Konference: Fokus på god undervisning

Undervisningsministeriet og Danske Underviserorganisationers Samråd inviterer til en konference med fokus på god undervisning, engagement og professionelt ansvar.

​Konferencen finder sted onsdag den 1. februar 2017, kl. 14.30-17.15, på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K.

For at sætte fokus på, hvad god undervisning er og hvad der bidrager til at styrke lærernes engagement og professionelle ansvar, inviterer Undervisningsministeriet og Danske Undervisersorganisationers Samråd til en konference onsdag den 1. februar 2017.

Konferencen skal give lærere og ledere inspiration til det konkrete arbejde med at styrke lærernes engagement og professionelle ansvar​ ved at dele viden og give praktisk inspiration.

Undervisningsminister Merete Riisager og formand for Danske Underviserorganisationers Samråd Anders Bondo Christensen byder velkommen, og derefter vil Andreas Rasch-Christensen fra VIA UC give en introduktion til begreberne self-efficacy, engagement og professionelt ansvar med fokus på betydningen for den gode undervisning.

Konference2.jpg 

Rambøll præsenterer efterfølgende resultaterne fra et nyt litteraturstudium om lærerengagement og professionelt ansvar, som offentliggøres samtidig med konferencen. På konferencen kan man også høre Nyborg Heldagsskole fortælle om lærere og lederes engagement og professionelle ansvar – og hvilken betydning det har for undervisningen set fra henholdsvis lærer- og lederperspektivet.

Danske Undervisersorganisationers Samråd og Undervisningsministeriet har udarbejdet en række overordnede pejlemærker med perspektiver på, hvad god undervisning er, som præsenteres på konferencen. Konferencen afsluttes med en fælles drøftelse af, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med at udvikle god undervisning på baggrund af viden om bl.a. lærerengagement og professionelt ansvar.

Konferencen finder sted onsdag den 1. februar 2017, kl. 14.30-17.15, på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K.

Program for konferencen (pdf)

Tilmelding: For at deltage skal man tilmelde sig konferencen her.

Deltagelse er gratis.

Emner: Uddannelse
Interessent:  
Artikeltype: Arrangement