Seminar for nye lærere - 30. marts 2017, København

- Vil du udveksle erfaringer med andre unge lærere?...

Seminar for nye lærere

Tid og sted

GL
Vesterbrogade 16
1620 København V
Torsdag den 30. marts 2017
kl. 9.15-16 i


Formål
At give nyansatte mulighed for at udveksle erfaringer, høre om
GL og ansættelsesvilkårene samt møde Undervisningsministeriet
og lederrepræsentanter.

Indhold
Programmet er opdelt i tre "moduler", hvor du først får mulighed
for at udveksle erfaringer med andre lærere, som også er nye i
lærerjobbet. Herefter hører du lidt om GL, og der bliver mulighed
for at få drøftet dine ansættelsesvilkår, din løn mv.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på karriere- og kompetenceudvikling.
Undervisningsministeriet vil fortælle om pædagogikum, og hvad du som lærer kan bruge ministeriet og fagkonsulenterne til. En rektor vil fortælle om dine muligheder i gymnasiesektoren, og en repræsentant fra GL vil fortælle om
GL's tilbud til dig om efteruddannelse, om de faglige foreninger
mv.
Derefter er der mulighed for at drøfte dine erfaringer og ønsker med andre nyansatte og med oplægsholderne.

Målgruppe
Medlemmer af GL, som er er ansat inden for de
senere år på en af gymnasieuddannelserne, og som ikke tidligere
har deltaget i et seminar for nye lærere.

Pris
Gratis for GL-medlemmer. Deltagelse påvirker ikke mulighed
for at deltage i andre GL-E- medlemstilbud. GL betaler rejseomkostninger
med tog/bus for medlemmer.

Tilmeld dig her
Senest torsdag 16. marts 2017

Bestil din rejse her
Rejsebestillinger bør foretages snarest muligt efter tilmelding til dette kursus/arrangement eller senest 1 uge, inden dette afholdes.

Klik her for Rejsebestilling og Retningslinjer for rejseaktivitet


Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer
Artikeltype: Arrangement
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?