GL's uddannelsespolitik

​​​​​​GL arbejder for at få indflydelse på uddannelsespolitikken nationalt og internationalt. Det sker fx ved løbende at være i dialog med Undervisningsministeriet, Undervisningsministeren og de politiske partier i Folketinget om aktuelle uddannelsespolitiske emner. Her får GL også lejlighed til at præsentere forslag til nye initiativer, som gavner udviklingen af de gymnasiale uddannelser i overensstemmelse med medlemmernes interesser.

GL kommenterer også nye lovforslag og udkast til bekendtgørelser, når de sendes i høring. Derudover deltager GL aktivt i råd og udvalg, der beskæftiger sig med en bred vifte af forhold i de gymnasiale uddannelser. Ligesom GL nationalt arbejder sammen med en række øvrige organisationer og foreninger for at opnå indflydelse på uddannelsespolitikken.

På den internationale scene samarbejder GL desuden med en række øvrige lærerorganisationer om fx koordinering af synspunkter på nordiske, europæiske og globale uddannelsespolitiske udspil.        

Når det gælder medlemmernes grund-, efter- og videreuddannelse, arbejder GL for et relevant, varieret og fagligt stærkt udbud – bl.a. gennem GL-E. Dertil kommer, at GL spiller en vigtig rolle i udviklingen og tilrettelæggelsen af det gymnasiale pædagogikum.

 

 

Tesfaye: Nødvendigt at se på timeafkortninger og lærernes kvalifikationer i euxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Tesfaye-Noedvendigt-at-se-paa-timeafkortninger-og-laerernes-kvalifikationer-i-eux.aspxTesfaye: Nødvendigt at se på timeafkortninger og lærernes kvalifikationer i eux07-05-2017 22:00:00Kvaliteten og lærernes kvalifikationer skal selvfølgelig være i orden på eux, og der skal være timer nok til at nå de faglige mål, siger Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets eux-ordfører i et interview med GL.
Invitation til årskonference i Uddannelsesalliancenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/-Invitation-til-aarskonference-i-Uddannelsesalliancen.aspxInvitation til årskonference i Uddannelsesalliancen04-05-2017 22:00:00
Fremtidens eux’ere fortjener lærere med de rette kvalifikationerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Fremtidens-eux’ere-fortjener-laerere-med-de-rette-kvalifikationer.aspxFremtidens eux’ere fortjener lærere med de rette kvalifikationer11-04-2017 22:00:00Det er afgørende, at lærerne har både de faglige og pædagogiske kompetencer, for at eux kan blive den succes, som uddannelsen fortjener.
Styrket feedback kræver ressourcerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Styrket-feedback-kræver-ressourcer-.aspxStyrket feedback kræver ressourcer20-03-2017 23:00:00Feedback supplerer bedømmelse og karakterer, men tager tid.
GL's høringssvar til uddannelsesbekendtgørelse og læreplanerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GLs-hoeringssvar-uddannelsesbekendtgoerelse-og-laereplaner.aspxGL's høringssvar til uddannelsesbekendtgørelse og læreplaner19-03-2017 23:00:00Bekendtgørelsesudkast reducerer 24-timers eksamen og svækker skriftligheden, skriver GL.
Store udfordringer i at nå de faglige mål i euxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Store-udfordringer-i-at-naa-de-faglige-maal-i-eux.aspxStore udfordringer i at nå de faglige mål i eux15-03-2017 23:00:00Eleverne har svært ved at nå de faglige mål i de gymnasiale fag på eux-uddannelsen, som både giver eleverne et svendebrev og en studenterhue.
Vejledning kan hjælpe til at bryde negativ social arvhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Vejledning-kan-hjaelpe-med-at-bryde-negativ-social-arv-.aspxVejledning kan hjælpe til at bryde negativ social arv09-03-2017 23:00:00Hvis vi vil rette op på den negative sociale arv i uddannelserne efter gymnasierne, er det helt nødvendigt at genindføre gymnasiernes forpligtelse til at tilbyde eleverne vejledning.
Karakterer med omtankehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/karakterer-med-omtanke.aspxKarakterer med omtanke04-03-2017 23:00:00Karakterer skal understøtte en læringskultur frem for en performancekultur.
Fagbekendtgørelser i høringhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Fagbekendtgorelser.aspxFagbekendtgørelser i høring28-02-2017 23:00:00GL afleverer høringssvar til uddannelsesbekendtgørelsen og udkast til læreplaner 17. marts
Restgruppen, den vigtigste udfordringhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-kommentarer-til-ekspertudvalget.aspxRestgruppen, den vigtigste udfordring27-02-2017 23:00:00Bevar succesfulde uddannelsestilbud og en ambitiøs uddannelsespolitisk målsætning.
KL-udspil om forberedende tilbudhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/KL-udspil-om-de-forberedende-tilbud.aspxKL-udspil om forberedende tilbud19-02-2017 23:00:00GL finder ikke, at der er brug for nye uddannelser eller institutioner, men at der er et behov for at styrke samarbejdet mellem kommuner, VUC, erhvervsskoler m.fl. om de svageste elever.
Et uddannelsessystem på afvejehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/et-uddannelsessystem-paa-afveje.aspxEt uddannelsessystem på afveje18-02-2017 23:00:00Stadig flere unge presses psykisk og fysisk i jagten på karakterer, der giver adgang til videre uddannelse.
Bedre veje til ungdomsuddannelserhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Bedre-veje-til-ungdomsuddannelser-undersoegelser.aspxBedre veje til ungdomsuddannelser09-02-2017 23:00:00Undersøgelserne fra KORA, SFI og EVA beskæftiger sig med de unge, som ikke får en ungdomsuddannelse. GL anbefaler, at 95%-målsætningen skærpes, og at der sættes uddannelsesmål for alle unge.
12 pejlemærker for god undervisninghttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/12-pejlemaerker-for-god-undervisning-.aspx12 pejlemærker for god undervisning31-01-2017 23:00:00Undervisningsministeriet og lærernes faglige organisationer offentligør 12 pejlemærker for god undervisning.
Godt nytår! Der bliver brug for alle gode ønskerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Godt-nytaar.aspxGodt nytår! Der bliver brug for alle gode ønsker23-01-2017 23:00:00Hovedbestyrelsen håber at møde dig på et medlemsmøde i de kommende måneder
Til kaffe hos den nye undervisningsministerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Til-kaffe-hos-den-nye-undervisningsminister.aspxTil kaffe hos den nye undervisningsminister04-01-2017 23:00:00Jeg oplevede en lyttende minister, der udtrykte et ønske om en tæt dialog med sektoren. Det ser vi frem til, siger Annette Nordstrøm Hansen efter mødet.
Regeringsgrundlaget giver flere problemer end løsningerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Regeringsgrundlaget-giver-flere-problemer-end-loesninger.aspxRegeringsgrundlaget giver flere problemer end løsninger19-12-2016 23:00:00Hvor er respekten for offentligt ansatte?
Spørgsmål & svar om gymnasiereformenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/QA-reform.aspxSpørgsmål & svar om gymnasiereformen05-12-2016 23:00:00GL modtager en række spørgsmål om reformen. Her samler vi spørgsmål og svar, som kan have bredere interesse. Vær dog opmærksom på, at det er Undervisningsministeriet, som kan tolke den indgåede reformaftale. GL's svar er derfor alene efter GL's vurdering. For nærmere afklaring henvises til reformaftaleteksten og Undervisningsministeriet. Til højre finder du link til Undervisningsministeriets reforminformation.
Lovforslag om ny gymnasielov fremsathttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Lovforslag-om-ny-gymnasielov-fremsat.aspxLovforslag om ny gymnasielov fremsat11-11-2016 23:00:00GL glæder sig over, at ministeren og forligspartierne har lyttet til høringssvarene.
Ny undersøgelse: Gymnasielærernes efteruddannelse 2016http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/efteruddannelse/Sider/Gymnasielaerernes-efteruddannelse-2016.aspxNy undersøgelse: Gymnasielærernes efteruddannelse 201602-11-2016 23:00:00Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten til efteruddannelse kan blive bedre og mere systematisk. Det er nogle af resultaterne fra GL’s undersøgelse af gymnasielærernes efteruddannelse i 2016.
Etisk kodeks skal sætte stopper for deling af nøgenbillederhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Etisk-kodeks-skal-saette-stopper-for-deling-af-noegenbilleder.aspxEtisk kodeks skal sætte stopper for deling af nøgenbilleder25-10-2016 22:00:00GL har deltaget i undervisningsministerens arbejdsgruppe, som i går offentliggjorde et etisk kodeks med syv punkter, som uddannelsesinstitutionerne kan tage i brug i kampen mod deling af krænkende materiale på nettet.
10 bud på styrket sprogundervisning i gymnasiethttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Anbefalinger-fra-sprogtaenketank.aspx10 bud på styrket sprogundervisning i gymnasiet24-10-2016 22:00:00De 10 anbefalinger kommer fra en bredt sammensat tænketank om sprog, nedsat af Gymnasieskolernes Lærerforening.
Sprog er godt for hjernenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Sprog-er-godt-for-hjernen.aspxSprog er godt for hjernen24-10-2016 22:00:00Tirsdag den 25. oktober 2016 afleverede den af GL nedsatte Tænketank om Sprog sine ti anbefalinger til undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
GL-formand: Hvorfor ikke også gymnasierne?http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-formand-Hvorfor-ikke-ogsaagymnasierne.aspxGL-formand: Hvorfor ikke også gymnasierne?29-09-2016 22:00:00Nedskæringerne skal både annulleres i erhvervsuddannelserne og i gymnasieuddannelserne. Begge uddannelsesområders reformer er vigtige og skal implementeres på et stabilt økonomisk grundlag på skolerne.
Nedskæringer og slækkede krav til lærerkompetencer løfter ikke kvaliteten i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Nedskaeringer-og-slaekkede-krav-til-laererkompetencer-loefter-ikke-kvaliteten-i-gymnasieuddannelserne.aspxNedskæringer og slækkede krav til lærerkompetencer løfter ikke kvaliteten i gymnasieuddannelserne22-09-2016 22:00:00Stik imod de politiske ambitioner for den nye gymnasiereform betyder nedskæringer og slækkede krav til lærernes kompetencer, at kvaliteten i gymnasieuddannelserne rammes mærkbart.
Socialdemokratiet svigter gymnasieuddannelserne i 2025-udspilhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Socialdemokratiet-svigter-gymnasieuddannelserne-i-2025-udspil.aspxSocialdemokratiet svigter gymnasieuddannelserne i 2025-udspil22-09-2016 22:00:00
GL bekymret over økonomi, lærerkompetencer og årskarakterer på hf i høringssvaret til gymnasiereformenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-bekymret-over-oekonomi,-laererkompetencer-og-aarskarakterer-paa-hf-i-hoeringssvaret-til-gymnasiereformen.aspxGL bekymret over økonomi, lærerkompetencer og årskarakterer på hf i høringssvaret til gymnasiereformen21-09-2016 22:00:00Undervisningsministeriet har i dag modtaget GL's 10 sider lange høringssvar til lovudkastet til en ny gymnasiereform.
Årskarakterer er imod hf’s DNAhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Aarskarakterer-er-imod-hfs-DNA.aspxÅrskarakterer er imod hf’s DNA15-09-2016 22:00:00Årskarakterer rimer ikke med det særlige læringsmiljø, der hersker på hf, og som er en del af DNA’et i hf-uddannelsens profil.
Reform uden pengehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-uden-penge.aspxReform uden penge17-08-2016 22:00:00400 mio. kr. er en dråbe i havet, når der samtidig bebudes meget større nedskæringer i 2017-2019. Allerede i 2017 beskæres sektoren med 400 mio. kr., og i 2019 vil nedskæringer komme op over 1 mia. kr.
Alle for en mod mobninghttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Alle-for-en-mod-mobning.aspxAlle for en mod mobning17-08-2016 22:00:00Forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag, og derfor bakker GL op om ministerens kampagne.
Besparelser på gymnasier rammer dobbelt hårdthttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Besparelser-paa-gymnasier-rammer-dobbelt-haardt.aspxBesparelser på gymnasier rammer dobbelt hårdt30-07-2016 22:00:00Hvis gymnasiereformen skal blive den succes, vi alle ønsker, er det afgørende, at regeringen fjerner nedskæringer fra gymnasieuddannelserne
Praktikpladser er vejen til flere svendebrevehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Praktikpladser-er-vejen-til-flere-svendebreve.aspxPraktikpladser er vejen til flere svendebreve25-07-2016 22:00:00Jeg er bekymret for, at vi vil se flere unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, fordi der ikke er et reelt uddannelsesvalg til dem.
Stop hetz mod gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Stop-hetz-mod-gymnasieuddannelserne.aspxStop hetz mod gymnasieuddannelserne16-07-2016 22:00:00Der er mange, som kan have glæde af en erhvervsuddannelse, og erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt tilvalg. Arbejdsgiverne bør opfordre sine medlemmer til at sikre de nødvendige praktikpladser til de unge. Det vil være rettidig omhu i stedet for vanekritik af gymnasieuddannelserne.
Besparelser rammer svagehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Ny-maade-at-opgore-elever-paa-rammer-isaer-gymnasier-med-storst-frafald.aspxBesparelser rammer svage07-07-2016 22:00:00Ved at flytte tælledagen får skolerne ikke længere penge for de elever, der går på skolen til og med den 20. undervisningsdag. Nu skubbes udbetalingen og opgøres konkret for de elever, der går på skolen til og med 15. november.
Studentereksamen gi'r unge et stærkt afsæt i tilværelsenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Studentereksamen-gi'r-unge-et-stærkt-afsæt-i-tilværelsen.aspxStudentereksamen gi'r unge et stærkt afsæt i tilværelsen06-07-2016 22:00:00I disse studenterglade dage er det vigtigt at understrege, at en studentereksamen ikke kan stå alene i det lange løb. Studentereksamen er et stærkt og solidt fundament i tilværelsen, og den giver de unge et godt fagligt afsæt for at læse videre.
Pas på gymnasieranglisterhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Pas-paa-gymnasieranglister.aspxPas på gymnasieranglister27-06-2016 22:00:00Den forenklede rangliste siger intet om, hvilket gymnasium der leverer den bedste kvalitet i undervisningen.
Forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles saghttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Mobning_brev-til-ministeren.aspxForebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag26-06-2016 22:00:00Men der er vigtige forudsætninger for at indsatsen kan lykkes
Fremtidens læreplanerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Fremtidens-laereplaner.aspxFremtidens læreplaner20-06-2016 22:00:00GL opfordrer Undervisningsministeriet til at inddrage de faglige foreninger i udviklingen af de kommende læreplaner.
Reform udfordret af nedskæringerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-udfordret-af-nedskæringer.aspxReform udfordret af nedskæringer16-06-2016 22:00:00Det bliver afgørende at finde de nødvendige ressourcer til implementeringen af reformen.
Karakterfokus blokerer for feedbackkulturhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Karakterfokus-blokerer-for-feedbackkultur.aspxKarakterfokus blokerer for feedbackkultur12-06-2016 22:00:00Det er vigtigt at fremme en læringskultur, hvor man tør satse, frem for en rendyrket performancekultur baseret på karakterer.
Reform - hhxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-hhx.aspxReform - hhx07-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på hhx
Reform - htxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform---htx.aspxReform - htx07-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på htx
Reform - stxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform---stx.aspxReform - stx06-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på stx
Reform - hfhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform---hf.aspxReform - hf06-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på hf.
HHX og HTX i reformenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/HHX-og-HTX-i-reformen.aspxHHX og HTX i reformen05-06-2016 22:00:00Hovedparten af ændringerne i reformaftalen gælder for stx, hhx og htx. Der er dog en række ændringer, som alene gælder for de erhvervsgymnasiale uddannelser.
Hf-sejr med tornehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hf-sejr-med-torne.aspxHf-sejr med torne03-06-2016 22:00:00I GL er formanden Annette Nordstrøm Hansen meget tilfreds med, at hf'ere fortsat har adgang til universitetet.
Bredt forlig om gymnasiereformhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Bredt-forlig-om-gymnasiereform.aspxBredt forlig om gymnasiereform02-06-2016 22:00:00Gymnasielærernes formand er bestemt ikke imponeret over ambitionsniveauet og er særlig kritisk over, at eleverne vejledende skal have fem for at komme i gymnasiet. Hun glæder sig dog over, at det er blevet et bredt forlig, som på flere områder er lidt bedre end regeringens udspil.
Kodeks skal stoppe digital sexmobninghttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Kodeks-skal-stoppe-digital-sexmobning.aspxKodeks skal stoppe digital sexmobning01-06-2016 22:00:00Når de unge deler intime billeder og videoer uden de medvirkendes accept eller decideret for at genere hinanden, er der tale om mobning, hverken mere eller mindre. Et etisk kodeks, digital dannelse og lokalt samarbejde på skoler og gymnasier skal forhindre mobning.
Skab bedre muligheder for sprogene!http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Skab-bedre-muligheder-for-sprogene.aspxSkab bedre muligheder for sprogene!25-05-2016 22:00:00I regeringens udspil til en gymnasiereform bliver begyndersprogfagene presset af strukturen for studieretningerne. Mange gymnasieelever vælger i dag begyndersprogene spansk og kinesisk, men det bliver markant vanskeligere, hvis regeringens udspil vedtages.

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent:  
Artikeltype: