Placering af 10. klasse

Udfordring

I 2018 er debatten om placering af 10. klasse igen blusset op. Blandt andet med konkrete forslag om, at 10. klasse fremover skal læses på erhvervsuddannelserne. Intentionen med at ændre placeringen af 10. klasse er, at få flere unge til at vælge at gennemføre en erhvervsuddannelse. Men problemet med forslaget er, at elevernes frie valg kan mindskes ved, at de presses i retning af en bestemt ungdomsuddannelse. Fordi der er et politisk ønske om at ændre søgemønstrene, og ikke fordi det passer til den enkelte elev i forhold til deres faglige og personlige kompetencer og interesser.

GL mener

Formålet med 10. klasse nås bedst med den nuværende organisatoriske placering af 10. klasse. GL kan derfor ikke støtte, at 10. klasse flyttes til erhvervsskolerne. 10. klasse skal fortsat give et bredt afsæt for unge i deres videre vej til en ungdomsuddannelse og skal ikke begrænses til at være en forskole til erhvervsuddannelserne.

GL mener uddybende, at

  • 10. klasse bør bidrage til lighed og til at afklare og modne eleverne fagligt og personligt samt styrke deres valg af ungdomsuddannelse, og ikke primært forberede og vejlede til én type ungdomsuddannelse.
  • Indholdet og formålet med elevernes uddannelse (og ikke den organisatoriske placering) bør være det afgørende for debatten om 10. klasse.
  • Nøgleord for 10. klasse bør være elevernes mulighed for at forbedre sig fagligt og personligt, valgfrihed, individuel kvalificeret vejledning og en uvildig præsentation af forskellige ungdomsuddannelsesmuligheder.
  • 10. klasse bør være alment dannende og ikke kun forberede til erhvervslivet.
  • Det skal være legitimt og acceptabelt at vælge 10. klasse for elever, der har behov for personlig og faglig afklaring inden valg af ungdomsuddannelse.
  • Kommunale 10. klassers funktion som et konstruktivt tilbud, også til udsatte unge, bør bevares.
  • Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne kan med fordel udvikles, og institutionerne forpligtes til at indgå og udbygge samarbejder og brobygningsindsatser.

Baggrund

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse fokus på, at eleven bliver parat til videre uddannelse, herunder

  • En uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne.
  • En række fag målrettet ungdomsuddannelserne.
  • En uddannelsesplan, der skal anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg.

Fra 1. august 2015 blev alle kommuner forpligtet til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne (eud10) ved siden af det almindelige 10. klasse-tilbud og 20/20-ordningen, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse. Kun i alt fire pct. af 10. klasse-eleverne har valgt eud10 og 20/20 ordningen.

Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

20/20-ordningen er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Efter det kombinerede skoleår har eleverne afsluttet såvel 10. klasse som grundforløbets 1. del.

Nøgletal om 10. klasse

I 2018 valgte 46 procent af eleverne i 9. klasse at fortsætte i 10. klasse. Omkring halvdelen af 9. klasse-eleverne er gennem de seneste 15-20 år gået videre i 10. klasse. I 2017 var det knap 30.000 unge. 

Ca. 30 % af 10. klasserne læses i folkeskolen. Resten læses på efterskoler, EUD, private grundskoler, frie fagskoler mv.

Af de 30.000, der i 2017 læste 10. klasse, valgte to ud af tre - efter at have afsluttet 10. klasse - en gymnasial uddannelse, mens cirka hver fjerde valgte en erhvervsuddannelse. Fra de kommunale 10. klasser alene, var det 36 pct., der valgte en erhvervsuddannelse, og andelen er vokset år for år siden 2015.

En lille tredjedel af de elever, der starter på de gymnasiale uddannelser, har således gennemført 10. klasse.

En undersøgelse fra KL viser, at udsatte unge i langt højere grad vælger 10. klasse sammenlignet med andre unge. 65 % af de udsatte unge valgte 10. klasse mod 51 % blandt alle 9. klasses elever. Og 46 % af de udsatte unge gik i den kommunale 10. klasse, mens 19 % tog 10. klasse på efterskole.​

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: