GL støtter lockoutramte lærere med 10 mio. kr.

GL's hovedbestyrelse har 10. april 2013 besluttet at støtte den danske model og de lockoutramte lærere med 10 mio. kr.

6 mio. kr. gives som egentlig økonomisk hjælp

Frie Skolers Lærerforening (FSL) vil modtage 5 mio. kr., og Kriminalforsorgsforeningen, som organiserer fængselslærerne, vil modtage 1 mio. kr. 

4 mio. kr. til aktiviteter

Hovedbestyrelsen har endvidere afsat 4 mio. kr. til økonomisk støtte til forskellige aktiviteter under lockouten:

½ mio. kr. gives til konkrete aktiviteter, arrangeret af Uddannelsesforbundet og ½ mio. kr. til konkrete aktiviteter, arrangeret af Danmarks Lærerforening. De resterende midler anvendes til lokale aktiviteter, støtte til demonstrationer, kampagner mv. GL's egne medlemmer, der vil lave lokale aktiviteter, eller lockoutramte lærere, der laver aktiviteter til gavn for den danske model, kan søge GL om midler.

Midlerne tages over GL's drift

Vedtægterne i GL's konfliktfond giver ikke umiddelbart mulighed for at støtte de lockoutramte lærere. GL's hovedbestyrelse har derfor valgt at støtte de lockoutramte lærere over GL's driftsbudget, da man anser det for at være afgørende nødvendigt at markere, at GL finder det uacceptabelt, at arbejdsgiverne ikke har været interesseret i reelle forhandlinger med lærerne. Det er disrespekt for den danske model, når arbejdsgiver misbruger sin dobbeltrolle som både arbejdsgiver og lovgivende magt.

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?