Ungdomsuddannelser - udgift eller investering?

HØRING PÅ CHRISTIANSBORG 25. SEPTEMBER 2018

​​​​​​​​​​Gymnasieskolernes Lærerforening indbyder til høring på Christiansborg tirsdag den 25. september 2018 i lyset af de store besparelser, der de senere år har været på ungdomsuddannelserne.

Det går godt for dansk økonomi. Alligevel skæres der igen og igen i uddannelsessektoren. Lærerne løber hurtigere, har mindre tid til forberedelse og mister årligt kolleger til nedskæringer. Det ødelægger kvaliteten i undervisningen til skade for elevernes uddannelse.

Under høringen vil vi stille tre spørgsmål:
1) Er skattekroner til ungdomsuddannelser penge ud ad vinduet, eller er de
    en sund samfundsinvestering?
2) Er det vigtigt med ungdomsuddannelser i hele landet? Hvis ja, vil man
    så betale prisen?
3) Hvad skal der ske med ungdomsuddannelserne i fremtiden?

Til at svare har vi inviteret nogle af de mest indflydelsesrige politikere fra begge sider af det politiske spektrum, de fremmeste økonomer, aktører fra land og by samt repræsentanter fra både erhvervsliv og interesseorganisationer.

Det bliver en skarp politisk debat, hvor målet er kvalitet i ungdomsuddannelserne.

IMG_1133.JPG 

Tid og sted

Høringen afholdes tirsdag den 25. september 2018 fra kl. 13.00 - 16.00 i Pro D, Proviantgården, Rigsdagsgården 7, 1218 København K.

VIGTIGT - du bedes være ved Proviantgården senest 20 minutter før høringen begynder, da alle deltagere skal skannes pga. sikkerheden på Christiansborg.

Har du praktiske spørgsmål til konferencen, kan du kontakte Karin Dircksen på mail kd@gl.org eller på tlf. 2993 4673.

Program 

13.00-13.10      Velkomst
                        ved Annette Lind, undervisningsordfører (S) og
                        Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes
                        Lærerforening. 
                        

13.10-13.35      Giver uddannelse højere økonomisk vækst? 
                        Oplæg ved Jan Rose Skaksen, økonom og professor.
                        Forskningschef Rockwoolfonden.
                        
13.35-13.55      Hvor meget mere kan der spares på ungdomsuddannelser?
                        Dialog mellem Birgitte Vedersø, formand for Danske 
                        Gymnasier, Michael Kaas Andersen, næstformand for
                        Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Lederne, og Verner
                        Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC. 

13.55-14.35      Skal vi have ungdomsuddannelser i hele landet, og er vi
                        villige til at betale? 
                        Dialog mellem Thomas Danielsen (V), ordfører i landdistrikts-
                        spørgsmål, Marlene Harpsøe (DF), erhvervsuddannelses-
                        ordfører, Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelses-
                        chef i Dansk Industri og borgmester Holger Schou Rasmussen​​                        (S), Lolland Kommune.

​14.35-14.55     Pause

14.55-15.10     Hvordan bliver effekten af uddannelse synlig i Finans-
                       ministeriets regnemodeller?
                       Ved Ane Halsboe-Jørgensen (S), forfatter til bogen "Det betaler
                       sig at investere i mennesker". 

15.10-15.30     Uddannelse er en guldrandet investering – hvad er
                       konsekvenserne af de samlede besparelser på ungdoms-
                       uddannelserne?
                       Ved Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens
                       Erhvervsråd.

15.30-15.55     Afslutningsdebat mellem undervisningsordførerne Annette Lind ​                        ​​  ​(S), Lotte Rod (RV), Jakob Sølvhøj (Ø) og salen.

15.55-16.00    Tak for i dag
                      ved Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasie-
                      ​skolernes Lærerforening.

Arrangør

Gymnasieskolernes Lærerforening med Annette Lind (S) som vært.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Arrangement

Tid og sted:
Høringen afholdes tirsdag den 25. september 2018 fra kl. 13.00 - 16.00 i Pro D, Proviantgården, Rigsdagsgården 7, 1218 København K.

VIGTIGT - du bedes være ved Proviantgården senest 20 minutter før høringen begynder, da alle deltagere skal skannes pga. sikkerheden på Christiansborg.

Tilmelding sker efter først-til-mølle, og sidste frist for tilmelding er torsdag den 20. september 2018.

Tilmeld dig her