GL's uddannelseskonference 2017: Gymnasiereformen

​​​​​​​​​​Konferencen finder sted
onsdag den 8. marts 2017 kl. 10.00 -15.30 
på Comwell Kolding 
Skovbrynet 1, 6000 Kolding

 

​Hvert år afholder GL en uddannelseskonference, hvor medlemmerne har mulighed for at få ny viden og inspirat​ion og diskutere aktuelle uddannelsespolitiske temaer.
Dette års konference afholdes i Kolding og har den nye gymnasiereform som sit omdrejningspunkt.

konference.JPG 

Første halvdel af konferencen byder på oplæg om baggrunden for reformprocesser i den offentlige sektor, og hvordan de typisk foregår. Der stilles også skarpt på, hvordan vi kan bruge erfaringerne fra 2005-reformen i implementeringen af den nye reform.

Anden halvdel giver deltagerne mulighed for ud fra interesse at vælge fra en bred vifte af parallelle oplæg, der leveres af kompetente og dagsordensættende oplægsholdere. Der sættes fokus på de nye læreplaner, digitaliseringens konsekvenser, det foranderlige arbejdsliv og præstationskultur og dannelse i lyset af reformen.


Program

Kl. 10.00 - 10.30   Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.30 - 10.40   Velkomst og reformoverblik
                            v. GL's formand Annette Nordstrøm Hansen

Kl. 10.40 - 11.25    Reformprocesser i den offentlige sektor 
                            – i lyset af de herskende styringsparadigmer.
                            
v. Justine Grønbæk Pors (Institut for Ledelse, Politik 
                            og Filosofi, CBS). Justines præsentation kan hentes her: Justine Grønbech Pors - Reformprocesser i den offentlige sektor.pdf

Kl. 11.25 - 12.10   Hvad kan vi lære af den sidste reformimplementering?
                            v. Steen Beck (Institut for kulturvidenskaber, uddannel-
                            sesvidenskab, SDU). Steen Becks oplæg kan læses her: Foredrag på GL-konference - Steen Beck.pdf

Kl. 12.10 - 12.15   Introduktion til de forskellige oplæg efter frokost 
                            v. Jeppe Kragelund (formand for GL's uddannelsesudvalg)

Kl. 12.15 - 13.15  Frokost

Kl. 13.15 - 14.15   Oplæg – 1. session 

​​​​1) Gymnasiefagenes nye læreplaner
v. Benedicte Kieler (undervisningskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet). Benedictes præsentation kan ses her: Benedicte Kieler - Nye læreplaner.pdf

2) Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte
 v. Jan Damsgaard (professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS). Jan Damsgaards præsentation kan hentes her: Jan Damsgaard - digitaliseringens konsekvenser.pdf

3) Det foranderlige arbejdsliv
v. Susanne Ekman (lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Organisering, Etik og Social Bæredygtighed, RUC). Susanne Ekmans præsentation kan hentes her: Susanne Ekman - et arbejdsliv i forandring.pdf

4) Præstationskulturen og reformen
v. Rane Willerslev (professor i social antropologi, AU). Rane Willerslevs præsentation kan ses her: Rane Willerslev - præstationskultur.pdf

5) Dannelse og kompetencer
v. Michael Paulsen (lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU),
Anders Schultz (leder for Global Citizenship Program, Rysensteen Gymnasium) og
Steen Beck (Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU)​​​. Michael Paulsens præsentation kan ses her: Michael Poulsen - almendannelse og kompetencer.pdf
Anders Schultz' præsentation kan ses her:
Dannelse og kompetencer - tænkt sammen i Global Citizenship Program​

Kl. 14.15 - 14.30  Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.30   Oplæg – 2. session

1) Gymnasiefagenes nye læreplaner
v. Benedicte Kieler (undervisningskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet)

2) Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte
 v. Jan Damsgaard (professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS)

3) Det foranderlige arbejdsliv
v. Susanne Ekman (lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Organisering, Etik og Social Bæredygtighed, RUC)

4) Præstationskulturen og reformen
v. Rane Willerslev (professor i social antropologi, AU)

5) Dannelse og kompetencer
v. Michael Paulsen (lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU),
Anders Schultz (leder for Global Citizenship Program, Rysensteen Gymnasium) og
Steen Beck (Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU)​


Hvem kan tilmelde sig?

Lærere og ledere på de gymnasiale institutioner samt repræsentanter fra GL's samarbejdspartnere.

Tid og sted
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 10.00 - 15.30
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Pris
Arrangementet er gratis for GL-medlemmer, og GL dækker medlemmers transportudgift svarende til tog på standard.
For ikke-medlemmer er deltagerprisen 1.000 kr.
Udeblivelse - uden afbud senest dagen før kl. 12.00 - medfører en betaling på 500 kr.

Tilmelding
Tilmeld dig her
Sidste frist for tilmelding er mandag den 27. februar kl. 12.00

Bemærk: Hvis du er TR eller TR-suppleant skal du ikke tilmelde dig uddannelseskonferencen, da den er integreret i programmet for årets TR-seminar. Som TR eller TR-suppleant er du således automatisk tilmeldt uddannelseskonferencen, når du er tilmeldt TR-seminaret den 8.-10. marts.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Arrangement

​Download program inkl. oversigt over sessioner: ​Uddannelseskonferencen.pdf