Høring om stigende pres og mistrivsel blandt børn og unge i uddannelsessystemet

på Christiansborg

27. februar 2017 kl. 13.00 - 16.15

Fællessalen, Christiansborg

Arrangeret af Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS)


Deltagere:
Ledere, lærere/undervisere, elever og politikere med interesse for det danske uddannelsessystem.


Hvad siger eksperter og forskere om børns og unges trivsel i uddannelsessystemet? Og hvad vil politikerne gøre ved problemerne?

Jagten på gode karakterer og på at præstere godt i skolen og i uddannelserne optager stadigt flere børn og unge. Det individuelle præstationspres tvinger dem i stigende grad til at fokusere på resultater i opgaver og tests frem for at dyrke nysgerrigheden efter ny viden og glæden ved at lære i et fællesskab.

Tendensen udspringer af et generelt pres i et uddannelsessystem, der vægter målbare testresultater allerede fra 2. klasse og stiller krav om, at børn og unge skal opnå bestemte karakterer for at komme ind på ungdomsuddannelserne og senere de videregående uddannelser.

Hoeringfoto.jpg 

Tendensen sætter fællesskabet under pres, og vi hører om flere og flere børn og unge, der mistrives i skolen og i ungdomsuddannelserne. De bukker under for de store forventninger, som de selv, forældre og samfundet stiller. De får ondt i selvtilliden og undgår at markere sig i timerne af frygt for at sige noget forkert. Psykisk og fysisk presses børn og unge, så alt for mange mister motivationen til at lære og lysten til at gå i skole. Uddannelsespresset bliver en hæmsko, der ikke fremmer børn og unges viden og færdigheder, som er nødvendige for deres egen og samfundets udvikling.

Spørgsmålet er, hvad politikere og skoler kan gøre for at dæmme op for det snævre fokus på test og individuelle præstationer. Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge opnår bedre trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne?  Hvad siger eleverne selv? Hvad siger eksperterne og forskerne om børns og unges trivsel i uddannelsessystemet? Og hvad vil politikerne gøre ved problemerne? Disse spørgsmål sætter Danske Underviserorganisationers Samråd til debat i høringen.

I kan se programmet for dagen her Program.pdf

 
Tilmelding
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig høringen.


Lidt praktisk

Da der er sikkerhedsforanstaltninger for at komme ind på Christiansborg, er det vigtigt, at alle er tilmeldt og kommer i god tid (ca. kl. 12.30)

Gæsteadgangen, som vi skal benytte, ligger til højre for hovedtrappen og hovedindgangen.

Danske Underviserorganisationers Samråd er en paraplyorganisation for landets underviserorganisationer: BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Magisterforening, Frie Skolers Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet. www.dus.dk

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Arrangement