Fremtidens læreplaner

GL opfordrer Undervisningsministeriet til at inddrage de faglige foreninger i udviklingen af de kommende læreplaner.

I den kommende tid vil der som følge af aftalen om en reform af de gymnasiale uddannelser bl.a. blive arbejdet med ændringer af de gymnasiale fags læreplaner. GL har derfor henvendt sig til ministeriet med en opfordring til at inddrage de faglige foreninger.

 

GL har forstået, at arbejdet vil foregå i mindre arbejdsgrupper under ledelse af en fagkonsulent og opfordrer til at inddrage de gymnasiale fags foreninger i arbejdet ved at give hver forenings bestyrelse besked om at udpege et medlem til den relevante arbejdsgruppe.

Erfaringer fra reformprocesser i uddannelsessystemer over hele verden viser, at en succesfuld implementering er afhængig af, at de relevante interessenter inddrages. De gymnasiale fags foreninger repræsenterer mange fagprofessionelle og er centrale kapaciteter i relation til fagenes didaktik og pædagogik, hvorfor inddragelsen i væsentlig grad må formodes at lette og give legitimitet til arbejdet med ændringerne af læreplanerne samt implementeringen,

skriver GL's formand i henvendelsen, som kan downloades til højre på siden.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent:  
Artikeltype:  

​Download GL's brev til ministeriet:

Henvendelse fra GL vedrørende læreplansarbejdet.pdf

FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?