Pensionistudvalget

GL's stående udvalg for pensionister blev etableret i 2003.

Udvalgets opgave er at forestå sociale aktiviteter og tilbud for GL's pensionistmedlemmer samt rådgive hovedbestyrelsen inden for sit udvalgsområde. Herudover kan udvalget beskæftige sig med boligpolitik, pensionspolitik mv.

Udvalget sidder for en toårig periode, og der er valg til udvalget i april i ulige årstal. Der vælges 5 udvalgsmedlemmer.


Pensionistudvalget har følgende medlemmer:

Jens Aage Hansen, formand
Henning Lange
Klaus Bjerre
Dorte Myrup
Hans Hansen
Suppleant: John Valeur

GL's arrangementer for pensionister er blevet en stor succes. Ved hvert arrangement kommer tilmeldingerne ind til sekretariatet meget hurtigt efter at arrangementerne er udbudt.

For at øge medlemmernes mulighed for at deltage i arrangementerne har udvalget besluttet at prioritere medlemmer af GL. Det vil i visse tilfælde indebære, at ledsagere, der ikke er medlem af GL, ikke vil kunne deltage.

Principper for aktiviteter
For at sikre en bredde i tilbuddene er følgende principper for aktiviteterne fastlagt.

Det samlede aktivitetsudbud skal tilgodese:

  • Geografik spredning
  • Arrangementer for aktive såvel som mobilt svage medlemmer
  • Faglig bredde

Antal aktiviteter/arrangementer
I GL-regi kan der pr. halvår afholdes op til 4 arrangementer og 3 studiekredse.

Hovedbestyrelsen besluttede i november 2008, at GL ikke må agere rejsebureau. Pensionistudvalgets medlemmer kan på eget initiativ planlægge en rejse i samarbejde med et rejsebureau og annoncere den gratis i Gymnasieskolen.

Økonomi
Udvalget har sit eget budget, som bliver fastlagt en gang om året med udgangspunkt i det aktuelle antal pensionistmedlemmer. Som pensionistmedlem af GL betales der et kontingent på 820 kr. (2015/2016), og som medlem modtager man bladet Gymnasieskolen og en GL-kalender. Det resterende kontingent råder pensionistudvalget over.

 Arrangementer 

 

Emner: Organisation; Stående udvalg
Interessent: Pensionist
Artikeltype: