Alle for en mod mobning

Undervisningsministeren offentliggør torsdag den 18. august en antimobbekampagne under navnet "Alle for en mod mobning".

GL har deltaget i den arbejdsgruppe, som ministeren nedsatte, og GL's formand er enig i, at alle unge har krav på et liv med ungdomsuddannelse uden mobning. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag, og derfor bakker GL op om ministerens kampagne.

Alle_for_en.png 

GL har dog sammen med de andre underviserorganisationer gjort ministeren opmærksom på, at det er afgørende, at der er den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til skolerne, når initiativerne skal implementeres i praksis. Samtidig er det vigtigt at sikre, at undervisere og ledere har de nødvendige kompetencer til at spille nøglerollen i den praktiske implementering.

I ministeriets materiale - aktionsplan - kan man udover anbefalinger se den nyeste viden om mobning. Forskningen viser blandt andet, at mobning er et gruppefænomen, og derfor skal fokus i forebyggelse og bekæmpelse af mobning ikke blot være på mobberen og mobbeofferet, men på hele fællesskabet i en klasse eller på en ungdomsuddannelse.

Se materialet til ungdomsuddannelserne:
Ungdomsuddannelserpixi_mobning.pdf

Se mere på hjemmesiden: www.alleforenmodmobning.dk og på Facebook-siden Alle For En Mod Mobning.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?