Tillidsrepræsentanter

​​Her kan du finde en række relevante informationer for dig som er tillidsrepræsentant eller tr-suppleant.

På alle skoler/kurser vælger medlemmerne en tillidsrepræsentant, som varetager medlemmernes interesser over for ledelsen. Tillidsrepræsentanten forhandler en del af lønnen​ og indgår aftaler om fx arbejdstid, kompetenceudvikling/ efteruddannelse - og i det hele taget sikrer, at overenskomsten bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten støtter også op om den enkelte lærer efter behov. ​

Tillidsrepræsentantens rolle​

  • varetager dine og dine kollegers interesser
  • forhandler med rektor/uddannelseschef
  • hjælper dig, når du har brug for det, fx ved sygdom, klager, for stor arbejdsbelastning eller lignende og svarer på dine spørgsmål
  • er din vej til indflydelse på dine arbejdsforhold
  • er GL's lokale repræsentant - men vælges ​af dig og dine kolleger

TR får sit mandat af dig og dine kolleger!

Du og dine kolleger bestemmer med jeres opbakning til TR, hvilken styrke TR skal have. Deltag derfor i valget af TR, GL-(klub)møder mv. og medvirk til,​ at I samlet står stærkt.​​​​

TR og TR-suppleanter kan logge ind og dermed få adgang til ekstra information, debatter, aftaler mm.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: