Ny gymnasielærer

​​​​Her kan du finde information om løn, jobsøgning og arbejdet som gymnasielærer og underviser på stx/hf og hhx/htx.

For at blive gymnasielærer

Når du har fået tilbudt jobbet

Før du siger ja til at blive ansat, bør du kontakte tillidsrepræsentanten på skolen. Din tillidsrepræsentant forhandler dine lokale løntillæg med ledelsen og kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål.

Efter du er begyndt på jobbet

Som nyansat gymnasielærer tildeles du tid til at tage pædagogikum, som er en videreuddannelse, der supplerer din faglige kompetence med pædagogisk kompetence.

Det er vigtigt, at skolerne tager godt imod nye lærere. Skolerne kan her blive inspireret af, hvad nye gymnasielærere ønsker.

Brug din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine arbejdsforhold.

Deltag i GL's arrangementer for nye lærere.

Vikar

Hvis du bliver ansat som vikar i en tidsbegrænset stilling, kan du via linket se, hvilke regler der gælder.

Kurser i elementær pædagogik for ansatte uden pædagogikum

Syddansk Universitet udbyder om efteråret et kursus i elementær pædagogik for ansatte uden pædagogikum. GL mener ikke, at det opvejer at blive fastansat og få pædagogikum, men kurset kan være en god hjælp for nye vikarer til at komme ind i lærerrollen. Kurset er et 3-dages internatkursus, hvor deltagerne arbejder med pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som knytter an til deltagernes praksis om videns- og læringsformer, planlægning af time og forløb, arbejds- og organisationsformer, elev- og kursisttyper, kommunikation i klasserummet, evaluering samt dannelse og kompetencer.

Det er skolens ledelse, der skal forestå tilmelding til SDU på prk.sdu.dk.

GL arbejder for, at flest muligt bliver fastansat. Sidste år fik vi ændret 40 vikarers ansættelsesforhold, så de blev fastansat, men der er fortsat for mange, som først ansættes som vikarer, før de får et fast job. Det arbejder vi fortsat på at få gjort noget ved. Bliver du ansat som vikar uden du vikarierer for nogen, så kontakt GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00.

Mange vikarer ansættes i deltidsstillinger og har dermed en lav indkomst. For at sikre deltidsansatte vikarer økonomiske muligheder for kompetenceudvikling giver GL op til 6.000 kr./året til hjælp til efteruddannelse (fx til GL-E-kurser eller de faglige foreningers kurser), og hvis der er behov for et ekstra sidefag for at blive fastansat, støtter GL med op til 10.000 kr./år i to år. Læs mere her.

GL på Facebook

Mød også GL på Facebook.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer
Artikeltype: Hvad gør jeg
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her