GL's debatindlæg 2012

 

 

 

Velkommen til et spændende, men udfordrende år 2013http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_velkommen_til_2013.aspxVelkommen til et spændende, men udfordrende år 201310-12-2012 23:00:00Gymnasieuddannelserne er en succes, der forpligter. En forpligtelse, som GL og Rektorforeningen sammen opfordrer skolerne til at påtage sig ved fortsat at udvikle gymnasieuddannelserne til at sikre de unge, som er gymnasieegnede, den bedst mulige uddannelse. Der skal være faglighed, innovationslyst og evne til at tænke selv under studenterhuen – uanset farven på båndet.
Ny ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Ressourcefordeling_for_ungdomsuddannelserne.aspxNy ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?28-11-2012 23:00:00Regeringen har varslet en ændring af det taxametersystem, som vi kender i dag for at indføre en form for socialt taxameter. En sådan ændring vil give anledning til debat af hele taxametersystemet – en debat GL byder velkommen.
Det fleksible klasseloft på 28 elever virker!http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/klassestr/Sider/Klassestoerrelser2012_det_fleksible_klasseloft.aspxDet fleksible klasseloft på 28 elever virker!22-11-2012 23:00:00Klassestørrelserne på gymnasieuddannelserne er blevet mindre efter indførelsen af det fleksible klasseloft på 28 elever. Det fremgår af en ny undersøgelse af klassestørrelserne, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget for landets førsteårsstuderende, opgjort i september 2012.
Et nyt (socialt) taxameter på vej?http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_nyt_socialt_taxameter.aspxEt nyt (socialt) taxameter på vej?12-11-2012 23:00:00Taxametersystemet har den skævhed, at skolerne udelukkende får ressourcer ud fra antal elever uden hensyn til elevsammensætningen på den enkelte skole.
Bedre undervisning i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/Bedre_undervisning_i_gymnasieuddannelserne.aspxBedre undervisning i gymnasieuddannelserne10-11-2012 23:00:00Danske gymnasieelever kan blive endnu dygtigere, og det er muligt at skabe endnu bedre undervisning for de samme penge. I et fælles oplæg tager Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Gymnasieskolernes Rektorforening (GR) sammen ansvaret for gymnasiesektoren.
GL og Rektorforeningen vil nytænke undervisningenhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GL_Rektorforeningen_nytaenke_undervisningen.aspxGL og Rektorforeningen vil nytænke undervisningen04-11-2012 23:00:00Hvis ressourcerne på landets gymnasier skal udnyttes bedst muligt, bør man nytænke undervisningen. Derfor er GL og Rektorforeningen kommet med et fælles udspil, der opfordrer til nye måder at tilrettelægge undervisningen på.
Gymnasiernes overarbejde bør konverteres til nye jobshttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/Konverter_overarbejde_til_jobs.aspxGymnasiernes overarbejde bør konverteres til nye jobs04-11-2012 23:00:00Ifølge et skøn fra Gymnasieskolernes Lærerforening svarer de danske gymnasielæreres overarbejde til mere end 500 stillinger om året. Dette foreslår GL konverteret til nye stillinger, der kan komme landets mange ledige akademikere til gode.
Tak for snakken!http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_Tak_for_snakken.aspxTak for snakken!16-10-2012 22:00:00Virkeligheden har overgået mine forventninger. Hovedbestyrelsen har netop besøgt 50 skoler, og uanset hvem af os fra hovedbestyrelsen der har været rundt, er oplevelsen, at det har været en fantastisk god og nuanceret dialog, vi har haft.
GL/GR debatoplæg om bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelsehttp://www.gl.org/nyt/emner/GLGRGL/GR debatoplæg om bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelse13-09-2012 22:00:00Debatoplæg fra Gymnasieskolernes Lærerforening og Gymnasieskolernes Rektorforening om bedre undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse. Formålet er at starte en debat på skolerne om i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen.
Kvalitet er ledestjernen for gymnasielærerehttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/Kvalitet_er_ledestjernen_for_gymnasielaerere.aspxKvalitet er ledestjernen for gymnasielærere05-09-2012 22:00:00Den nyeste forskning viser, at gymnasielærerne har implementeret gymnasiereformen, så eleverne er blevet gode til bl.a. fagsamspil og metode. Især er det lykkedes at gøre de dygtigste studenter endnu dygtigere, men gymnasiet er også en stor udfordring for mange elever.
OK 13 – en afgørende forhandling i en svær tidhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmenerOK13–forhandling_i_svaer_tid.aspxOK 13 – en afgørende forhandling i en svær tid20-08-2012 22:00:00I GL arbejder vi for, at det er og skal være attraktivt at være gymnasial lærer: Arbejdet skal opleves meningsfyldt, og rammerne for udførelsen skal være i orden.
Ny karakterskala virker efter Bertel Haarders hensigthttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/Ny_karakterskala_virker_efter_Bertel_Haarders_hensigt.aspxNy karakterskala virker efter Bertel Haarders hensigt20-06-2012 22:00:00Forskellene i karakterer mellem elever fra forskellige socialgrupper er blevet større efter gymnasiereformen fra 2005. Elever fra de øverste socialgrupper får generelt bedre karakterer efter reformen.
GL mener: Giv nye lærere en god start på lærergerningenhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GL_mener_Giv_nye_larrere_en_god_start_paa_laerergerningen.aspxGL mener: Giv nye lærere en god start på lærergerningen18-06-2012 22:00:00Alt for mange lærere har i tidens løb oplevet en kaotisk start på lærergerningen: Hvem skal undervises i hvad på hvilket fagligt niveau efter hvilke bøger og efter hvilke bekendtgørelser? Derfor er jeg rigtig glad for, at Rektorforeningen og GL i sidste uge kunne sende fælles anbefalinger til skolerne om at give nye lærere, der begynder efter sommerferien, en bedre start på lærergerningen.
GL mener: TyveTyve – som en tyv om natten eller med tillid til lærerne?http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/TyveTyve_som_tyv_om_natten_eller_med_tillid_til_laererne.aspxGL mener: TyveTyve – som en tyv om natten eller med tillid til lærerne?28-05-2012 22:00:00
Ministeriets udviklingsprogramhttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Ministerietsudviklingsprogram.aspxMinisteriets udviklingsprogram08-05-2012 22:00:00GL finder generelt Undervisningsministeriets udviklingsprogram uambitiøst, fordi det hovedsageligt er gentagelser af igangværende udviklingsprojekter.
GL mener: God planlægning er en intelligent effektiviseringhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_Godplanlaegning_er_intelligent_effektivisering.aspxGL mener: God planlægning er en intelligent effektivisering07-05-2012 22:00:00Gymnasieskolens arbejdstidsundersøgelse, antal henvendelser til vores rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer og opslag i Finansministeriets database viser, at der er et stort potentiale i planlægning på landets gymnasieuddannelser.
GL mener: Gymnasielæreres arbejdstid i orkanens øjehttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_Gymnasielaereres_arbejdstid_i_orkanens_oeje.aspxGL mener: Gymnasielæreres arbejdstid i orkanens øje25-04-2012 22:00:00Uge 16 blev ugen, hvor både Børne- og Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen offentliggjorde undersøgelser om gymnasielærernes arbejdstid. Alligevel kom der intet nyt frem.
Gymnasielærere er sammen med eleverne halvdelen af arbejdstidenhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/Gymnasielaerere_sammen_med_eleverne_halvdelen_af_arbejdstiden.aspxGymnasielærere er sammen med eleverne halvdelen af arbejdstiden17-04-2012 22:00:00Elever får god undervisning hver dag, 6-8 timer om dagen. Faktisk får eleverne præcis den undervisning, vejledning mv. som Folketinget har besluttet med Gymnasiereformen.
Endnu en undersøgelse om gymnasielærerarbejdstidhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/pluss2012.aspxEndnu en undersøgelse om gymnasielærerarbejdstid15-04-2012 22:00:00 Børne- og Undervisningsministeriet har mandag den 16. april 2012 offentliggjort en ny undersøgelse om gymnasielæreres arbejdstid, udarbejdet af Pluss Leadership. Undersøgelsen er en opdatering af udvalgte dele af en tidligere undersøgelse. Undersøgelsen dækker denne gang alene det almene gymnasium og viser intet nyt.
GL mener: Er gymnasielærere på fleksjob et problem?http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_gymnasielaerere_paa_fleksjob.aspxGL mener: Er gymnasielærere på fleksjob et problem?28-03-2012 22:00:00Regeringen har foreslået en fleksjobreform, som vil skubbe rigtig mange fleksjobbere ud af arbejdsmarkedet, hvis den gennemføres. Forslaget vil i realiteten afskaffe fleksjobmuligheden for akademikere - og altså også for gymnasielærere. Det er ikke acceptabelt.
GL mener: Lærersamarbejde skal give merværdihttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_Laerersamarbejde_skal_give_mervaerdi.aspxGL mener: Lærersamarbejde skal give merværdi19-03-2012 23:00:00Lærere og ledere er enige om, at det er lykkedes at opbygge velfungerende team, jf. EVA's evaluering af teamsamarbejde.
GL til International Summit on the Teaching Profession i New Yorkhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLtilInternationalSummitofTeachingProfessioniNewYork.aspxGL til International Summit on the Teaching Profession i New York13-03-2012 23:00:00Følg topmødet - Gorm Leschly fortæller:
GL mener: På vej mod OK13http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_Paa_vej_mod_OK13.aspxGL mener: På vej mod OK1305-03-2012 23:00:00Presset på den offentlige sektor er ikke blevet mindre. Hvis vi havde troet, at regeringsskiftet ville betyde mindre pres på de offentlige OK-forhandlinger næste forår, tror jeg desværre, at vi bliver skuffede.
GL mener: Hvad gør GL godt for?http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_HvadgoerGLgodtfor.aspxGL mener: Hvad gør GL godt for?20-02-2012 23:00:00Betyder GL noget for mig? Hvad kan jeg få ud af GL? Er det ikke bare Gamle Læreres klub?
Bonus med mange studenterhttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_Bonus_mange_studenter.aspxBonus med mange studenter07-02-2012 23:00:00Flere end nogensinde før fik en studenterhue på i sommer, og nu ved vi også, hvordan de har klaret sig. På stx skal vi blive bedre til at bryde den sociale arv, og vi skal på alle gymnasieuddannelserne blive bedre til at få drengene og elever med anden etnisk baggrund med.
Er gymnasielærere på fleksjob et problem?http://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/fleksjob.aspxEr gymnasielærere på fleksjob et problem?02-02-2012 23:00:00I alt er der 73 gymnasielærere, der har et fleksjob, og antallet er rimeligt stabilt. Der kommer nogle til hvert år, mens andre går på pension, enten alderspension eller invalidepension pga. bortfald af den sidste arbejdsevne.
Fokus på kvalitet og udviklinghttp://www.gl.org/nyt/debat/2012/Sider/GLmener_fokus_kvalitet_udvikling.aspxFokus på kvalitet og udvikling16-01-2012 23:00:00Det nye, gennemsnitlige klasseloft er et rigtig positivt tiltag, der bryder mange års fortsatte stigninger i klassestørrelserne. Klasseloftet giver mulighed for langt mere kvalitet i undervisningen.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: