Pensionistarrangementer

GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

 

Efterårets arrangementer for 2014 

Tilmelding til arrangementer sker under hvert arrangement.
Du er dog først sikret en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra GL's sekretariat.

Hvis du tilmelder dig flere arrangementer, vil det være en god idé at skrive i bemærkningsfeltet, hvilken tur du har som første prioritet.

 

Tilmeldingsfristen er udløbet

mandag den 8. september 2014 kl. 11.00

 

Ørestadens vilde arkitektur og spændende kunstværker
Onsdag den 17. september 2014 kl. 11.00-16.30

Guide: Arkitekten Elisabeth Victoria Friis.
Turen starter i Tietgen Kollegiet fra 2006. Derefter går vi op gennem Ørestad Nord gennem IT Universitetet, hvorefter vi tager metroen fra DR byen til Vestamager. Her spiser vi en frokostplatte i Café 8Tallet før vi ser på 8-Tallet tegnet af BIG/Bjarke Ingels Group, 2010 (kåret til verdens bedste boligbyggeri). Vi tager så metroen til Bella Centret, hvorfra vi går op til Bjerget, rundt på Bjerget, ned forbi VM husene og op gennem sivegaden til Ørestad Folkeskole og Ørestad Gymnasium, hvor vi slutter med kaffe/te og kage.

Undervejs vil vi se på eksempler på kunst i området.

Turen er gratis for GL-medlemmer. Ledsagere skal betale 280 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning.

  

 

Sejltur på Odense Fjord
Mandag den 22. september kl. 10 – 16

Mødested er Odense Banegård ved billetsalget kl. 9.30.

Vi spadserer sammen til Finlandskaj ud for Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Der vil også være mulighed for efter aftale at køre direkte til Finlandskaj, hvor der er bilparkering tæt ved afgangsstedet.

10.00:  Afgang med turbåden "Svanen" (bygget af lærlinge fra Lindøværftet). Der sejles på Odense Kanal forbi den nye Odins Bro, forbi Fynsværket ud i fjorden til Gabet med udsigt til Lindøværftet.

11.30: Frokost om bord. Drikkevarer for egen regning.

13.00: Landgang på Vigelsø, som med sine 132 hektar er den største ø i fjorden. Den er et enestående eksempel på en hel ø, som er givet tilbage til naturen efter mange års intensiv landbrugsdrift. Ensformige raps- og hvedemarker er blevet til skov og strandenge med små vandhuller og et mylder af fugle året rundt. Med lidt held kan man se havørne og den sjældne mosehornugle.

14.45: Afgang fra Vigelsø, og herefter serveres der kaffe og kage om bord på "Svanen".

16.00: Ankomst til Finlandskaj

Turen er gratis for GL-medlemmer. Ledsagere skal betale 375 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning.

  


Arkitekturvandring - C.F. Hansens Bygninger
Onsdag den 24. september kl. 13.00-17.00

Vi mødes på Bispetorvet foran Domkirken (Vor Frue Kirke)
Vores omviser og fortæller vil være Thomas Roland, som er arkæolog og til daglig arbejder i Kulturarvstyrelsen. Thomas Roland har desuden udgivet en meget rost bog om C. F. Hansen, vores store klassicistiske arkitekt.

Vandringen i København vil føre os forbi alle Hansens bevarede bygninger i hovedstaden, herunder også steder, der er ukendt for de fleste. C. F. Hansens værker i København ligger ret samlet - Domkirken, Metropolitanskolen, gymnastikhuset, Trøstens Bolig, Domhuset, arresten, Christiansborg Slotskirke etc.
Efter dagens indtryk får vi serveret kaffe/te og kage i Kanalcaféen (ca. kl. 16.15)

Turen er gratis for GL-medlemmer. Ledsagere skal betale 100 kr.

  

 

Byvandring i Odense og "Det nye Brandts"
Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 10.15 - ca. 15.00

Vi mødes ved indgangen til Odense Banegård kl. 10.15 til en byvandring med temaet "Odense; før, nu og i fremtiden". Turen vil være på 2-3 km og varer i ca. 2 timer.

Kl. 12.15 spiser vi frokost på en af midtbyen cafeer

Kl. 13.30 skal vi være på det "Nye Brandts", hvor Jette Klinbech vil vise os rundt i den nyophængte samling af værker fra det tidligere Fyns Kunstmuseum.

Kl. 14.30 vil vi slutte af med en kop kaffe/te på nærliggende cafe.

Turen er gratis for GL-medlemmer. Ledsagere skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning.

 

Besøg og rundvisning på det nye Moesgaard Museum ved Aarhus
Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.45

Vi mødes ved museets indgang kl. 10.45. Vi vil blive orienteret om byggeriet og ideerne bag det, og der vil være en guidet tur gennem nogle af museets højdepunkter. kl. 13.00 er der frokost i museets cafe, og herefter vil man på egen hånd kunne opleve museet.

Det nye Moesgaard Museum ved Aarhus rummer arkæologiske og etnografiske samlinger. Museet åbner i oktober i nye og bemærkelsesværdige bygninger, godt otte år efter at startskuddet til byggeriet lød i maj 2006. Der er skudt betydelige fondsmidler og offentlige midler i det nye museum, som i alt har kostet 345 mio. kr.

Museet angiver, at den nye museumsbygning vil danne rammen om en ny og engagerende formidling, der sætter fokus på mennesket og den gode historie, inddrager nye virkemidler og giver plads til både indlevelse, udfoldelse, eftertænksomhed og diskussion. De nye udstillingsrum vil endvidere blive et vindue for arkæologiske og antropologiske forskningsprojekter på Aarhus Universitet. 

Man kan komme til museet med bus nr. 18, fx fra Banegårdspladsen/Park Allé kl. 10.10 med ankomst ved museet kl. 10.38.

Tilbagetur: Bus 18 kører 2-3 gange i timen.

Mere om museet her: http://www.moesmus.dk/da/besoeg-os/nyt-museum-paa-vej/

Turen er gratis for GL-medlemmer. Ledsagere skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning.

  


Foredrag med Kjeld Fredens i GL's lokaler i København
Mandag den 1. december 2014 kl. 12.30-14.45

Hvorfor var det Klodshans, der fik prinsessen?

For det var jo storebrødrene, der havde de højeste karakterer. Det er bare ikke nok, når man skal håndtere det uventede. Forklaringen er den, at vi har to forskellige tænkemåder: Den ene er langsom og analyserende, den anden hurtig og opfindsom. Kun den sidste er rettet mod ens omverden. Tænkemåderne kompletterer hinanden. Men det udelukker ikke en uhensigtsmæssig ubalance, som man kan få øje på hver eneste dag.

Kjeld Fredens, adj. professor ved ReCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.  Tidligere læge og hjerneforsker ved Aarhus Universitet. Seminarierektor ved Skive Seminarium. Udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter. Vismand i Kompetencerådet. Kjeld Fredens er forfatter til en lang række bøger – bl.a. Ledelse og Innovation. Mennesket i Hjernen og Selvcoaching – brug hjernen til en forandring. 

Der bliver en kaffe/tepause med kage undervejs.

Foredraget er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere skal betale 200 kr. 

(Samme foredrag vil blive holdt i Aarhus i løbet af marts måned 2015. Tilmelding til dette foredrag kommer i januar 2015)

 

Opstart af studiekreds om Iran ("Persien")
Torsdag den 6. november 2014 kl. 13.00-15.00
Der vil blive startet en studiekreds med ovennævnte emne.

Møderne vil blive afholdt i GL's lokaler på Vesterbrogade 16 i København på nærmere (endnu ikke ) bestemte torsdage fra kl. 12 – 16.

Studiekredsen starter med et "stiftende møde" torsdag den 6. november kl. 13 – 15 og vil herefter gå videre efter jul.

I studiekredsen vil vi belyse mange emner. Centralt står naturligvis ISLAM. Vi skal se på historie, kulturhistorie, kunst fra det gamle perserrige til nutidens Iran. Vi vil se på mange former for islamisk kunst, herunder den islamiske have ("paradiset") og de arkitektoniske mesterværker (moskéer, paladser m.m.)

Vi skal høre om det moderne Iran: dagligdagen, samfundsforhold, politik, kvindens situation etc.

Vi vil også besøge Davids Samling, hvor vi får en specialrundvisning i islamisk kunst med særligt henblik på Iran/Persien.

Måske fortsætter vi studiekredsen i Iran i løbet af 2015 (april eller september/oktober).

Studiekredsen er gratis for GL-medlemmer. Ledsagere skal betale 300 kr.

  

 

 

Emner:  
Interessent: Pensionist
Artikeltype: Arrangement

PENSIONISTUDVALGET
pr. 1. august 2013

Jens Aage Hansen
Septembervænget 26
Bramdrupdam
6000  Kolding
Telefon 75 51 81 84
E-mail: j.aage.hansen@gmail.com

Henning Lange
Johan Semps Gade 11, 2. tv.
1402 København K
Telefon 46 36 40 21
E-mail: henning.lange@privat.dk

Jonna Løssl
Rued Langgaards Vej 19, 4. tv.
2300  København S
Mobiltlf.  25 37 03 01
E-mail: jonnaloessl@gmail.com

Dorte Myrup
Gl. Strandvej 278
3050  Humlebæk
Telefon 49 19 30 37
E-mail: myr@mail.dk

Hans Hansen
Strandparken 27
5450 Otterup
Telefon 41 40 28 46
E-mail: hhdyrup@privat.dk

Suppleant:
Klaus Bjerre
Norsgade 19, 1.
8000 Aarhus C
Telefon 60 61 48 70
E-mail klausbjerre19@gmail.com

Lisbeth Vedel-Smith er hovedbestyrelsens kontaktperson i udvalget

FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater