​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Stol på uddannelse​

Digitaliseringen har skabt endeløse mængder af viden frit tilgængeligt for alle. Men uendelig viden stiller store krav til vores​ evne til at overskue og gennemskue, hvad der er sandt og falsk. 

Misinformation og "fake ​news" er en del af hverdagen, som vi selv skal sortere og navigere i. ​

Det kræver en særlig dannelse; indsigt, kritisk sans og selvstændig refleksion at skille skidt fra kanel, og det er derfor kernekompetencer for ​alle i fremtidens videnssamfund.

Når sandheden er truet, skal man styrke og ikke spare på de gym​nasiale uddannelser.​​

​​
​​​