Påskeforliget

Sådan kaldes det forlig, som partierne bag gymnasiereformen blev enige om den 2. april 2009. Forliget indebar en række overvejende fornuftige justeringer af reformen. Processen har ikke været let. Politikerne har skullet forholde sig til omfattende rapporteringer fra EVA, Følgegruppe og Monsterudvalg. GL anerkender partiernes store vilje til at blive enige.

Forliget vil muliggøre en bedre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan give mere arbejdsro og kvalitet i uddannelserne, hvilket er yderst tilfredsstillende. Med påskeforliget har man imødekommet de fleste af GL's forslag fra repræsentantskabet i efteråret 2007 og 2008.

Markante ændringer

To af de mest markante ændringer i forliget, er, at:

Almenstudieforberedelse (AT) i stx skæres til 200 timer, og vægten fra karakteren nedsættes fra 2 til 1 1/2. Studieområdet i hhx nytænkes, og på htx skal der afgrænses klarere i forhold til andre projekter.

I studieretningsprojektet åbnes mulighed for, at der i særlige tilfælde kan skrives i et studieretningsfag på A-niveau, såfremt de fastsatte mål hermed kan tilgodeses, og der gives generel mulighed for, at opgaven kan udarbejdes i to omgange af 5 + 5 dage.

Men nok så vigtigt er, at samtlige eksamensforslag fra Monsterudvalget blev vedtaget. Det giver en af de mest markante ændringer i det gymnasiale eksamenssystem i nyere tid:

Antallet af prøver i de 3-årige uddannelser reduceres fra 11 til 9. Formålet med dette og andre forslag er at rydde det meste af maj måned for eksamen. Dermed fjernes behovet for at have undervisning og eksamen på samme tid. Det giver bedre planlægningsvilkår og bedre mulighed for at modvirke alt for ujævn belastning for elever og lærere, så deres arbejdsvilkår kan forbedres. Samtidig frigives resurser til undervisning og øget faglig vejledning.

hf kobles eksamen i Kultur- og Samfundsfagsgruppen (KS) med eksamensprojektet til én prøve, og prøven i den naturvidenskabelige gruppe (NF) ændres i retning af det igangværende forsøg. Ændringerne skal drøftes med de faglige foreninger, og forhåbentligt resulterer det i bedre sammenhæng og samarbejdsvilkår i KS og NF. Som noget nyt indføres en historieopgave i slutningen af første hf. Desuden skal der arbejdes med at styrke den faglige og skriftlige progression.

Elever, der vælger 3 fremmedsprog, får ret til at vælge matematik på B-niveau i stedet for naturvidenskab på B-niveau. Kravet om begyndersprog som 2. fremmedsprog på A-niveau ændres til mindst B-niveau for elever i stx der har mat A i kombination med fysik og kemi på min. A/B niveau. Det vil næppe give ret mange flere sproghold og tresproglige studieretninger. Her skulle man have lyttet til GL's forslag om at styrke koordineringen af udbud og oprettelse af hold og studieretninger. Også på sprogområdet skal de faglige foreninger inddrages i dialog om øget anvendelsesorientering og ændrede læreplaner. Det er godt.

Hvad blev ikke til noget?

Der var fremsat en række ændringsforslag, som ikke blev til noget. GL ser med tilfredshed på, at disse forslag ikke blev vedtaget:

Der kommer ikke årskarakterer på hf - ej heller interne prøver uden ekstern censur, som Følgegruppen ellers havde foreslået. Der bliver ikke indført to indgange til de treårige gymnasiale uddannelser med standardiserede studieretninger, som EVA havde foreslået. Det nuværende grundforløb med forhåndstilkendegivelse og toning efter studieretningsinteresse bliver ikke ændret. Det præciseres, at eleverne selvfølgelig skal have et reelt valg ved afslutning af grundforløbet.

Økonomien i forliget

Aftalen er udgiftsneutral for staten. Det betyder, at Folketinget har besluttet, at frigivne ressourcer ved eksamensreduktionen bliver i sektoren. De frigivne midler skal anvendes til styrket faglig vejledning, undervisning og til at styrke det skriftlige arbejde. Det skal skolerne leve op til.

Der er skønhedspletter i aftalen, men mest peger fremad mod bedre undervisning og bedre planlægning af undervisningen. Der er lyttet til lærerne, og næsten alle vedtagne forslag fra de seneste repræsentantskabsmøder i GL er tilgodeset.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: