Egen opsigelse

Overenskomstansatte gymnasielærere, der er fastansat, følger funktionærlovens opsigelsesvarsler. Man bør ikke sige sit gamle arbejde op, før man er helt sikker på, at man har fået det nye - og fået denne sikkerhed skriftligt (og har aftalt vilkårene).

Hvis man selv siger op, er varslet én måned til udgangen af en måned, og opsigelsen skal ske skriftligt. Hvis man fx har fået nyt arbejde pr. 1. august, skal man senest den 30. juni sige sit gamle arbejde op til fratrædelse den 31. juli. Hvis man i god tid ved, at man har fået nyt arbejde den 1. august, behøver man naturligvis ikke at vente med at sige op til den 30. juni til fratrædelse den 31. juli. Det vil være venligt over for skolen/kurset, man forlader, at sige op så tidligt som muligt (men altså stadig til fratrædelse den 31. juli), så skolen/kurset har mulighed for at planlægge næste skoleår - evt. slå stillingen op og få den besat inden skoleåret starter.

Man bør ikke sige sit gamle arbejde op, før man er helt sikker på, at man har fået det nye - og fået denne sikkerhed skriftligt. Hvis man får denne sikkerhed efter den 30. juni, kan man ikke formelt nå at sige op til fratrædelse den 31. juli. I givet fald må man forhandle med den skole, man forlader, om man alligevel kan få lov til at fratræde den 31. juli, men det er altså ikke en ret, man har.

Tjenestemænd har tre måneders opsigelse til udgangen af en måned.

Formelt gælder de nævnte opsigelsesvarsler også, hvis man siger op, inden man er tiltrådt stillingen. Hvis man søger flere stillinger, siger ja til en og derefter får tilbudt en, man hellere vil have (rektorer og forstandere i visse egne af landet kan bekræfte, at det sker), skal man altså sige den første stilling op med normalt varsel. Formelt kan du godt sige op, før du tiltræder, men opsigelsesvarslet vil fortsat være en måned fra tiltrædelsesdatoen. Hvis situationen opstår, må man tale med den skole/ det kursus, man har sagt ja til et job på. Rektor/forstander vil utvivlsomt synes bedre om at få besked så tidligt som muligt, og man vil formodentlig i langt de fleste tilfælde kunne blive frigjort til den 1. august. Men det er afgørende, at man får en formel aftale om ikke at tiltræde.

Er du ansat på prøve, vil du kunne sige op med forkortet varsel efter tiltrædelsen. Hvis ikke andet er aftalt, kan du som udgangspunkt fratræde med dags varsel.

Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er tillidsrepræsentanten, der skal forhandle evt. løntillæg for nye ansatte. Se hvem der er tillidsrepræsentant.

Emner: Opsigelse
Interessent:  
Artikeltype: Hvad gør jeg
FOKUSOMRÅDER

 

 

Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger