Vikar

En række af GL's medlemmer bliver ansat tidsbegrænset - altså med en slutdato for ansættelsen.

Hvis du ansættes for en periode, der er længere end en måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen, skal du have et ansættelsesbrev.

Der er forskellige vilkår for vikarer / ikke-fastansatte på det almengymnasiale område (stx, 2-årigt hf, studenterkursus og hf på VUC) og det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx).

Tidsbegrænset ansættelse på det almene gymnasium, VUC, studenter- og hf-kurser

Området dækker statslige, selvejende gymnasier og kurser, private gymnasier samt Skt. Annæ Gymnasium. (Altså alle steder, hvor der er stx og hf). Løn- og ansættelsesvilkårene er fastlagt i en overenskomst mellem GL og Finansministeriet (GL-overenskomsten).

Hvornår anvendes tidsbegrænset ansættelse?

GL-overenskomsten beskriver i hvilke sammenhænge der kan anvendes tidsbegrænsede ansættelser.

Tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i, at fastansatte medarbejdere er fraværende pga. barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud o.l. Det kan også være begrundet i særlige tidsbegrænsede projekter.

Almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester mv. kan ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Vikarer følger samme regler om arbejdstid som de fastansatte lærere.

Lønnen er bestemt af:

- anciennitet - geenrelt akademisk arbejde og specifikt undervisningserfaring på gymnasialt eller højere niveau.

- lokalt aftalte kvalifikations- eller funktionstillæg

Du kan se den centralt aftalte overenskomstmæssige løn her.

For bachelorer følges lønskalaen i AC-overenskomsten, mens tillæg og arbejdstidsforhold følger GL-overenskomsten.

Hvis du ansættes i en deltidsstilling, er lønnen forholdsmæssig. Hvis du fx er ansat til at arbejde 50% af en fultidsansættelse, så får du 50% løn.

Tidsbegrænset ansættelse på hhx og htx

Området dækker undervisning på hhx og htx-uddannelserne på erhvervsgymnasier og - akademier (overenskomst).

Hvornår anvendes tidsbegrænset ansættelse?

Skolerne anvender tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med barsel, orlov mv., men også når de har 'timerester' eller enkeltstående forløb.

Der kan efter loven om tidsbegrænset ansættelse højst ske 2 forlængelser af en tidsbegrænset ansættelse på erhvervsgymnasierne.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der kan ske tidsbegrænset ansættelse på to forskellige måder; Man kan ansættes som timelønnet lærer efter Finansministeriets timelønscirkulære, eller man kan blive ansat i en tidsbegrænset stilling på overenskomstvilkår, evt. i en deltidsstilling.

Hvis du bliver ansat i et vikariat med under 680 timer, vil du blive ansat med vilkår efter Finansministeriets timelønscirkulære.

Når du underviser på gymnasialt niveau, får du timelønsats III, der betyder, at du får løn for 40 minutters forberedelse for hver undervisningstime. Desuden vil der være særskilt aflønning for at udarbejde og rette skriftlige opgaver, mundtlig eksamination samt andre, særligt pålagte opgaver. Der ydes ikke særskilt løn for møder i kollegiale organer.

Du kan finde de aktuelle satser her.

Hvis du skal arbejde mere end 680 timer på årsbasis, vil du blive ansat efter AC-overenskomstens almindelige bestemmelser, herunder arbejdstidsreglerne for de fastansatte lærere på hhx eller htx.

Du kan se mere i løntabeller.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer
Artikeltype: Hvad gør jeg
FOKUSOMRÅDER

 

 

Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger