Pensionistarrangementer

GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

 

Forårets arrangementer for 2016 

Tilmelding til arrangementerne sker nederst på siden.

Tilmeldingsfristen er udløbet og alle arrangementer er fyldt op.


Du er dog først sikret en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra GL's sekretariat.

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.


Politi og Arbejder på Nørrebro
Torsdag den 28. april 2016 kl. 10.30 - 15.15

Vi mødes kl. 10.30 i forhallen til Politimuseet, Fælledvej 20, København N.

Herfra vil en pensioneret politibetjent tage os med ud i byrummet og lader gaderne være kulisser til fortællinger fra fortiden. Byvandringen er en blanding af kriminalsager, politiet historie, bydelens historie og betjentens egne erindringer – alt sammen med udgangspunkt i Nørrebro.

Efter frokost på café Sebastopol forsætter vi hen til Arbejdermuseet i Rømersgade 22, hvor vi skal opleve livet inden for murene i et arbejderhjem.

Rundvisningen slutter med en kop kaffe med Richs og kiksekage i Arbejdermuseet Kaffebar.

Turen forventes at slutte kl. ca. 15.15.

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 275 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle.

 

Museum Ovartaci og Psykiatriens Historie i Århus
Mandag den 2. maj 2016 kl. 11.00 - 15.00

Ved Psykiatrisk Hospital i Risskov ved Århus er der to museer i ét, "Museum Ovartaci". Dels er der et museum om psykiatriens historie, dels et kunstmuseum med værker af psykiatriske patienter.

Den psykiatrihistoriske udstilling bidrager til afmystificering af psykisk sygdom gennem et tankevækkende indblik i menneskeskæbner i en ellers lukket verden. Den fortæller et kapitel af Danmarkshistorien, set gennem psykiatriens optik.

Museet er opkaldt efter den mest kendte patient og kunstner Louis Marcussen, eller som selv kaldte sig: Ovartaci (Overtossen). Han var patient på Hospitalet fra 1929 til sin død i 1985. Her levede og arbejdede han med sin kunst i 56 år. På denne måde inkarnerer Ovartaci den psykiatriske institution. Samtidig rækker han, gennem spændvidden af sin kunst, langt ud over institutionens snærende rammer. Ovartaci er et ikon for den marginaliseredes ret til at bidrage til verden på egne præmisser.
Mere her: http://ovartaci.dk/kunstnere/ovartaci.htm

En lang række andre kunstnere er også repræsenterede.  Faktisk rummer museet en af Europas største samlinger af stor og betagende kunst, skabt af psykisk syge, kaldet l'Art Brut: rå/vild kunst. 

Museets fremtid er uafklaret, fordi Psykiatrisk Hospital inden længe flytter til Skejby. Se derfor museet, inden det er for sent.

Mandag den 2. maj kan GLs pensionistmedlemmer besøge de to museer. Kl. 11 vil der være rundvisning i den ene afdeling og efter frokost vil der være rundvisning i den anden. (Vi bliver delt i to hold som ser de to afdelinger på skift. Til slut vil der være en orientering om psykiatrisk hospitals fortid og fremtid og om museernes skæbne. Denne orientering vil antagelig finde sted i hospitalets kirkesal. Fra kl. 15 kan man se videre i museet på egen hånd eller gå i den smukke park.

Museum Ovartaci har til huse i en af det psykiatriske hospitals gamle bygninger, tegnet af Michael Gottlieb Bindesbøll, en af Danmarks væsentligste arkitekter. Hospitalet åbnede i 1852 og kaldtes også "Jydske Asyl". Det var et udtryk for tidens tanker om en human sindssygebehandling.

Man kan se mere om museet her
Og her er et TV-indslag om hospitalets kirkegård

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 150 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle.

 

Tur til Frederiksstad (Friedrichstadt)
Torsdag den 26. Maj 2016 kl. 10.15 - ca. 19.45

Vi mødes på busterminalen ved Kolding Station kl. 10.15, hvorfra vi kører med bus ned gennem Sønderjylland til Frederiksstad.

Friedrichstadt er en  mindre by i den sydvestlige del af Sydslesvig direkte ved udmundingen af Trenen i Ejderen. Byen med sin retvinklede gadestruktur, kanaler og mange huse i nederlandsk renæssancestil minder om en typisk hollandsk by. Grunden er, at byen i 1600-tallet blev bygget af tilflyttede nederlandske religiøse flygtninge, som blev kaldt til Sydslesvig af gottorpske hertug Frederik 3..
I dag findes stadig flere trossamfund i den lille by: tyske og danske protestanterkatolikker og nederlandske mennonitter og remonstranter (kilde: Wikipedia).

Ankommet til Friedrichstadt spiser vi frokost, inden vi begiver os ud på byvandring (dansk guide), derefter tager vi på kanalrundfart inden vi slutter dagen af med en kop kaffe.

Kl. 17.45 kører vi tilbage til Kolding hvor vi forventes at ankomme ca. kl. 19.45

Der skal medbringes pas eller anden gyldig billedlegitimation på turen.

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle.

 

Sejllads med Castor fra Bogense - rundt om Æbelø
Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 9.00 - 16.00

kl. 9.15 er der busafgang fra Odense Banegård, hvorfra vi kører til Bogense Havn.

Kl. 10.15 er dér afgang med det gode skib "Castor" til en tur i Lillebælt op til Æbelø. Ca. 3 timers sejlads. Der serveres kaffe med 1 stk. brød på turen.

"Castor" er en dansk galease fra 1936, bygget oprindeligt som snurrevod-skutter i Esbjerg i 1936. Den har mest fisket fladfisk i Nordsøen, men har også gjort turen til Lofoten efter torsk. I 1960´erne gennemgik skibet en stor ombygning og blev indrettet som lejrskoleskib. Det tidligere hyttefad blev salon. I flere år sejlede skibet med unge kriminelle. Fra sommeren 1994 sejlede "Castor" med turister og chartergæster i farvandet ved Bogense, og i 1996 købte en gruppe bogensere skibet for at fortsætte med denne sejlads. "Castor" vejer 40 tons, har en dybgang på 3 meter og kan medtage 39 passagerer.

Æbelø
ligger i kattegat, 4 km nord for Fyn. Øen er 2,09 kvadratkilometer.

Hele Æbelø er under fredning. Det betyder, at mennesket griber så lidt som muligt ind i naturen. Skoven skal være naturskov, hvor træer, planter og dyr skal udvikle sig frit. Der er store arealer med græsser på Æbelø, hvor man kan være heldig at se flokke af dådyr og mufloner. Der findes mange forskellige sommerfugle og andre insekter på øen. Æbelø var det sidste sted i Danmark, hvor man kunne finde den store og meget specielle bille eghjorten. Eghjorten er ikke set i Danmark siden 1950'erne. I skovsøen og i mange af de andre små vandhuller i skoven myldrer det med lille vandsalamander i april-maj. I klinterne ud mod stranden bygger digesvalerne deres reder, når de kommer tilbage til Æbelø i begyndelsen af maj. Af og til kan man være heldig at se havørnen komme glidende hen over himlen ved Æbelø. Der bliver ikke landgang på Æbelø, da Castor ikke kan lægge til ved øen.

Vi er tilbage ca. kl. 13.15 i Bogense Havn og spiser frokost på Juels Café

Kl. 16.00 er vi tilbage ved Odense Banegård.

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 350 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle.

 

Havnerundfart med Netto-bådene i København
Torsdag den 2. juni 2016 kl. 10.00 - 14.30
Vi sejler med lukket båd. Havnerundfarten vil bringe os længere ud mod Nordhavn end en normal rundfart. Vi stiger på ud for Nationalbanken tæt på Niels Juels Gade og vi sejler tilbage hertil. Vi går derefter hen til Cap Horn i Nyhavn og spiser frokost.

Det anbefales at have en flaske vand med på turen.

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle.

 

Tilmeldingsfrist er udløbet og alle arrangementer er overtegnet

 

Emner:  
Interessent: Pensionist
Artikeltype: Arrangement

PENSIONISTUDVALGET
pr. 1. august 2015

Jens Aage Hansen
Septembervænget 26
Bramdrupdam
6000  Kolding
Telefon 75 51 81 84
E-mail: j.aage.hansen@gmail.com

Henning Lange
Johan Semps Gade 11, 2. tv.
1402 København K
Telefon 46 36 40 21
henning.lange@privat.dk

Klaus Bjerre
Norsgade 19, 1.
8000 Aarhus C
Telefon 60 61 48 70
E-mail klausbjerre19@gmail.com

Dorte Myrup
Gl. Strandvej 278
3050  Humlebæk
Telefon 49 19 30 37
E-mail: myr@mail.dk

Hans Hansen
Kimbrerbakken 26
5250 Odense SV
Telefon 41 40 28 46
E-mail: hhbellinge@gmail.com

Suppleant:
Jonna Løssl
Rued Langgaards Vej 19, 4. tv.
2300  København S
Mobiltlf.  25 37 03 01
E-mail: jonnaloessl@gmail.com

Sigrid Jørgensen er hovedbestyrelsens kontaktperson i udvalget

FOKUSOMRÅDER

 

 

Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger