Gymnasiereform 2016 - udspil og forhandlinger

Historisk overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.

​​​​​​​​​​​Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Ellen Trane Nørby præsenterede d. 6/4 2016 regeringens udspil til en gymnasiereform. På disse sider kan du få et overblik over gymnasiereformudspillet og GL's holdninger til den.

Den vedtagne reform og artikler om reformen, kan ses her.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016
Interessent:  
Artikeltype:  

 

 

Karakterkrav og besparelser løfter ikke fagligheden i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Karakterkrav-og-besparelser-loefter-ikke-fagligheden-i-gymnasieuddannelserne.aspxKarakterkrav og besparelser løfter ikke fagligheden i gymnasieuddannelserneKarakterkrav til gymnasieuddannelserne garanterer ikke et løft i det faglige niveau. Samtidig truer besparelser implementeringen af gymnasiereformen.

 

 

Fremtidens læreplanerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Fremtidens-laereplaner.aspxFremtidens læreplaner20-06-2016 22:00:00GL opfordrer Undervisningsministeriet til at inddrage de faglige foreninger i udviklingen af de kommende læreplaner.
Skab bedre muligheder for sprogene!http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Skab-bedre-muligheder-for-sprogene.aspxSkab bedre muligheder for sprogene!25-05-2016 22:00:00I regeringens udspil til en gymnasiereform bliver begyndersprogfagene presset af strukturen for studieretningerne. Mange gymnasieelever vælger i dag begyndersprogene spansk og kinesisk, men det bliver markant vanskeligere, hvis regeringens udspil vedtages.
Forhandlinger om gymnasiereform brudt midlertidigt sammenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Forhandlinger-om-gymnasiereform-brudt-sammen.aspxForhandlinger om gymnasiereform brudt midlertidigt sammen25-05-2016 22:00:00Vigtigt for sektoren med bredt politisk forlig, siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.
HF-vejenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/HF-vejen.aspxHF-vejen23-05-2016 22:00:001. juni har den første HF-lov 50 års jubilæum. De overvejelser man gjorde sig, da man opfandt HF, kan man med fordel have in mente, når man forhandler reform for HF. Selv om der er gået 50 år, er der stadig brug for HF som en særlig vej for unge, som ellers ikke ville få en uddannelse.
Bare ånden lever viderehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Almen-studieforberedelse-kan-laegges-i-graven-bare-aanden-lever-videre.aspxBare ånden lever videre22-05-2016 22:00:00Regeringens forslag om afskaffelse af AT er god, men det er afgørende, at alle timerne føres tilbage til fagene, så der både er tid til faglighed og flerfagligt samarbejde.
Adgang til hf fra 9. klasse giver ingen meninghttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Adgang-til-hf-fra-9-klasse-giver-ingen-mening.aspxAdgang til hf fra 9. klasse giver ingen mening19-05-2016 22:00:00Hf bør være for de unge, der har lidt flere år og erfaringer med i bagagen.
Stop måltyranniet i uddannelsessektorenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Stop-måltyranniet-i-uddannelsessektoren.aspxStop måltyranniet i uddannelsessektoren18-05-2016 22:00:00Målstyringen skyller ind over uddannelsesområdet i disse år og bliver en destruktiv flodbølge, hvis man ikke holder for øje, hvad den skal bruges til. Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, forholder sig her til, hvad man giver køb på ved målstyringen.
Karakterkrav rammer kommunerne skævthttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Karakterkrav-rammer-kommunerne-skaevt.aspxKarakterkrav rammer kommunerne skævt02-05-2016 22:00:00I Lolland kommune vil 15 pct. blive udelukket fra gymnasiet, samtidig med at det kun er 65 pct., der får en ungdomsuddannelse, og 52 pct. af de unge der får en videregående uddannelse.
Gymnasiereformen: reaktioner fra de faglige foreningerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-reaktioner-fra-de-faglige-foreninger.aspxGymnasiereformen: reaktioner fra de faglige foreninger27-04-2016 22:00:00GL har samlet reaktionerne fra de faglige foreninger på regeringens reformudspil.
En gymnasiereform på vej?http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-mener-En-gymnasiereform-paa-vej.aspxEn gymnasiereform på vej?26-04-2016 22:00:00GL mener i Gymnasieskolen april 2016 om gymnasiereformen.
Gymnasieudspil svækker almendannelsenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasieudspil-svaekker-almendannelsen.aspxGymnasieudspil svækker almendannelsen25-04-2016 22:00:00Uddannelse og dannelse er til hele livet, ikke kun til erhvervslivet.
GL om reformudspillethttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-om-reformudspillet.aspxGL om reformudspillet21-04-2016 22:00:00GL håber på et bredt politisk forlig, så gymnasieuddannelserne får mulighed for at udvikle sig og skabe de bedste rammer for de unges uddannelse.
HF kan åbne døre og skabe social mobilitethttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/HF-kan-aabne-doere-og-skabe-social-mobilitet.aspxHF kan åbne døre og skabe social mobilitet20-04-2016 22:00:00Debatindlæg i Politiken af Lederforeningen for VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening.
Debatmøde i Aarhus om gymnasiereformenhttp://www.gl.org/arrangementer/Sider/Debatmøde-om-gymnasiereformen.aspxDebatmøde i Aarhus om gymnasiereformen18-04-2016 22:00:00Nu inviterer GL til endnu et debatmøde om gymnasiereformen. Denne gang afholdes mødet i Aarhus den 9. maj 2016 fra kl. 16.00 - 17.30.
Giv dygtige HF’ere direkte adgang til universitetethttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Giv-dygtige-HFere-direkte-adgang-til-universitetet.aspxGiv dygtige HF’ere direkte adgang til universitetet13-04-2016 22:00:00Det er lige så meningsløst at udelukke stx-drenge fra de lange videregående uddannelser som at udelukke (kvindelige) hf'ere.
12 i matematik er ikke altid nok for at komme i gymnasiethttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/12-i-matematik-er-ikke-altid-nok-for-at-komme-i-gymnasiet.aspx12 i matematik er ikke altid nok for at komme i gymnasiet11-04-2016 22:00:00En ny undersøgelse fra GL viser, at regeringens karakterkrav ville have udelukket hver 10. elev i 2014. En tredjedel af disse unge havde 7 eller derover i enten matematik eller dansk.
Mønsterbryderne forsvandt i regeringens udspil til gymnasiereformhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Moensterbryderne-der-blev-vaek.aspxMønsterbryderne forsvandt i regeringens udspil til gymnasiereform08-04-2016 22:00:00GL-formanden finder det yderst tankevækkende, at regeringen ikke vil sætte fokus på og dermed fremme uddannelsesmulighederne for unge fra gymnasiefremmede hjem.
Et reformudspil med udfordringerhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Et-reformudspil-med-udfordringer.aspxEt reformudspil med udfordringer05-04-2016 22:00:00Regeringen lægger op til en stor reform af gymnasieuddannelserne, både i indhold og struktur. Således udfordres det gymnasium, vi kender, grundlæggende, og ingen fag kommer uændret igennem, hvis regeringens reformudspil forhandles hjem.
Regeringens reformudspil - det ved vi nuhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Regeringens-reformudspil-det-ved-vi-nu.aspxRegeringens reformudspil - det ved vi nu05-04-2016 22:00:00Der bliver ikke tale om en justering, men om en reel ny indholdsreform. Reformen skal træde i kraft fra skoleåret 2017/2018.
Slagt ikke HF!http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Slagt-ikke-HF.aspxSlagt ikke HF!04-04-2016 22:00:00HF kan noget særligt. HF formår blandt andet at hjælpe kursister fra uddannelsesfremmede hjem til at få en studieforberedende uddannelse. HF fremmer social mobilitet og styrker de unges selvværd og muligheder for at klare sig i livet.
Reform uden lærere?http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-uden-laerere.aspxReform uden lærere?01-04-2016 22:00:00Det er lærerne, der skal indfri målene med en reform i den daglige undervisning, og derfor er det altafgørende, at lærerne føler ejerskab til reformens ændring af rammerne.
Gymnasielærernes indspark til gymnasiereformenhttp://www.gl.org/arrangementer/Sider/Medlemsmoede-om-gymnasiereformen.aspxGymnasielærernes indspark til gymnasiereformen29-03-2016 22:00:00GL inviterer medlemmerne til et møde med de uddannelsespolitiske ordførere torsdag den 14. april fra kl. 16.00 til 18.00.
GL: Sådan skal gymnasiereformen justereshttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Saadan-skal-gymnasiereformen-justeres.aspxGL: Sådan skal gymnasiereformen justeres14-02-2016 23:00:00​Målet med en reformjustering skal være at fastholde og udvikle et højt kvalitetsniveau i gymnasieuddannelserne.