Ledere

- Pædagogiske ledere og inspektorer

GL har forhandlingsretten for pædagogiske ledere og inspektorer ved de almengymnasiale uddannelser og organiserer de fleste af disse.

Pædagogiske ledere og inspektorer er medlemmer af GL, fordi:

  • GL er fokuseret på de gymnasiale ungdomsuddannelser og de lærere og ledere, der arbejder i sektoren.
  • GL er en vigtig spiller i den uddannelsespolitiske debat og i den politiske beslutningsproces om disse uddannelsers udvikling.
  • GL er en organisation med korte beslutningsveje – gennem det stående udvalg for pædagogiske ledere har gruppen direkte kontakt med GL's hovedbestyrelse og tages med på råd, når det gælder ledernes vilkår i bred forstand.
  • GL er med til at udforme fremtidens gymnasiale uddannelser både gennem offentlige debatoplæg og gennem støtte til konkret forsøgsarbejde i sektoren.
  • GL samarbejder med en række parter inden for den gymnasiale sektor, bl.a. Rektorforeningen.
  • Pædagogiske ledere og inspektorer har både ledelses- og undervisningsopgaver i gymnasiet. GL kan som gymnasiesektorens fagforening give individuel, konkret og kvalificeret rådgivning og individuel hjælp på begge områder.
  • GL har fokus på arbejdsvilkårene for inspektorer og pædagogiske ledere, bl.a. gennem undersøgelser og rapporter.
  • GL har forhandlingsretten, når der skal forhandles overenskomst for de pædagogiske ledere.
  • Gennem GL-E udbyder GL målrettede kurser til pædagogiske ledere og inspektorer.
  • GL tilbyder temamøder, hvor medlemmer med ledelsesfunktioner dels kan drøfte deres egne vilkår, dels får kvalificerede oplæg fra dygtige fagfolk på ledelsesområdet.

GL's arrangementer for ledere - klik her

 

Herunder finder du forskellige artikler af relevans for pædagogiske ledere:

 

 

Hvad tjener en gymnasielærer?http://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?1. april 2017 steg gymnasielæreres løn med 1,22 procent. Næste lønstigning er 1. december 2017. Lønstigningerne blev aftalt ved OK15.
Lønstatistik for lederehttp://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik for ledereGennemsnitslønninger for pædagogiske ledere
Ansættelse af pædagogiske lederehttp://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Huskeliste.aspxAnsættelse af pædagogiske ledereHuskeliste når du skal ansættes som pædagogisk leder.
Lønforhandlinger for pædagogiske lederehttp://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Loenforhandlinger.aspxLønforhandlinger for pædagogiske ledereVejledning
TR's adgang til information om lønhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/TRadganginfoloen.aspxTR's adgang til information om lønTR har ret til at få informationer om lærernes løn.
Oplæg om ledelsehttp://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Oplaeg-om-ledelse.aspxOplæg om ledelseGL har et todelt formål, nemlig at virke til gavn for de gymnasiale uddannelser og at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, herunder at sikre et godt arbejdsmiljø.
Lokal løndannelsehttp://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Lokalloendannelse.aspxLokal løndannelsePædagogiske ledere forhandler selv lokale tillæg.
Lønpolitik for pædagogiske lederehttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik_paedagogiske-ledere.aspxLønpolitik for pædagogiske ledereGL's stående udvalg for pædagogiske ledere har udarbejdet en skabelon for en lønpolitik for pædagogiske ledere.
Resultatlønskontrakterhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspxResultatlønskontrakterLederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
Ledelse, arbejdsmiljø og samarbejde - Hvilke redskaber er på vejhttp://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Ledelse,-arbejdsmiljø-og-samarbejde---Hvilke-redskaber-er-på-vej.aspxLedelse, arbejdsmiljø og samarbejde - Hvilke redskaber er på vejGL holder også i år en temadag for de medlemmer, der er pædagogiske ledere, inspektorer eller vicerektorer. Arrangementet er gratis.
Skoleregnskaber 2012http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber_2012.aspxSkoleregnskaber 2012Skolernes regnskaber er offentliggjort, og GL's regnskabsanalyse viser, at der i 2012 er et overskud på 573 mio. kr. Dermed er der dokumentation for, at der ikke er behov for at lærerne skal løbe hurtigere, fordi de fik et løntillæg ved OK-forhandlingerne.
Finanslovsforslaget 2014’s konsekvenser for gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag_2014.aspxFinanslovsforslaget 2014’s konsekvenser for gymnasieuddannelserneNu opdateret med finanslovsforslagets konsekvenser for private gymnasier, pædagogikumtaxameteret og GSK.
Dialogen mellem leder og lærer om opgaveporteføljen, tidsregistreringen mv.http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13-haandbog/Sider/Dialogen-mellem-leder-og-laerer.aspxDialogen mellem leder og lærer om opgaveporteføljen, tidsregistreringen mv.Denne vejledning giver et par gode råd og eksempler til, hvordan dialogen kan håndteres i indeværende skoleår – samt hvordan man ved planlægningen af skoleåret 2014/ 2015 kan håndtere planlægningen af lærernes arbejde.
Dispositionsbegrænsning for 2015http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Dispositionsbegrænsning-for-2015.aspxDispositionsbegrænsning for 20151% mindre til rådighed på de enkelte skoler i 2015
Sæt fokus på læringhttp://www.gl.org/uddannelse/institutioner/elevtilfredshed/Sider/Elevtrivselsundersoegelse_2012.aspxSæt fokus på læringEleverne er glade for deres skole. De synes, at deres lærere er fagligt dygtige og velforberedte. Det viser undersøgelse af elevernes tilfredshed med gymnasieuddannelserne. Der må dog gerne sættes endnu mere fokus på læringen.
Seminar om gymnasiereform, ledelse og forandring for pædagogiske lederehttp://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Seminar-om-gymnasiereform,-ledelse-og-forandringer-for-pædagogiske-ledere.aspxSeminar om gymnasiereform, ledelse og forandring for pædagogiske ledere
Ledelse af højtuddannedehttp://www.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspxLedelse af højtuddannede​Forsker Helle Hein har for GL i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske erhvervsskoler - Lederne og Kompetencesekretariatet forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.
Temadag for pædagogiske ledere, inspektorer og vicerektorer 2012http://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Temadagforpaedagogiskeledere,inspektorerogvicerektorer2012.aspxTemadag for pædagogiske ledere, inspektorer og vicerektorer 2012
Gå-hjem-møde for pædagogiske ledere, insp. og vicerekthttp://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Gå-.aspxGå-hjem-møde for pædagogiske ledere, insp. og vicerektOK13 – Nye roller for ledere i gymnasiet? ”Gå-hjem møde” for pædagogiske ledere, inspektorer og vicerektorer
Tidligere arrangementerhttp://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Tidligere-arrangementer.aspxTidligere arrangementerTidligere arrangementer for ledere, inspektorer og vicerektorer.
Lederehttp://www.gl.org/politik/aarsberetning/13-14/Sider/Ledere.aspxLedereOm ledelse og GL's nye ledelsespolitik.
Education at a Glance 2013http://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2013.aspxEducation at a Glance 2013Den internationale, statistiske årbog om uddannelse er udkommet. Den viser bl.a., at en ungdomsuddannelse giver langt mindre risiko for arbejdsløshed - og at Danmark fortsat sikrer for få en ungdomsuddannelse.
Temadag for pædagogiske ledere, inspektorer og vicerektorer 2011http://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Temadag2011_MUS.aspxTemadag for pædagogiske ledere, inspektorer og vicerektorer 2011
Skoleudvikling i praksishttp://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Skoleudvikling-i-praksis.aspxSkoleudvikling i praksisUndervisningsministeriet har sammen med lederforeningerne og GL iværksat projekt "Skoleudvikling i praksis" med det formål at styrke det lokale samarbejde.
Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstidhttp://www.gl.org/politik/debat/2013/Sider/Gymnasielaerere-er-ikke-ansat-uden-hoejeste-arbejdstid.aspxGymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstidGymnasielærere har nøjagtig den samme arbejdstid som alle andre på det danske arbejdsmarked, nemlig i gennemsnit 37 timer om ugen. Nogle rektorer ønsker sig sikkert at have et lærerkollegium uden højeste arbejdstid, og mange lærere føler sikkert også, at den eneste afgrænsning af arbejdet er døgnets 24 timer. Men sådan bør det ikke være – og det er heller ikke det, gymnasielærere får løn for. Heller ikke med de nye tillæg i OK13.
Ingen snuptagsløsninger i gymnasieuddannelsernehttp://www.gl.org/politik/debat/2013/Sider/Ingen-snuptagsloesninger-i-gymnasieuddannelserne.aspxIngen snuptagsløsninger i gymnasieuddannelserneGL's formand advarer mod, at man bruger de gymnasiale uddannelser som platform for hurtige ændringer og lanceringer af slørede tal i debatten, når det handler om at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.
Serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne - to seminarer i april 2014http://www.gl.org/arrangementer/Sider/To-medlemsseminarer-i-april.aspxServiceeftersyn af gymnasieuddannelserne - to seminarer i april 2014​Kom og få et fagligt indspark fra eksperterne, diskutér med GL's hovedbestyrelse og andre GL-medlemmer, og vær med til at præge GL's holdning til regeringens serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne.
Gå-hjem-møde for pæd. ledere, insp. og vicerektorerhttp://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Gaa-hjem-moedeforpaedledere,inspogvicerektorer.aspxGå-hjem-møde for pæd. ledere, insp. og vicerektorerFormålet med møderne er at sætte fokus på dine egne løn- og arbejdsvilkår og udveksle erfaringer om forhandlingen af egen løn, resultatlønskontrakter og afgrænsningen af arbejdstid og arbejdsopgaver.
Ledelse og samarbejde i en turbulent tidhttp://www.gl.org/arrangementer/ledere/Sider/Ledelse-og-samarbejde-i-en-turbulent-tid.aspxLedelse og samarbejde i en turbulent tidOgså i år holder GL en temadag for de medlemmer, der er pædagogiske ledere, inspektorer eller vicerektorer. Arrangementet er gratis.
Vil gymnasielærere selv forhandle deres løn?http://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/selvforhandleloen.aspxVil gymnasielærere selv forhandle deres løn?Nej, siger de, når GL spørger landets gymnasielærere.

Emner: Overenskomst
Interessent: Leder
Artikeltype: Oversigtsside