GL's årsberetning 2015/2016

Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, innovative og motiverede elever er til stede.

Gymnasieskolernes Lærerforening arbejder for at sikre skolerne ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum til at kunne indfri denne vigtige samfundsopgave. Den høje kvalitet baserer sig på, at dygtige og kompetente lærere fortsat bliver tiltrukket af jobbet som gymnasielærer. Derfor arbejder GL for at sikre lærerne gode løn- og ansættelsesvilkår centralt og lokalt på den enkelte skole, så attraktionen i jobbet kan fastholdes og udvikles.

 

 

På disse sider kan du læse om flere af GL's aktiviteter i 2015-2016.   

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  

 

 

Overenskomsthttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/15-16/Sider/Overenskomst.aspxOverenskomst11-10-2016 22:00:00Opfølgning på OK 15, merarbejde, undersøgelse af situationen på skolerne, partsprojekter om løn, tidsregistrering og dialog, OK-fornyelse i Grønland, voldgift om cirkulærebemærkninger, beskæftigelsesundersøgelse
Arbejdsmiljøhttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/15-16/Sider/Arbejdsmijoe.aspxArbejdsmiljø11-10-2016 22:00:00Professionel Kapital, deltid, arbejdsmiljøseminar, DUS- sager og henvendelser,
Uddannelsehttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/15-16/Sider/Uddannelse.aspxUddannelse11-10-2016 22:00:00Gymnasiereform, tænketank om sprog, EUX, GL-prisen 2015, konferencer, efteruddannelse, finanslov 2016, nedskæringer, Uddannelsesalliancen
GLhttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/15-16/Sider/GL.aspxGL11-10-2016 22:00:00Tilbud til medlemmer, valg til hovedbestyrelsen, MP Pension, Folkemødet 2016, GL's regnskab, TR-uddannelse og seminar, GL's kommunikation, DUS-samarbejdet, GL's internationale arbejde, Gymnasieskolen, GL-E