Før du ansættes

Kontakt tillidsrepræsentanten på skolen/kurset før du siger ja til at blive ansat.

Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse. Dette er især vigtigt at være obs på, hvis du har erfaring som gymnasielærer eller andet akademisk arbejde.

Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mellem skolens/kursets ledelse og tillidsrepræsentanten. Lærere kan ikke selv indgå lønaftaler, det er kun tillidsrepræsentanten, der har denne kompetence.

Lønforhandlingen handler om, hvilke lokale kvalifikationstillæg og funktionstillæg du skal have fra ansættelsen, hvilke forhåndsaftaler du er omfattet af mv. Endvidere sikrer tillidsrepræsentanten, at du indplaceres rigtigt i forhold til din lønanciennitet på basislønskalaen og får de centralt aftalte tillæg, som du er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Tillidsrepræsentanten vil også kunne hjælpe dig med andre spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med ansættelsen.

Det er ved ansættelselsessamtalen og/eller i dialog med tillidsrepræsentanten at drøfte, hvordan arbejdstidsforholdene er på den pågældende skole.

Kommer du fra en anden stilling, så sig ikke op, før vilkårene for dit nye job er endeligt aftalt.

GL's sekretariat kan besvare spørgsmål om dine løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt.

Læs om hvordan dit ansættelsesbrev skal udformes.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer
Artikeltype: Hvad gør jeg
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?