GL's årsberetning 2012-2013

Læs hovedbestyrelsens årsberetning for skoleåret 2012/2013. GL's repræsentantskab tog stilling til beretningen på møde den 25.-26. november 2013.

​​​​GL's væsentligste opgaver er at arbejde for, at gymnasieuddannelserne er af høj kvalitet, hvilket forudsætter, at lærerne har så gode løn- og arbejdsforhold, at det fortsat er attraktivt at blive og at være gymnasielærer. Dette forudsætter, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum. Lærernes løn- og arbejdsforhold skal fortløbende sikres med en fælles indsats centralt og lokalt på den enkelte skole. Samtidig skal medlemmerne have mulighed for individuel interessevaretagelse på et højt professionelt niveau.

Roskilde Kat-7547+7554.jpg 

Læs om hovedbestyrelsens arbejde nedenfor:

Emner: Årsberetning
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Årsberetning

 

 

OK13http://www.gl.org/omGL/aarsberetning/12-13/Sider/OK13.aspxOK13OK13 var forventeligt de sværeste forhandlinger i GL's historie. Det blev da også et resultat, som flertallet af GL's medlemmer stemte nej til.
Uddannelsespolitikhttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/12-13/Sider/Uddannelse.aspxUddannelsespolitikFortsat udvikling af gymnasieuddannelserne er afgørende for Danmark. Centralt i udviklingen står gymnasielærerne. Derfor skal skoleudvikling være dialogbaseret, lærerne have uddannelse, lederne være dygtige ledere, og nye lærere skal have pædagogikum.
Beskæftigelsehttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/12-13/Sider/Beskæftigelse.aspxBeskæftigelse1.000 lærere er ansat som vikarer, selv om hovedparten burde være fastansat. Aldeles uacceptabnelt, mener GL's hovedbestyrelse.
Institutionerhttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/12-13/Sider/Institutioner.aspxInstitutionerSkolerne har god økonomi, men forkert brug af undervisningstaxameteret og en større og større omstillingsreserve truer.
GL's organisationhttp://www.gl.org/omGL/aarsberetning/12-13/Sider/GL's-organisation.aspxGL's organisationLæs om GL's økonomi og uddannelse af tillidsrepræsentanter. Se også medlemmerne løbe stafet og GL's deltagelse i Folkemøde.