Frederiksberg Gymnasium: Nedskæringer rammer gymnasieeleverne

Lærerne på Frederiksberg Gymnasium har i dag, torsdag d. 22/10 kl.12, nedlagt arbejdet resten af dagen i protest mod planlagte nedskæringer.

Lærerne på Frederiksberg Gymnasium har i dag, torsdag d. 22/10 kl.12, nedlagt arbejdet resten af dagen i protest mod planlagte nedskæringer.

På Frederiksberg Gymnasium skal budgettet i løbet af de næste fire år beskæres med over 6 mio. kroner, hvis regeringens planer gennemføres. Så store besparelser kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten i undervisningen. Det kommer f.eks. til at betyde flere elever i klasserne, mindre tid til den enkelte elev, mindre vejledning samt mindre variation og innovation. Det vil forringe undervisningen og elevernes mulighed for at gennemføre deres uddannelse.

 

      Grafik: Frederiksberg Gymnasium

Det hedder sig, at gymnasierne har penge nok. Men med de nedskæringer, der er lagt op til, vil ¾ af gymnasierne få store økonomiske problemer, og det vil gå ud over undervisningen.

Det hedder sig, at der kan effektiviseres, men der er allerede blevet effektiviseret flere gange tidligere. Der er nu planer om at beskære budgettet med 11,2 % over de næste 4 år på gymnasieområdet. Det svarer til 2,4 mia. kroner i nedskæringer. Det er ganske enkelt for meget.

Vi vil derfor spørge regeringen og forligsparterne, hvilke områder af undervisningen der nu skal skæres mere ned på:

  • Er det tiden til at vejlede den enkelte elev?
  • Er det fornyelsen af undervisningsformen, der skal skæres væk?
  • Er det fagudbuddet på de højere niveauer, der beskæres, så eleverne tvinges til at
  • supplere fagniveauet efter endt studentereksamen - med fordyrelse til følge?
  • Er det en forøgelse af klassestørrelsen?

Ingen nedskæringer kan gennemføres uden omkostninger! Undervisningssektoren har nået smertegrænsen. Det lader sig ikke gøre at uddanne unge mennesker, som vi og politikerne gerne vil, inden for de bebudede rammer. Spørgsmålet er, om Danmark har "råd" til denne forringelse?

Lærerne på Frederiksberg Gymnasium

For yderligere information kontakt Søren Hein Christiansen

sc@frederiksberggymnasium.dk

Tlf. 51896937

Emner: Økonomi
Interessent:  
Artikeltype:  

​Åbent brev til de uddannelsespolitiske ordførere fra lærerne på Frederiksberg Gymnasium: Åbent brev til Folketingets uddannelsesordførere fra lærerne på Frederiksberg Gymnasium.pdf

FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?