Gymnasielæreres løn

​Gymnasielærere får en overenskomstmæssig løn, som følger overenskomsterne på området, men lønnen består både af en centralt aftalt løn og en lokalt forhandlet løn.

Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse. Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mellem skolens ledelse og GL's tillidsrepræsentant. Medlemmerne kan ikke selv indgå lønaftaler - det er tillidsrepræsentanten, der har denne kompetence.

Derfor er det vigtigt at kontakte tillidsrepræsentanten, før man siger ja til en ansættelse.

Lønforhandlingen handler om, hvilke lokale kvalifikations- og funktionstillæg den nyansatte skal have, hvilke forhåndsaftaler den nyansatte er omfattet af mv. Endvidere sikrer tillidsrepræsentanten, at alle lærere indplaceres rigtigt i forhold til lønanciennitet på basislønskalaen og får de centralt aftalte tillæg, som den enkelte er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Ledelsen og tillidsrepræsentanten skal hvert år forhandle den lokale løndel. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev Finansministeriet og GL (AC-organisationerne for de erhvervsgymnasiale uddannelser) enige om at præcisere over for skolerne/kurserne, at den  lokale løndannelse skal fungere. Skolen skal have en klar lønpolitik, afsætte midler til lokale tillæg, og der skal aftales rammer for lokale forhandlingsprocedurer (hvornår og hvordan der forhandles). Der skal være sammenhæng mellem personalepolitik/kompetenceudvikling og lokal lønpolitik. Der kan laves forhåndsaftaler, hvor løntillæg udmøntes automatisk, når læreren opfylder kriterierne. Helt essentielt er: for at sikre reallønsudvikling skal der aftales lokale tillæg!

GL's sekretariat kan besvare spørgsmål om lærernes løn- og ansættelsesvilkår.

 

 

AC-satserhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satser31-03-2014 22:00:00AC-satser pr. 1. april 2014 til 31. marts 2015
GL's lønpolitikhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik.aspxGL's lønpolitikGL's lønpolitik består af lønpolitiske målsætninger og principper for løndannelsen på det centrale og decentrale niveau.
Hvad tjener en gymnasielærer?http://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?31-03-2014 22:00:001. april 2014 er startlønnen inkl. pension på stx/hf min. kr. 31.990 og på hhx/htx min. kr. 32.070.
Lønkommissionenhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Lønkomissionensresultater.aspxLønkommissionen27-05-2010 22:00:00​Lønkommissionens betænkning af 28. maj 2010.
Lønstatistikhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik07-01-2014 23:00:00GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Løntabellerhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabellerLøntabeller gældende for henholdsvis 1. august 2013 og 1. april 2014.
Reguleringsordningenhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Reguleringsordningen.aspxReguleringsordningenPrincipperne i reguleringsordningen og ordningens virkning
Resultatlønskontrakterhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspxResultatlønskontrakter01-08-2013 22:00:00Lederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
TR's adgang til information om lønhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/TRadganginfoloen.aspxTR's adgang til information om lønTR har ret til at få informationer om lærernes løn.
Tjek din lønhttp://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Tjekdinloen.aspxTjek din løn15-09-2013 22:00:00​Se om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til alder og anciennitet.
Vil gymnasielærere selv forhandle deres løn?http://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/selvforhandleloen.aspxVil gymnasielærere selv forhandle deres løn?21-09-2010 22:00:00Nej, siger de, når GL spørger landets gymnasielærere.

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her