Om GL

​Gymnasieskolernes Lærerforening er gymnasielærernes fagforening ved de gymnasiale uddannelser. GL har til formål at virke til gavn for uddannelser på det gymnasiale niveau og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser.

GL er uafhængig af partipolitiske interesser.

GL's virksomhed udøves gennem GL's sekretariat.

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

Tlf. 33 29 09 00
Email: gl@gl.org

Læs mere om GL's organisation.

Da GL er en organisation, ender vores web-adresse og mail-adresse på org.

www.gl.dk ejes af Gråsten Landbrugsskole.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: