AC TR-kurser 2017

Akademikernes TR-kursuskatalog for 2017 kan nu downloades.

GL's TR kan tilmelde sig ét AC-overbygnings-TR-kursus på GL's regning                   


Akademikerne (AC) afholder også i 2017 TR-kurser for tillidsrepræsentanter.

Se kurserne her:  AC kursuskatalog 2017.pdf

Bemærk, at tilmeldingsdatoen er 8. november 2016. Du skal tilmelde dig via denne blanket:  Tilmeldingsblanket AC-TR-kurser 2017.pdf

Tilmeldingsblanketten mailes til gl@gl.org.

Hvis du som tillidsrepræsentant er interesseret i at deltage i et af AC's overbygningskurser, vil kursus- og rejseudgifter blive dækket af GL.

Der er kun mulighed for at deltage i ét kursus, og GL gør opmærksom på, at der ikke er mulighed for at deltage i AC's basiskurser, da GL arrangerer sin egen basisuddannelse for tillidsrepræsentanter.

Tilmeldingerne skal sendes til GL (ikke til AC!) og være GL's sekretariat i hænde.

senest den 8. november 2016


Kontakt

Ved spørgsmål henvendt til GL's sekretariat kan Eva Christiansen kontaktes på tlf. 3329 0900 eller e-mail eva@gl.org


Er der spørgsmål i forbindelse med den praktiske afvikling af kurserne kontaktes:
Charlotte Hintz, tlf. 25 35 41 37 eller e-mail: ch@ac.dk vedr. overbygningskurser.

Når tilmeldingerne er samlet den 8. november 2016, vil GL tilmelde det antal tillidsrepræsentanter til AC, der kan deltage inden for den afsatte økonomiske ramme.

Alle, som har tilmeldt sig, vil snarest herefter få besked om, hvorvidt de kan deltage.

Husk at melde afbud til AC senest 8 uger før kursusstart, da GL ellers hæfter for kursusprisen.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Arrangement