Overenskomst

På denne side kan du finde overenskomsterne fra 2015. Resultatet fra OK18-forhandlingerne er endnu ikke indarbejdet i nye overenskomster. Der er således alene overenskomsterne fra 2015 og det aftalte resultat fra 2018 at henvise til. Resultatet af OK18 kan ses her.​

 

Lærere på de gymnasiale uddannelser ansættes efter en overenskomst. Dog kan der på det erhvervsgymnasiale område ansættes timelærere, hvis der er tale om et begrænset timetal i en afgrænset periode.

Lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser og -akademier er omfattet af AC-fællesoverenskomsten.

Lærere på det almene gymnasium, hf, studenterkurser og hf-enkeltfag på VUC, der er cand. mag, cand. scient. eller i øvrigt har en akademisk grad oplistet i overenskomstens bilag 2, er omfattet af GL's overenskomst med Finansministeriet.

Andre akademikere, eksempelvis uddannet som cand. polit. eller cand. polyt., ansættes efter overenskomsten med vedkommendes faglige organisation (typisk AC-fællesoverenskomsten), men der ydes tillæg og merarbejdsbetaling efter GL's overenskomst, ligesom arbejdstidsreglerne i GL's overenskomst følges.

Skt. Annæ Gymnasium

Lærere på Skt. Annæ Gymnasium er omfattet af en kommunal overenskomst, som GL har med Kommunernes Landsforening.

OK - Sankt Annæ Gymnasieum.pdf (Skt. Annæ Gymnasium er det eneste i landet, som ikke er statsligt, men er under Københavns Kommune.)

Tjenestemandsansatte

Aftale for tjenestemandsansatte på det almene gymnasium mv.

Aftale for tjenestemandslignende ansatte på erhvervsrettede gymnasier mv.

Emner: Overenskomst
Interessent:  
Artikeltype: