Før du ansættes

Kontakt tillidsrepræsentanten på skolen/kurset før du siger ja til at blive ansat.

Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse. Dette er især vigtigt at være obs på, hvis du har erfaring som gymnasielærer eller andet akademisk arbejde.

Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mellem skolens/kursets ledelse og tillidsrepræsentanten. Lærere kan ikke selv indgå lønaftaler, det er kun tillidsrepræsentanten, der har denne kompetence.

Lønforhandlingen handler om, hvilke lokale kvalifikationstillæg og funktionstillæg du skal have fra ansættelsen, hvilke forhåndsaftaler du er omfattet af mv. Endvidere sikrer tillidsrepræsentanten, at du indplaceres rigtigt i forhold til din lønanciennitet på basislønskalaen og får de centralt aftalte tillæg, som du er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Tillidsrepræsentanten vil også kunne hjælpe dig med andre spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med ansættelsen.

Det er ved ansættelselsessamtalen og/eller i dialog med tillidsrepræsentanten at drøfte, hvordan arbejdstidsforholdene er på den pågældende skole.

Kommer du fra en anden stilling, så sig ikke op, før vilkårene for dit nye job er endeligt aftalt.

GL's sekretariat kan besvare spørgsmål om dine løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt.

Læs om hvordan dit ansættelsesbrev skal udformes.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer
Artikeltype: Hvad gør jeg
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Hovedbestyrelsesvalg 2015http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015, http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015Hovedbestyrelsesvalg 2015Hvem skal lede GL de næste 3 år?
Konf. om ledelse i gymnasiernehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Konference-om-ledelse-af-hoejtuddannede-i-gymnasierne.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Konference-om-ledelse-af-hoejtuddannede-i-gymnasierne.aspxKonf. om ledelse i gymnasierneGL og lederforeningerne inviterer til konference om ledelse i gymnasiet
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger