferencerne samt om at følge op på konferencerne med analyse og forslag til forbedringer.

Rapporten er udkommet under titlen "Faglig planlægning, organisering og ledelse efter gymnasiereformen.

Alle skoler siden 2005 har været tvunget til så at sige at genopfinde sig selv som noget helt andet end de var før. I Gymnasiereformens styringskoncept liggeren ny form for dobbelttydig styring, hvor central styring sammenkobles med selvevaluering og selvstyring. Dorte Pedersen har udtrykket det således: "Der styres på andres frihed til at styre sig selv."

Gymnasiale institutioner er således blevet pålagt frihed til at beskrive sig selv på nye måder og udvikle ny praksis, samtidig med at de forpligtes til evaluering og refleksiv selvkontrol. Det har lagt et enormt og flerdimensionalt reformpres på skolerne. Dorte Pedersen dokumenterer og beskriver det flerdimensionale pres som et selvbeskrivelsespres, et dokumentationspres, et planlægningspres, et samarbejdspres og et pres for mere ledelse. Dorte Petersen kalder det ikke just for sund fornuft, men for "neoliberal styringsfornuft" eller en særlig "avanceret liberalisme."

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: