GL's debatindlæg 2016

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  

 

 

Umuligt at realisere gymnasiereformhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Umuligt-at-realisere-gymnasiereform.aspxUmuligt at realisere gymnasiereform27-12-2016 23:00:00Nedskæringer i gymnasieuddannelserne gør det umuligt at indfri politiske reformløfter om mere faglighed og kvalitet.
Venstre lukker øjnene for kvalitetstabhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Venstre-lukker-oejnene-for-uundgaaeligt-kvalitetstab.aspxVenstre lukker øjnene for kvalitetstab20-12-2016 23:00:00Det er på høje tid, at Venstre erkender, at uddannelse ikke er en udgift, men en langsigtet investering, der skal være med til at sikre velfærdssamfundets udvikling og skabe vækst og arbejdspladser.
Konkurrence løser ikke althttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-loeser-ikke-alt.aspxKonkurrence løser ikke alt12-12-2016 23:00:00Skærpet konkurrence om eleverne øger behovet for bedre styring af kapacitet, udbud og elevfordeling i gymnasieuddannelserne.
Den hårde retorikhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/den-haarde-retorik.aspxDen hårde retorik06-12-2016 23:00:00Nedskæringer presser den offentlige sektor og forringer kvaliteten i velfærdsydelserne. Det kan hård retorik ikke afhjælpe.
Uddannelse er en investering i fremtidenhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Uddannelse-er-en-investering-i-fremtiden.aspxUddannelse er en investering i fremtiden30-11-2016 23:00:00Socialdemokratiets tidligere undervisningsminister, Christine Antorini, er opmærksom på de gentagne nedskæringers alvorlige konsekvenser.
Yngre kvindelige ansatte betaler for nedskæringerhttp://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Yngre-kvindelige-ansatte-betaler-for-nedskaeringer.aspxYngre kvindelige ansatte betaler for nedskæringer29-11-2016 23:00:00Andelen af yngre kvindelige gymnasielærere, der vælger at gå på deltid, er steget markant. Det er et ligestillingsproblem.
Offentligt ansatte skal behandles med respekthttp://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Offentligt-ansatte-skal-behandles-med-respekt.aspxOffentligt ansatte skal behandles med respekt10-11-2016 23:00:00Hvis de offentligt ansatte skal yde det optimale, er vejen frem ikke at søge folk, der kan klare mosten. Der er derimod brug for at kræve respekt for de offentligt ansatte og sikre et godt arbejdsmiljø, skriver formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening.
Nødvendigt at sikre økonomi til en ny gymnasiereform i finansloven for 2017http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Noedvendigt-at-sikre-oekonomi-til-en-ny-gymnasiereform-i-finansloven-for-2017.aspxNødvendigt at sikre økonomi til en ny gymnasiereform i finansloven for 201706-11-2016 23:00:00Væk med planlagte nedskæringer i gymnasieuddannelserne i finanslov 2017, hvis intentionerne om at løfte kvalitet og faglighed i en ny reform skal lykkes, skriver GL's formand.
Nedskæringer og slækkede krav til lærerkompetencer løfter ikke kvaliteten i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Nedskaeringer-og-slaekkede-krav-til-laererkompetencer-loefter-ikke-kvaliteten-i-gymnasieuddannelserne.aspxNedskæringer og slækkede krav til lærerkompetencer løfter ikke kvaliteten i gymnasieuddannelserne22-09-2016 22:00:00Stik imod de politiske ambitioner for den nye gymnasiereform betyder nedskæringer og slækkede krav til lærernes kompetencer, at kvaliteten i gymnasieuddannelserne rammes mærkbart.
Gymnasieuddannelser risikerer at miste 1,6 mia. kr.http://www.gl.org/uddannelse/Sider/debatindlaeg-i-lokale-medier.aspxGymnasieuddannelser risikerer at miste 1,6 mia. kr.20-09-2016 22:00:00Vi står over for et voldsomt kvalitetstab i gymnasieuddannelserne, hvis regeringen lykkes med sine nedskæringsplaner.
Svære kår for en ny reform med 1.000 færre lærerehttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Svaere-kaar-for-en-ny-reform-med-1000-faerre-laerere.aspxSvære kår for en ny reform med 1.000 færre lærere16-09-2016 22:00:00Hvis Folketinget fastholder intentionerne i gymnasiereformen, må de tage de bebudede besparelser af bordet og sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at implementere reformen. Ellers vil de kommende gymnasieelever betale prisen.
Årskarakterer er imod hf’s DNAhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Aarskarakterer-er-imod-hfs-DNA.aspxÅrskarakterer er imod hf’s DNA15-09-2016 22:00:00Årskarakterer rimer ikke med det særlige læringsmiljø, der hersker på hf, og som er en del af DNA’et i hf-uddannelsens profil.
Karakterkrav og besparelser løfter ikke fagligheden i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Karakterkrav-og-besparelser-loefter-ikke-fagligheden-i-gymnasieuddannelserne.aspxKarakterkrav og besparelser løfter ikke fagligheden i gymnasieuddannelserne29-08-2016 22:00:00Karakterkrav til gymnasieuddannelserne garanterer ikke et løft i det faglige niveau. Samtidig truer besparelser implementeringen af gymnasiereformen.
Reform uden pengehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-uden-penge.aspxReform uden penge17-08-2016 22:00:00400 mio. kr. er en dråbe i havet, når der samtidig bebudes meget større nedskæringer i 2017-2019. Allerede i 2017 beskæres sektoren med 400 mio. kr., og i 2019 vil nedskæringer komme op over 1 mia. kr.
Karakterskala og fagenes mål hænger sammenhttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Lad-os-debattere-maal-frem-for-skala.aspxKarakterskala og fagenes mål hænger sammen09-08-2016 22:00:00Karakterskalaen bruges til at bedømme, om eleven opfylder fagenes mål
Besparelser på gymnasier rammer dobbelt hårdthttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Besparelser-paa-gymnasier-rammer-dobbelt-haardt.aspxBesparelser på gymnasier rammer dobbelt hårdt30-07-2016 22:00:00Hvis gymnasiereformen skal blive den succes, vi alle ønsker, er det afgørende, at regeringen fjerner nedskæringer fra gymnasieuddannelserne
Praktikpladser er vejen til flere svendebrevehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Praktikpladser-er-vejen-til-flere-svendebreve.aspxPraktikpladser er vejen til flere svendebreve25-07-2016 22:00:00Jeg er bekymret for, at vi vil se flere unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, fordi der ikke er et reelt uddannelsesvalg til dem.
Stop hetz mod gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Stop-hetz-mod-gymnasieuddannelserne.aspxStop hetz mod gymnasieuddannelserne16-07-2016 22:00:00Der er mange, som kan have glæde af en erhvervsuddannelse, og erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt tilvalg. Arbejdsgiverne bør opfordre sine medlemmer til at sikre de nødvendige praktikpladser til de unge. Det vil være rettidig omhu i stedet for vanekritik af gymnasieuddannelserne.
Studentereksamen gi'r unge et stærkt afsæt i tilværelsenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Studentereksamen-gi'r-unge-et-stærkt-afsæt-i-tilværelsen.aspxStudentereksamen gi'r unge et stærkt afsæt i tilværelsen06-07-2016 22:00:00I disse studenterglade dage er det vigtigt at understrege, at en studentereksamen ikke kan stå alene i det lange løb. Studentereksamen er et stærkt og solidt fundament i tilværelsen, og den giver de unge et godt fagligt afsæt for at læse videre.
Pas på gymnasieranglisterhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Pas-paa-gymnasieranglister.aspxPas på gymnasieranglister27-06-2016 22:00:00Den forenklede rangliste siger intet om, hvilket gymnasium der leverer den bedste kvalitet i undervisningen.
Kodeks skal stoppe digital sexmobninghttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Kodeks-skal-stoppe-digital-sexmobning.aspxKodeks skal stoppe digital sexmobning01-06-2016 22:00:00Når de unge deler intime billeder og videoer uden de medvirkendes accept eller decideret for at genere hinanden, er der tale om mobning, hverken mere eller mindre. Et etisk kodeks, digital dannelse og lokalt samarbejde på skoler og gymnasier skal forhindre mobning.
Skab bedre muligheder for sprogene!http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Skab-bedre-muligheder-for-sprogene.aspxSkab bedre muligheder for sprogene!25-05-2016 22:00:00I regeringens udspil til en gymnasiereform bliver begyndersprogfagene presset af strukturen for studieretningerne. Mange gymnasieelever vælger i dag begyndersprogene spansk og kinesisk, men det bliver markant vanskeligere, hvis regeringens udspil vedtages.
Stop måltyranniet i uddannelsessektorenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Stop-måltyranniet-i-uddannelsessektoren.aspxStop måltyranniet i uddannelsessektoren18-05-2016 22:00:00Målstyringen skyller ind over uddannelsesområdet i disse år og bliver en destruktiv flodbølge, hvis man ikke holder for øje, hvad den skal bruges til. Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, forholder sig her til, hvad man giver køb på ved målstyringen.
Gymnasieudspil svækker almendannelsenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasieudspil-svaekker-almendannelsen.aspxGymnasieudspil svækker almendannelsen25-04-2016 22:00:00Uddannelse og dannelse er til hele livet, ikke kun til erhvervslivet.
HF kan åbne døre og skabe social mobilitethttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/HF-kan-aabne-doere-og-skabe-social-mobilitet.aspxHF kan åbne døre og skabe social mobilitet20-04-2016 22:00:00Debatindlæg i Politiken af Lederforeningen for VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening.
Vejledningen skal tilbagehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Vejledningen-skal-tilbage-.aspxVejledningen skal tilbage04-04-2016 22:00:00Studievejledningen skal tilbage til gymnasieuddannelserne, og den skal leveres af vejlederuddannede lærere, skriver GL-formand Annette Nordstrøm Hansen og Peter Amstrup, der er formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne. De mener, at der skal lovgivning til.
Reform uden lærere?http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Reform-uden-laerere.aspxReform uden lærere?01-04-2016 22:00:00Det er lærerne, der skal indfri målene med en reform i den daglige undervisning, og derfor er det altafgørende, at lærerne føler ejerskab til reformens ændring af rammerne.
Karakterkrav vil øge ulighedenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Karakterkrav-vil-oege-uligheden.aspxKarakterkrav vil øge uligheden21-03-2016 23:00:00Et karakterkrav vil trække Danmark skævt, fordi det understøtter den etniske og sociale arv og dermed øger allerede eksisterende sociale skel.
Karakterkrav styrker ikke gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Karakterkrav-styrker-ikke-gymnasieuddannelserne.aspxKarakterkrav styrker ikke gymnasieuddannelserne04-03-2016 23:00:00Skærpede karakterkrav er ikke vejen frem, det er styrket vejledning og tydelige krav om, hvad de enkelte ungdomsuddannelser forventer sig af dem.
Hf skal fortsat give adgang til alle videregående uddannelserhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hf-skal-give-adgang-til-alle-videregaaende-uddannelser.aspxHf skal fortsat give adgang til alle videregående uddannelser29-02-2016 23:00:00Hf hjælper kursister fra uddannelsesfremmede hjem til at få en studieforberedende uddannelse.
Ministerens svar på GL-henvendelse er et ikke-svarhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Ministerens-svar-på-GL-henvendelse-er-et-ikke-svar.aspxMinisterens svar på GL-henvendelse er et ikke-svar13-02-2016 23:00:00GL's formand mener, at Ellen Trane Nørby fralægger sig ansvaret
En uddannelsespolitik i virkelighedens verdenhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/En-uddannelsespolitik-i-virkelighedens-verden.aspxEn uddannelsespolitik i virkelighedens verden04-02-2016 23:00:00Det må ikke være et politisk mantra med udgangspunkt i fortidens industribillede, der styrer Danmarks uddannelsespolitik, men en fremsynet uddannelsespolitik, som giver alle unge de rette kompetencer til at bidrage til samfundet.
Vi skal ikke ekskludere ungehttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Vi-skal-ikke-ekskludere-unge.aspxVi skal ikke ekskludere unge26-01-2016 23:00:00Arbejderbevægelsens Erhvervsråd frygter, at adgangskrav til gymnasieuddannelserne kombineret med nedskæringer vil øge andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse.
Nedskæringer og reform er en farlig cocktailhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-og-reform-er-en-farlig-cocktail.aspxNedskæringer og reform er en farlig cocktail18-01-2016 23:00:00Regeringen kan ikke på samme tid både styrke kvaliteten og fjerne økonomiske tilskud til gymnasieuddannelserne ifølge GL-formand Annette Nordstrøm Hansen, der her kommenterer de kommende forhandlinger om en ny gymnasiereform.
Klasseloftet giver kvalitet i gymnasiernehttp://www.gl.org/nyt/debat/2015/Sider/Klasseloftet-giver-kvalitet-i-gymnasierne.aspxKlasseloftet giver kvalitet i gymnasierne12-01-2016 23:00:00Uden klasseloftet skruer vi tiden tilbage til før 2012 med overfyldte klasser og elever, der kæmper om stole og borde for at undgå pladsen i vindueskarmen. Det er ikke en tid, lærere og elever savner.
Det betaler sig at tage en studentereksamenhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Det-betaler-sig-at-tage-en-studentereksamen.aspxDet betaler sig at tage en studentereksamen09-01-2016 23:00:00Studentereksamenerne forbereder de unge på at læse videre, men de giver også unge et godt afsæt på arbejdsmarkedet.