Opfølgningsseminar, professionel kapital

for de skoler, der har afdækket professionel kapital i efteråret 2016

Program for opfølgningsseminar, november 2016

 

Hotel Storebælt, Nyborg
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Seminaret gennemføres mandag den 7. november samt tirsdag den 8. november 2016

09.30 - 10.00      Ankomst og morgenkaffe.

10.00 - 10.05     
Velkomst ved GL.

10.05 - 10.55      Professionel og social kapital – hvad taler vi om? Hvad forstår man ved disse begreber, og hvorfor er det vigtigt for skoler og uddannelsesinstitutioner at arbejde med dem i dagligdagen? Ved Tage Søndergård Kristensen.

10.55 - 11.30      Arbejde i grupperne og tilbagemelding i plenum.

11.30 - 12.00      Relationerne på arbejdspladsen: "Vi er hinandens arbejdsmiljø". På skolerne arbejdes der hele tiden med relationer. Indbyrdes mellem kolleger, mellem ledere og øvrige ansatte, mellem elever og lærere osv. Hvordan arbejder man med disse indbyrdes relationer?  Ved Tage Søndergård Kristensen.

12.00 - 12.30      Arbejde i grupperne og tilbagemelding i plenum.

12.30 - 13.15      Frokost.

13.15 - 13.35      Skolernes kerneopgave. Hvad er skolernes kerneopgave? Hvem bestemmer, hvad den er, og hvordan gøres den synlig i det daglige? Er der nogen sammenhæng mellem profes­sionel/social kapital på den ene side og kvalitet i undervisningen på den anden? Ved Tage Søndergård Kristensen.

13.35 - 14.10      Arbejde i grupperne og tilbagemelding i plenum.

14.10 - 14.30      Pause med kaffe og the.                    

14.30 - 15.00      Det videre arbejde. Hvordan man arbejder med "den stærke trekant".  Ved Tage Søndergård Kristensen.

15.00 - 15.45      Arbejde i grupperne og kort tilbagemelding i plenum.

15.45 - 16.00      Afslutning og evaluering v. GL.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Arrangement
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?