Temadag pædagogiske ledere 27. september 2018

Temadag om lederes vilkår, udfordringer og kerneopgaven

​​​

Spændende temadag

om lederes vilkår, udfordringer og kerneopgavenTorsdag den 27. september 2018 kl. 9.00 – 17.00 i Odense

På First Grand Hotel 
Jernbanegade 18, 5000 Odense


For dem der har lyst til at blive, vil der være mulighed for et glas vin og lidt tapas fra kl. 17.00 -​18.30


Tilmeldingsfrist: Torsdag den 20. september 2018 
(først til mølle-princippet)

Tilmeld dig her​


Program (foreløbigt)

9.00  –  9.20    Ankomst og morgenbuffet

9.20  –  9.30    Velkomst

9.30  - 12.00    Ledelse af kerneopgaven: Oplæg og diskussion ved              organisationssociolog Karsten Brask Fischer.

Karsten Brask Fischer har firmaet Impact Learning, hvor han hjælper organisationer med kompetenceudvikling og er herudover ekstern lektor ved RUC. I en tid med stadigt færre res​sourcer vil der på skolerne være behov for, at medarbejderne udvikler måder at håndtere de øgede krav på. Karsten Brask Fischer vil i en vekselvirkning mellem oplæg og diskussioner bl.a. komme ind på, hvor de pædagogiske ledere befinder sig i denne proces, og hvordan de kan bidrage til ledelse af kerneopgaven.

12.00 -13.00   Frokost

13.00 – 14.00  Nyt fra ledelseskommissionenOplæg og diskussion ved cand.scient.pol. Caroline Louise Howard Grøn.

Caroline Grøn er lektor ved Københavns Universitet med Offentlig ledelse – særligt på medarbejderniveauet som et af sine forskningsområder. Hun har været udlånt som forsker til Ledelseskommissionens arbejde med en stor spørgeskemaundersøgelse og har et godt kendskab til kommissionens anbefalinger og til mellemlederes udfordringer. 

14.00 -14.15    Kaffepause

14.15 – 17.00  Orientering om den nye lederaftale og oplæg                      om lønforhandling. Hvad skal overvejes i forhold til valget om at gå over på den nye aftale? Forberedelse af en lønforhandling, strategi, statistik mv.

17.00 - ca. 18.30 Et glas vin og lidt tapas for dem, der har lyst til           at blive og netværke og tale om, hvilke ønsker der er til GL's tilbud og              arrangementer fore ledere.


Deltagelse for GL-medlemmer er gratis, ikke-medlemmer vil blive opkrævet et deltagergebyr på 800 kr.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Kirstine Emborg Bünemann på tlf. 33 29 09 00 el. mail keb@gl.org

Har du praktiske spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Charlotte von Bülow på tlf. 33 29 09 00 el. mail cb@gl.org


​​
Emner:  
Interessent: Leder
Artikeltype: Arrangement