Tillidsrepræsentanter

​På alle skoler/kurser vælger medlemmerne en tillidsrepræsentant, som varetager medlemmernes interesser over for ledelsen. Tillidsrepræsentanten forhandler en del af lønnen og indgår aftaler om fx arbejdstid, kompetenceudvikling/ efteruddannelse - og i det hele taget sikrer, at overenskomsten bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten støtter også op om den enkelte lærer efter behov. 

Tillidsrepræsentanten

  • varetager dine og dine kollegers interesser
  • forhandler med rektor/uddannelseschef
  • hjælper dig, når du har brug for det, fx ved sygdom, klager, for stor arbejdsbelastning eller lignende og svarer på dine spørgsmål
  • er din vej til indflydelse på dine arbejdsforhold
  • er GL's lokale repræsentant - men vælges af dig og dine kolleger

TR får sit mandat af dig og dine kolleger!

Du og dine kolleger bestemmer med jeres opbakning til TR, hvilken styrke TR skal have. Deltag derfor i valget af TR, GL-(klub)møder mv. og medvirk til at I samlet står stærkt.

Find din TR i listen over tillidsrepræsentanter her

Velkommen til nye TR 

TR og TR-suppleanter kan logge ind og dermed få adgang til ekstra information, debatter, aftaler mm.

 

 

Klubvedtægter for GL-klub (vejledende)http://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/Klubvedtaegter.aspxKlubvedtægter for GL-klub (vejledende)Tillidsrepræsentantens styrke afhænger meget af forholdet til det øvrige lærerkollegium. På den enkelte skole dannes en GL-klub. Klubben skal være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens arbejde, skabe øget interesse for GL-arbejdet på skolen og være det forum, hvor forhandlingsmandater fastlægges.
Liste over TRhttp://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TRliste.aspxListe over TRListe over tillidsrepræsentanter på gymnasierne (TR-liste).
Valg af TR/ARhttp://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/ARValget finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Velkommen nye TRhttp://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/VelkommennyeTR.aspxVelkommen nye TRGL’s medlemsundersøgelse viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?