Finanslov og de gymnasiale uddannelser

Gymnasieuddannelserne finansieres via taxametersystemet.

Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev. Taksterne for hhx, htx, hf og stx er forskellige i beløb, men de er alle delt i et tilskud til fællesudgifter, bygningsudgifter og undervisningsudgifter. På trods af denne opdeling i tilskudssystemet, bliver alle pengene uddelt som et bloktilskud. Det betyder, at skolen frit kan disponere over midlerne på tværs af de enkelte formål.

Taksterne fastsættes årligt gennem politisk forhandling via finansloven. Finansloven påbegyndes året før, den træder i kraft. Fra januar frem til sommer udarbejder regeringen et finanslovsforslag, der typisk offentliggøres sidst i august. Herefter er der politiske forhandlinger om den endelige finanslov, der typisk vedtages endeligt i midten af december på baggrund af et politisk forlig sidst i november. Det betyder, at finansloven træder i kraft mindre end en måned efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse. I finanslovsarbejdet bruges både finansår og overslagsår. Når finansloven vedtages er det typisk kun finansåret, der vedtages, imens overslagsårene er regeringens ønsker og fremskrivninger af omkostningerne de efterfølgende tre år.

GL følger finanslovsarbejdet tæt og ser på taxameterstyringens konsekvenser for alle de gymnasiale uddannelser med særligt fokus på økonomiens betydning for kvaliteten i ydelserne.

GL mener, at en finansiering hvor gennemsnitsomkostningerne udmøntes på baggrund af den enkelte elev giver en uhensigtsmæssig konkurrence imellem skolerne. Det giver også et taxameter, der ikke er omkostningsdækkende, da omkostningerne ved undervisningens gennemførsel primært udløses af antallet af klasser. GL arbejder derfor for en ny finansieringsmodel der blandt andet indeholder et klassegrundtilskud.​

 

 

Finanslovsforslag 2019http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2019.aspxFinanslovsforslag 201931-08-2018 22:00:00Finanslovsforslag for 2019 med besparelser på uddannelse trods stabil vækst
Besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomihttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2018.aspxBesparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi30-08-2017 22:00:00Det er en uforståelig prioritering at skære på uddannelse, når Danmarks økonomi har det godt, siger GL-formand
Finansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-for-2017-koster-gymnasierne-250-mio.aspxFinansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.17-11-2016 23:00:00Nedskæringer og gymnasiereform er en farlig cocktail.
Gymnasieuddannelserne skæres med en halv milliardhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Gymnasieuddannelserne-skaeres-med-halv-mia.aspxGymnasieuddannelserne skæres med en halv milliard30-08-2016 22:00:00Se konsekvenserne, hvis regeringens finanslovsforslag gøres til virkelighed
Finanslovsforslag rammer gymnasiereformenhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Finanslovsforslag-rammer-gymnasiereformen.aspxFinanslovsforslag rammer gymnasiereformen29-08-2016 22:00:00Grotesk, at regeringen mener, at det er muligt at skære endnu mere i gymnasieuddannelserne, siger GL-formanden
Finanslovsforslag 2016http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2016.aspxFinanslovsforslag 201624-08-2015 22:00:00I aktiviteten forventes en mindre nedgang på de almengymnasiale uddannelser, mens der forventes en stigning for erhvervsgymnasierne. Dette samtidig med at ungdomsårgangene er faldende.
Finanslov 2015 med socialt taxameter og udkantstilskudhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2015-vedtaget.aspxFinanslov 2015 med socialt taxameter og udkantstilskud13-11-2014 23:00:00​Regeringen har 13. november 2014 indgået aftale om Finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten.
Finanslovsforslag 2015http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2015.aspxFinanslovsforslag 201525-08-2014 22:00:00Velkommen til socialt taxameter og pædagogikumtaxameter
Finansloven for 2014http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-for-2014.aspxFinansloven for 201426-02-2014 23:00:00Finansloven for 2014 er vedtaget, og Undervisningsministeriet har udsendt et takstkatalog for de enkelte uddannelsestakster. For de gymnasiale uddannelser var der en stor ændring i forhold til regeringens finanslovsforslag.
Omstillingsreserven tilbageføres for at sikre gode uddannelserhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Tilbageførsel-af-omstillingsreserven-for-at-sikre-gode-uddannelser.aspxOmstillingsreserven tilbageføres for at sikre gode uddannelser27-11-2013 23:00:00Det er en god nyhed, at forligspartierne med finanslovsforliget tilbagefører omstillingsreserven til gymnasierne. Pengene er afgørende for kvalitetsundervisning og elevernes læring.
Finanslovsforslaget 2014’s konsekvenser for gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag_2014.aspxFinanslovsforslaget 2014’s konsekvenser for gymnasieuddannelserne02-10-2013 22:00:00Nu opdateret med finanslovsforslagets konsekvenser for private gymnasier, pædagogikumtaxameteret og GSK.
Skuffende Finanslovsforslag 2014http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Skuffende-Finanslovsforslag.aspxSkuffende Finanslovsforslag 201426-08-2013 22:00:00Regeringen vil fortsætte den tidligere regerings planer om en taxameterbeskæring til en pulje uden fastlagt formål. Dybt bekymrende mener GL's formand.
Finanslovsaftale for 2013http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsaftale_2013.aspxFinanslovsaftale for 201312-11-2012 23:00:00Søndag den 11. november 2012 indgik regeringen en finanslovsaftale for 2013 med enhedslisten som gennemgående støtteparti. Det er glædeligt, at uddannelse fylder meget i aftalen. Desuden er forligspartierne i deres indledning til afsnittet om viden og uddannelse helt på linje med GL, når de skriver:
Finanslovsforslag med prioriteringer på uddannelsesområdet i 2013http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag.aspxFinanslovsforslag med prioriteringer på uddannelsesområdet i 201327-08-2012 22:00:00Omstillingsreserven – et genopfundet begreb fra den tidligere regering – lurer lige om hjørnet. Fra 2014 skal alle uddannelser under Børne- og Undervisningsministeriet afgive 2 pct. af elevtaksten, stigende til 4 pct. i 2015 og med det nye finanslovsforslag 6 pct. i 2016.
SRSF regeringens 2020-plan: Danmark i arbejdehttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/2020_planen.aspxSRSF regeringens 2020-plan: Danmark i arbejde09-05-2012 22:00:00Regeringen har på uddannelsesområdet overtaget den sidste regerings målsætninger, så der er desværre intet nyt under solen.
Forslag til finanslov (GL-notat)http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Forslagtilfinanslov_VK.aspxForslag til finanslov (GL-notat)03-11-2011 23:00:00S, R og SF-oplæg til finanslov 2012.
Regeringsgrundlag 2011: Gymnasieområdethttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/regeringsgrundlag2011.aspxRegeringsgrundlag 2011: Gymnasieområdet09-10-2011 22:00:00Regeringen er dannet på et meget omfattende grundlag sammenlignet med tidligere regeringsgrundlag. I det nye grundlag spiller uddannelse en meget central rolle i forhold til udvikling af den enkelte, fællesskabet og hele samfundet.
Regeringen fik vedtaget nedbrydningsplanen for VUChttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/NedbrydningsplanenVUC.aspxRegeringen fik vedtaget nedbrydningsplanen for VUC16-12-2010 23:00:00En voksen der bliver fyret fra et job, som ikke længere findes i Danmark, vil fornuftigt søge at kvalificere sig til et nyt job der stadig eksisterer hér i landet. Det bliver dyrt fremover.
Repræsentantskabsudtalelse om brugerbetaling på VUChttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/VUC-udtalelse.aspxRepræsentantskabsudtalelse om brugerbetaling på VUC29-11-2010 23:00:00FARVEL TIL LIVSLANG LÆRING?
Fjern regeringens dummebøde til uddannelserhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/REP-udtalelse.aspxFjern regeringens dummebøde til uddannelser28-11-2010 23:00:00De gymnasiale uddannelser skal spare knap en halv mia. kr. næste år, svarende til over 3.000 kr. pr. årselev.
Hvem tager ansvar for gymnasiebesparelserne?http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/gymnasiebesparelserneansvar.aspxHvem tager ansvar for gymnasiebesparelserne?17-11-2010 23:00:00Gymnasiebesparelserne på mere end 260 millioner kroner næste år bør ledsages af en politisk prioritering. Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lærerforening beder derfor politikerne navngive de aktiviteter, som gymnasiet fremover skal undvære.
Kvaliteten på ungdomsuddannelserne er truethttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/pressemeddelelse.aspxKvaliteten på ungdomsuddannelserne er truet12-11-2010 23:00:00Ungdomsuddannelserne rammes hårdt på årets finanslov. Med aftale om finansloven for 2011 står uddannelserne til at skulle spare ca. en milliard kroner. Det er dybt bekymrende og vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten på ungdomsuddannelserne udtaler Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Handelsskolernes Lærerforening (HL), Uddannelsesforbundet og Danske Erhvervsskoler – Lederne i en fælles pressemeddelelse.
Finanslovsaftalen for 2011http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Hjem (2).aspxFinanslovsaftalen for 201108-11-2010 23:00:00– ekstra optag på uddannelsesområdet skal finansieres inden for rammen
Finanslov og de gymnasiale uddannelserhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslovFinanslov og de gymnasiale uddannelserGymnasieuddannelserne finansieres via taxametersystemet.
Forslag til Finanslov 2011 og dispositionsbegrænsning for 2010http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov2011-forslag.aspxForslag til Finanslov 2011 og dispositionsbegrænsning for 2010Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2011. En finanslov, der er præget af en uambitiøs uddannelsespolitik, og som bryder med princippet om livslang læring, mener GL's formand Gorm Leschly.

Emner: Økonomi; Finanslov; Taxameter
Interessent: Bestyrelse; Rektor; Gymnasielærer; Leder; Medarbejderrepræsentant; Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Oversigtsside