Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger

Hvornår kan man få en senioraftale?

Tal seniorordning med GL

Mere information om seniorordninger

Fastholdelse af erfarne medarbejdere

Senior- og fratrædelsesordninger

De næste 2 årtier vil være kendetegnet ved, at der bliver færre unge og flere ældre på arbejdsmarkedet. For at gøre det attraktivt for alle at blive på arbejdsmarkedet, er der centrale aftaler om seniorordninger for både overenskomstansatte og tjenestemænd. Etableringen af en seniorordning forudsætter en forståelse mellem den ansatte og skolen, idet ordningerne hviler på et frivillighedsprincip.

Aftalerne indeholder mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i form af aftrapning i tid og/eller aftrapning i job/charge, hvor der ydes et løntillæg til den reducerede løn og/eller beregnes pension efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn.
Aftalerne indeholder endvidere mulighed for fratrædelsesordninger. Overenskomstansatte kan få en godtgørelse og/eller en et ekstraordinært pensionsbidrag. Tjenestemænd kan ligeledes få en godtgørelse og/eller ekstraordinær pensionsalder.

Hvornår kan man få en senioraftale?↑

Der er aldersgrænser for senior- eller fratrædelsesaftaler. Senioraftaler, der indebærer nedsat beskæftigelsesgrad (gradvis tilbagetrækning) kan indgås for ansatte, der er fyldt 60 år og giver mulighed for fortsat pensionsindbetaling med samme beløb som ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler kan indgås, når den ansatte er fyldt 62 år, men ikke 65 år, der kan dog indgås fratrædelsesaftaler for ansatte på 60 eller 61 år, hvis ansættelsesmyndigheden finder, at det er nødvendigt for at fremme den frivillige fratræden i forbindelse med større personalereduktioner.

Tal seniorordning med GL

Ifølge aftalerne er det GL, der skal indgå aftaler om seniorordninger med skolen. Det er normalt tillidsrepræsentanten, der forhandler aftaler for overenskomstansatte. For tjenestemænd er det normalt sekretariatet, der forhandler.

Kontakt GL - tillidsrepræsentanten eller sekretariatet - så snart du begynder at overveje, om en seniorordning kunne blive aktuel; og gerne op til et år før aftalen ønskes at træde i kraft. Seniorordninger er ikke en ret, men en mulighed - og forhandlingsmulighederne bliver langt bedre, når GL inddrages, inden forhandlingsmodparten eller en vid personkreds bliver bekendt med overvejelserne omkring retræte eller fratræden.

Mere information om seniorordninger

Vil du vide mere om seniorordninger og dine muligheder for at etablere en ordning, er du velkommen til at rette henvendelse til GL's sekretariat.

Se endvidere Beskæftigelsesministeriet side om seniorpolitik, som har gode råd om at fastholde seniorer.

Fastholdelse af erfarne medarbejdere↑

Ansættelsesmyndigheden kan bevilge op til 1 dags frihed med løn per måned, til en ansat, der er fyldt 62 år. Friheden kan afvikles som hele eller halve fridage, enkeltvis eller i sammenhæng, samt som enkelttimer. Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser. Der er ligeledes mulighed for at bevilge en fastholdelsesbonus til en ansat, der er fyldt 62 år. Udbetalingen sker, hvis den pågældende udskyder sin fratræden indtil et nærmere aftalt tidspunkt.


For nærmere oplysninger henvises til cirkulære om senior og fratrædelsesordninger.

 

Emner: Senior
Interessent: Gymnasielærer; Tillidsrepræsentant; Arbejdsmiljørepræsentant
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

GL om reformudspillethttp://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-om-reformudspillet.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/GL-om-reformudspillet.aspxGL om reformudspilletGL håber på et bredt politisk forlig
Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?