Fleksjob

Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, og er omfattet af overenskomster og lønmodtagerlovgivning.

Fra 1. januar 2013 er reglerne om fleksjob ændret som følge af pensions- og fleksjobreformen. Det betyder, at bevilling af fleksjob efter denne dato følger de nye regler.

Personer, der er ansat i fleksjob før årsskiftet 2013, fortsætter på de gamle regler. Ved ændring af timeantal eller skånehensyn er der ikke tale om ansættelse i et nyt fleksjob.

For fleksjob, der bevilges efter 1. januar 2013 gælder

Hvis man har behov for et fleksjob skal man kontakte sit kommunale Jobcenter. Jobcenteret afklarer arbejdsevnen og udarbejder sammen med borgeren en rehabiliteringsplan, som behandles i rehabiliteringsteamet. Teamet indstiller derefter evt. til fleksjob. Kommunen afgør til sidst, om der kan bevilges fleksjob.

Man kan først ansættes i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår (samtidig skal personen opfylde betingelserne for et fleksjob).

Kommunen bevilliger fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob.

Ved fleksjob, der er oprettet efter 1. januar 2013 betaler arbejdsgiveren kun løn inklusiv pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer medarbejderens løn fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.

Du kan læse mere om reglerne for fleksjob på dette link.

Huskeliste i forbindelse med overvejelser om fleksjob

  • Undersøg - evt. via tillidsrepræsentanten - om skolen er åben for at etablere et fleksjob og/eller en ansættelse efter det sociale kapitel.
  • Kontakt din bopælskommune, der skal behandle en anmodning og bevilge fleksjob.
  • Kontakt MP-Pension og Magistrenes Arbejdsløshedskasse vedr. dine fremtidige forhold vedr. pension, arbejdsløshedsforsikring og efterløn.
  • Kontakt GL, hvis der i øvrigt er spørgsmål du mangler svar på.
     
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Hvad gør jeg
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her