Gymnasiereformen 2016

Overblik over reformen og GL's holdninger til den.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fredag den 3. juni 2016 indgik regeringen forlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en gymnasiereform.  

På disse sider kan du få et overblik over gymnasiereformen og GL's holdninger til den.

​​​

 

 

Et særligt skoleår går på hældhttp://www.gl.org/nyt/emner/Sider/GL-mener-juni-2018.aspxEt særligt skoleår går på hældMed gymnasiereform og OK18

 

 

Et visionært uddannelsessystem under preshttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Et-visionaert-uddannelsessystem-under-pres.aspxEt visionært uddannelsessystem under pres06-11-2017 23:00:00Fremtidens gymnasieuddannelser skal fortsat være studieforberedende og almendannende. Det er de to fyrtårne, som gymnasielærere skal pejle efter på tværs af årgange, niveauer og uddannelsestyper.
Dannelsesdebatten er for vigtig til at blive ideologisk symbolpolitikhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Dannelsesdebatten-er-for-vigtig-til-at-blive-ideologisk-symbolpolitik.aspxDannelsesdebatten er for vigtig til at blive ideologisk symbolpolitik17-08-2017 22:00:00En rehabilitering af dannelsens betydning kan hverken bruges som et skjold mod New Public Management og andre dårligdomme, der har ramt gymnasieuddannelserne, eller til at fjerne fokus fra de store besparelser, som sektoren lider under.
Bekendtgørelse og nye læreplaner offentliggjorthttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Bekendtgoerelse-og-nye-laereplaner-offentliggjort.aspxBekendtgørelse og nye læreplaner offentliggjort22-05-2017 22:00:00Flere 24-timers prøver end i forslaget, men GL havde gerne set flere.
GL's høringssvar til uddannelsesbekendtgørelse og læreplanerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GLs-hoeringssvar-uddannelsesbekendtgoerelse-og-laereplaner.aspxGL's høringssvar til uddannelsesbekendtgørelse og læreplaner19-03-2017 23:00:00Bekendtgørelsesudkast reducerer 24-timers eksamen og svækker skriftligheden, skriver GL.
GL afviklede spændende uddannelseskonferencehttp://www.gl.org/nyt/emner/Sider/uddannelseskonference.aspxGL afviklede spændende uddannelseskonference08-03-2017 23:00:00Politikerne tror, at de ved, reformer kan få det bedste fra alle verdener
Fagbekendtgørelser i høringhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Fagbekendtgorelser.aspxFagbekendtgørelser i høring28-02-2017 23:00:00GL afleverer høringssvar til uddannelsesbekendtgørelsen og udkast til læreplaner 17. marts
Umuligt at realisere gymnasiereformhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Umuligt-at-realisere-gymnasiereform.aspxUmuligt at realisere gymnasiereform27-12-2016 23:00:00Nedskæringer i gymnasieuddannelserne gør det umuligt at indfri politiske reformløfter om mere faglighed og kvalitet.
Venstre lukker øjnene for kvalitetstabhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Venstre-lukker-oejnene-for-uundgaaeligt-kvalitetstab.aspxVenstre lukker øjnene for kvalitetstab20-12-2016 23:00:00Det er på høje tid, at Venstre erkender, at uddannelse ikke er en udgift, men en langsigtet investering, der skal være med til at sikre velfærdssamfundets udvikling og skabe vækst og arbejdspladser.
Spørgsmål & svar om gymnasiereformenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/QA-reform.aspxSpørgsmål & svar om gymnasiereformen05-12-2016 23:00:00GL modtager en række spørgsmål om reformen. Her samler vi spørgsmål og svar, som kan have bredere interesse. Vær dog opmærksom på, at det er Undervisningsministeriet, som kan tolke den indgåede reformaftale. GL's svar er derfor alene efter GL's vurdering. For nærmere afklaring henvises til reformaftaleteksten og Undervisningsministeriet. Til højre finder du link til Undervisningsministeriets reforminformation.
Lovforslag om ny gymnasielov fremsathttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Lovforslag-om-ny-gymnasielov-fremsat.aspxLovforslag om ny gymnasielov fremsat11-11-2016 23:00:00GL glæder sig over, at ministeren og forligspartierne har lyttet til høringssvarene.
Nedskæringer og slækkede krav til lærerkompetencer løfter ikke kvaliteten i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Nedskaeringer-og-slaekkede-krav-til-laererkompetencer-loefter-ikke-kvaliteten-i-gymnasieuddannelserne.aspxNedskæringer og slækkede krav til lærerkompetencer løfter ikke kvaliteten i gymnasieuddannelserne22-09-2016 22:00:00Stik imod de politiske ambitioner for den nye gymnasiereform betyder nedskæringer og slækkede krav til lærernes kompetencer, at kvaliteten i gymnasieuddannelserne rammes mærkbart.
GL bekymret over økonomi, lærerkompetencer og årskarakterer på hf i høringssvaret til gymnasiereformenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-bekymret-over-oekonomi,-laererkompetencer-og-aarskarakterer-paa-hf-i-hoeringssvaret-til-gymnasiereformen.aspxGL bekymret over økonomi, lærerkompetencer og årskarakterer på hf i høringssvaret til gymnasiereformen21-09-2016 22:00:00Undervisningsministeriet har i dag modtaget GL's 10 sider lange høringssvar til lovudkastet til en ny gymnasiereform.
Svære kår for en ny reform med 1.000 færre lærerehttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Svaere-kaar-for-en-ny-reform-med-1000-faerre-laerere.aspxSvære kår for en ny reform med 1.000 færre lærere16-09-2016 22:00:00Hvis Folketinget fastholder intentionerne i gymnasiereformen, må de tage de bebudede besparelser af bordet og sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at implementere reformen. Ellers vil de kommende gymnasieelever betale prisen.
Årskarakterer er imod hf’s DNAhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Aarskarakterer-er-imod-hfs-DNA.aspxÅrskarakterer er imod hf’s DNA15-09-2016 22:00:00Årskarakterer rimer ikke med det særlige læringsmiljø, der hersker på hf, og som er en del af DNA’et i hf-uddannelsens profil.
Finanslovsforslag rammer gymnasiereformenhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Finanslovsforslag-rammer-gymnasiereformen.aspxFinanslovsforslag rammer gymnasiereformen29-08-2016 22:00:00Grotesk, at regeringen mener, at det er muligt at skære endnu mere i gymnasieuddannelserne, siger GL-formanden
Lovudkast til gymnasiereform sendt i høringhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Lovudkast-til-gymnasiereform-sendt-i-hoering.aspxLovudkast til gymnasiereform sendt i høring25-08-2016 22:00:00GL skriver høringssvar til gymnasiereformens lovudkast og inviterer medlemmer til møder om reformen og lovudkastene.
Gymnasiereform og nedskæringer er hinandens modsætningerhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Gymnasiereform-og-nedskæringer-er-hinandens-modsætninger.aspxGymnasiereform og nedskæringer er hinandens modsætninger22-08-2016 22:00:00Varslede nedskæringer skal væk, hvis gymnasiereformen skal opnå en fair start
Reform uden pengehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-uden-penge.aspxReform uden penge17-08-2016 22:00:00400 mio. kr. er en dråbe i havet, når der samtidig bebudes meget større nedskæringer i 2017-2019. Allerede i 2017 beskæres sektoren med 400 mio. kr., og i 2019 vil nedskæringer komme op over 1 mia. kr.
Karakterskala og fagenes mål hænger sammenhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Lad-os-debattere-maal-frem-for-skala.aspxKarakterskala og fagenes mål hænger sammen09-08-2016 22:00:00Karakterskalaen bruges til at bedømme, om eleven opfylder fagenes mål
Besparelser på gymnasier rammer dobbelt hårdthttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Besparelser-paa-gymnasier-rammer-dobbelt-haardt.aspxBesparelser på gymnasier rammer dobbelt hårdt30-07-2016 22:00:00Hvis gymnasiereformen skal blive den succes, vi alle ønsker, er det afgørende, at regeringen fjerner nedskæringer fra gymnasieuddannelserne
Besparelser rammer svagehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Ny-maade-at-opgore-elever-paa-rammer-isaer-gymnasier-med-storst-frafald.aspxBesparelser rammer svage07-07-2016 22:00:00Ved at flytte tælledagen får skolerne ikke længere penge for de elever, der går på skolen til og med den 20. undervisningsdag. Nu skubbes udbetalingen og opgøres konkret for de elever, der går på skolen til og med 15. november.
Reform udfordret af nedskæringerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-udfordret-af-nedskæringer.aspxReform udfordret af nedskæringer16-06-2016 22:00:00Det bliver afgørende at finde de nødvendige ressourcer til implementeringen af reformen.
Reform - hhxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-hhx.aspxReform - hhx07-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på hhx
Reform - htxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform---htx.aspxReform - htx07-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på htx
Reform - stxhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform---stx.aspxReform - stx06-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på stx
Reform - hfhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform---hf.aspxReform - hf06-06-2016 22:00:00Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på hf.
HHX og HTX i reformenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/HHX-og-HTX-i-reformen.aspxHHX og HTX i reformen05-06-2016 22:00:00Hovedparten af ændringerne i reformaftalen gælder for stx, hhx og htx. Der er dog en række ændringer, som alene gælder for de erhvervsgymnasiale uddannelser.
Hf-sejr med tornehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hf-sejr-med-torne.aspxHf-sejr med torne03-06-2016 22:00:00I GL er formanden Annette Nordstrøm Hansen meget tilfreds med, at hf'ere fortsat har adgang til universitetet.
Bredt forlig om gymnasiereformhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Bredt-forlig-om-gymnasiereform.aspxBredt forlig om gymnasiereform02-06-2016 22:00:00Gymnasielærernes formand er bestemt ikke imponeret over ambitionsniveauet og er særlig kritisk over, at eleverne vejledende skal have fem for at komme i gymnasiet. Hun glæder sig dog over, at det er blevet et bredt forlig, som på flere områder er lidt bedre end regeringens udspil.
Gymnasiereform 2016 - udspil og forhandlingerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereform-2016---udspil-og-forhandllinger.aspxGymnasiereform 2016 - udspil og forhandlinger24-05-2016 22:00:00Historisk overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.
Bevar HF - tre personlige historierhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Bevar-HF-tre-personlige-historier.aspxBevar HF - tre personlige historier16-05-2016 22:00:00​Se tre videofortællinger med nuværende og tidligere HF-kursister, der understreger, at hf skal bevare sit modne studiemiljø med direkte adgang til alle videregående uddannelser.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent:  
Artikeltype: