Medlemsinitieret arrangement

Er du medlem af GL, kan du få dækket op til 10.000 kr. til et arrangement for erhvervsaktive medlemmer af GL.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af forslag i medlemsundersøgelsen afsat i alt 50.000 kr., som medlemmer kan søge til at holde arrangementer, som ligger inden for GL's formål. Det vil sige, at et arrangement skal have et uddannelsespolitisk/pædagogisk eller et fagforeningsmæssigt formål – og samtidig må det gerne have et netværksdannende formål. Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer af GL, og der skal deltage medlemmer fra min. 2 forskellige skoler/kurser. Der skal min. deltage 12 medlemmer.

Arrangementet bliver annonceret her på GL's hjemmeside og i Gymnasieskolen – også selv om det primært er lokalt forankret.

Sådan gør du

 Udfyld dette ansøgningsskema og send det til Lotte Hornholt på lh@gl.org. Du vil normalt få svar inden for 14 dage.

Efter arrangementet skal du inden 14 dage indsende en tilbagemelding til GL om arrangementet.  Skema til evaluering finder du her.

Hvis arrangementet koster mere end 10.000 kr., kan GL hjælpe dig med at opkræve deltagerbetaling.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Formular; Medlemstilbud
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?