Tilbud til medlemmer, der mister jobbet

Få hjælp til at komme videre med dit arbejdsliv

Et helt centralt tilbud er et karriereafklaringsforløb, hvor berørte medlemmer tilbydes et særligt tilrettelagt forløb med karrieresamtaler, workshops og faciliterede netværk for at finde vej til et nyt job.

For at få et nyt job kan der være kompetencer, der skal suppleres eller stadfæstes på papir. Derfor tilbyder GL støtte til kurser på op til 15.000 kr., hvis det kan sandsynliggøres, at kurset kan kvalificere til et job – også uden for gymnasiesektoren.

Da det at miste sit job kan påvirke en dybt, kan der være brug for at tale med en coach eller en psykolog. Det giver et medlemskab af GL også mulighed for.

Fra gymnasielærerløn til dagpenge er der langt. Derfor betaler GL 5.000 kr. om måneden i et år oven i dagpengene, hvis medlemmet er blevet afskediget fra en fast stilling, eller hvis medlemmet uafbrudt har været genansat 3 gange på samme skole, så medlemmet reelt er at regne for fastansat. Dette tilbud forudsætter ud over medlemskab af GL også medlemskab af Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

Medlemmer, der arbejder mindre end 34 timer om ugen, betaler et mindre kontingent til GL.

Se en samlet oversigt over tilbuddene her.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: