Tilbud til arbejdsløse/ikke-fastansatte

GL har en række tilbud til vikarer, timelærere og arbejdsløse medlemmer. Hvis du har ideer til andre aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte GL's sekretariat eller stående udvalg for ikke-fastansatte.

Rådgivning
Du er som medlem af GL altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat, hvis du har spørgsmål om dine ansættelsesforhold, beskæftigelsesmuligheder inden for de gymnasiale uddannelser mv.

Kurser i GL-E
GL tilbyder en række kurser om pædagogiske emner. Du kan som arbejdsløs eller vikar tilmelde dig kurserne, efter at du har søgt og fået bevilget støtte fra GL's efteruddannelsespulje for ikke-fastansatte til dækning af kursusafgiften og transport. Se nærmere om kurserne under GL-E.

Efteruddannelse generelt
I GL's efteruddannelsespulje kan du få op til 6.000 kr. i støtte til gymnasierelevant efteruddannelse både inden for og uden for GL-E.
Du kan finde ansøgningsblanket og betingelserne for støtte her.

Coaching
GL tilbyder arbejdsløse og vikarer et gratis coaching-forløb med 5 individuelle samtaler. Forløbet skal hjælpe den enkelte til at finde egne ressourcer og kompetencer og nå konkrete mål - først og fremmest i forhold til job og arbejdsmarked. Samtalerne foregår i København.

Hvis du har lyst til et forløb, kan du kontakte coach Lene Bjergland, enten på mail: post@bjergland.dk eller på telefon 29 89 64 87.

Ved at miste dagpengeretten?
Du kan få råd og vejledning hos en erfaren socialrådgiver, hvis du er i fare for at miste dagpengeretten og gerne vil høre nærmere om muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob o.l. Henvendelse til Marianne Knudsen, mak@gl.org, telefon: 5374 1959 tirsdage og torsdage ml. kl. 11-12.

Emner:  
Interessent: Arbejdsløse
Artikeltype: Medlemstilbud