Konference om dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser

Innovation, udfordringer og løsninger på dialog og samarbejde i den gymnasiale sektor

​Invitation til konference om dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser.


Er du interesseret I nye tanker og praktiske løsninger på udfordringer i den gymnasiale sektor?

Så har du mulighed for sammen med din leder at deltage i konferencen:

Innovation, udfordringer og løsninger på dialog og samarbejde i den gymnasiale sektor

Konferencen afholdes den
7. februar 2017 kl. 9 – 16 på
Vingstedcenteret i Vejle
Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsted
.

Du kan tilmelde dig på dette link eller via link i den nedenstående invitation, hvor du også kan se programmet. Det er Kompetencesekretariatet som står for afholdelse af konferencen. 
 
Konference om dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser.pdf

Baggrunden for konferencen

Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015, at der skulle afsættes midler til projektet "Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser".

Dette projekt har GL, IDA, Djøf, Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen sammen med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier, Lederforeningen for VUC deltaget i for at sætte fokus på dialog og samarbejde. Det er resultaterne af projektet som vil blive præsenteret på konferencen 7. februar 2017.

På vegne af GL's hovedbestyrelse, vil jeg gerne opfordre til, at du tager en snak med din ledelse om, at I sammen deltager i konferencen. 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Arrangement