Pensionistudvalget

​GL's stående udvalg for pensionister blev etableret i 2003.

Udvalgets opgave er at forestå sociale aktiviteter og tilbud for GL's pensionistmedlemmer samt rådgive hovedbestyrelsen inden for sit udvalg​sområde. Herudover kan udvalget beskæftige sig med boligpolitik, pensionspolitik mv.

Udvalget sidder for en toårig periode, og der er valg til udvalget i april i ulige årstal. Der vælges 5 udvalgsmedlemmer.

Pensionistudvalget har følgende medlemmer:
Jens Aage Hansen, formand
Henning Lange
Klaus Bjerre
Dorte Myrup
Hans Hansen
Suppleant: John Valeur

Arrangementer

GL's arrangementer for pensionister​ er blevet en stor succes. Ved hvert arrangement kommer tilmeldingerne ind til sekretariatet meget hurtigt efter at arrangementerne er udbudt.

For at øge medlemmernes mulighed for at deltage i arrangementerne har udvalget besluttet at prioritere medlemmer af GL. Det vil i visse tilfælde indebære, at ledsagere, der ikke er medlem af GL, ikke vil kunne deltage.

Principper for aktiviteter​

For at sikre en bredde i tilbuddene er følgende principper for aktiviteterne fastlagt.​​

Det samlede aktivitetsudbud skal tilgodese:

  • Geografik spredning
  • Arrangementer for aktive såvel som mobilt svage medlemmer
  • Faglig bredde

Antal aktiviteter/arrangementer

I GL-regi kan der pr. halvår afholdes op til 4 arrangementer og 3 studiekredse.

Hovedbestyrelsen besluttede i november 2008, at GL ikke må agere rejsebureau. Pensionistudvalgets medlemmer kan på eget initiativ planlægge en rejse i samarbejde med et rejsebureau og annoncere den gratis i Gymnasieskolen.

​Økonomi

Udvalget har sit eget budget, som bliver fastlagt en gang om året med udgangspunkt i det aktuelle antal pensionistmedlemmer. Som pensionistmedlem af GL betales der et kontingent på 840 kr. (2017/2018), og som medlem modtager man bladet Gymnasieskolen og en GL-kalender. Det resterende kontingent råder pensionistudvalget over.​​


Arrangementer 

Emner: Organisation; Stående udvalg
Interessent: Pensionist
Artikeltype:  

​​